Monitor och Fysisk ekonomi, februari 2014

Innehåll:

1. Ledare: Möjligheter i en farligt kluven värld
2. LaRouche om hanteringen av Ukrainakuppen
3. Janukovytj? Riksrätt mot Obama!
4. Nulandsamtalet visade direkt kuppstyrning
5. Har CIA/MI6 slutat samarbeta med ukrainska nazistkollaboratörer?
6. Ukrainska judar ber Israel om beskydd
7. Vitrenko om den naziststödda kuppen i Ukraina
8. General: "Jag förmodar UD förstår vi är i krig"
9. Sverige hjälper ukrainska nynazister
Fysisk ekonomi, februari 2014
10. Island säger nej till EU, men ja till Kina
11. Kina stöder ny kanal Grekland-Donau
12. Ryska lån till Ungern för kärnkraftverk
13. Ryssland stödde Ukrainas kärnkraft - EU kan sabotera den

Monitor Tryck som pdf
Fysisk ekonomi Tryck som pdf

Monitor, februari 2014:

1. Ledare: Möjligheter i en farligt kluven värld

I tidigare nummer av Monitor har vi varnat för att världen dras isär åt i huvudsakligen två motsatta håll. USA, EU och Nato drar världen bakåt i tiden till nya finanskriser, krig och fascism, under den hycklande manteln av "demokrati och ekonomisk reform". Resten av Eurasien med Kina, Ryssland och Indien i spetsen drar världen mot framtiden med ekonomisk utveckling och samarbete mellan nationer och även med sikte på rymden där månen och mars är nära tillhands för människans fördel.

Ukraina och Syrien ligger just nu i sprickan mellan dessa två jordplattor och håller på att malas till intet. Att ett helt folk kan utsättas för en förintelse och ett land kan krossas brutalt verkar vara ett rimligt pris för USA och EU om det kan bidra till att knäcka Ryssland och dess president Vladimir Putin. Att stödja nynazister i Ukraina (Svoboda, Gemensamma saken-"SS" och Högersektorn) som ledde den väpnade statskuppen mot den folkvalde presidenten Viktor Janukovytj, verkar helt i sin ordning för EU och även svenska politiker.

Men denna tektoniska turbulens kommer inte att sluta här. Ryssland kommer inte att sitta på händerna och se vad landet och dess ledare betraktar som en förberedelse för krig mot Ryssland. De bara väntar på att Ukrainas nya diktatur drar landet mot ekonomisk och social kollaps där EU och USA bara kan bidra med den bittra medicinen av mer åtstramning och nedläggning av Ukrainas industriella kapacitet. Samma medicin som Grekland och Spanien fått smaka på de senaste två åren.

Ett bankrutt EU vill och kan inte hjälpa Ukraina ekonomiskt och Rysslands tidigare löften av lån och ekonomiskt samarbete är nu i stå. EU och USA förväntar sig att Ryssland ändå skall betala för kuppen mot den allierade Janukovytj. När Ukrainas ekonomi kollapsar under de närmaste veckorna kommer de Natostödda nynazisterna som kontrollerar Kiev, nu att skylla på
Ryssland. Det är inte otänkbart att etnisk konflikt och även rensning av etniska ryssar i Ukraina kommer som följd av detta. Ryssland kommer att tvingas att agera och oavsett vad de gör kommer det att betraktas som ett offensivt drag i Väst, som ger möjlighet till mer upptrappning. Rysslands ledare har klargjort att dessa frågor, inklusive frågan om den Ryska militärbasen på Krim, är röda linjer som kan medföra militärt ingripande. Segerberusade verkar EU och USA vilja marschera vidare mot Moskva, precis som Napoleon och Hitler gjorde tidigare. Skillnaden nu är att Rysslands motståndsvapen består av atombomber!

Hela världen börjar se dessa två motsatta fenomen. Land efter land väljer att gå med Eurasien. Ukrainas nu störtade regerings största brott var att den lade ner sitt samarbetsavtal med det bankrutta EU och ville ansluta sig till den Eurasiska tullunionen för samarbete med Ryssland och Kina. Men Ukraina är inte ensam om att välja bort EU och gå österut. Island som fick en skakande upplevelse under sin finanskris av hur EU var beredd att offra människor för att rädda banker och finansbolag, har valt att samarbeta med Kina. Islands båda regeringspartier bestämde att dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap. Istället undertecknade Island ett historiskt frihandelsavtal med Kina.

Asien är nu världsekonomins motor och nationer i hela världen ser fram mot att bli en del av den tillväxt och utveckling som pågår där. I EU och USA dominerar pessimismen om framtiden med en kultur och en etablerad ekonomisk politik fokuserad på tillfredsställelsen av de omedelbara behoven. Den har nu även blivit en strategisk och militär politik som hotar att dra världen i ett nytt stort krig. Vi som inte förfallit till denna pessimism, måste dra i de kraftfulla spakar vi har för att stabilisera situationen och byta kurs till samarbete istället för konfrontation med öst. Det kan vi göra genom att avslöja hur EU har gjort bort sig genom att stöda den hårda nynazistiska kärna som drev fram statskuppen i Ukraina. Framför allt måste vi stöda våra vänner i USA att omedelbart inleda riksrättsprocessen mot president Obama.

2. LaRouche om hanteringen av Ukrainakuppen

På Lyndon LaRouches internetdiskussion den 21 februari gällde den första frågan hur han bedömde läget i Ukraina så som det såg ut då, när presidenten, de tre oppositionsledarna tillsammans med Polen, Frankrike och Tyskland hade skrivit på övergångsavtalet. LaRouche sa:

- Det första man måste fastställa är vilket sammanhang det ska sättas in i. Sammanhanget i stort är att det finns en avsikt från det brittiska imperiets sida, och det brittiska imperiet har satt igång allt det här. Till exempel de nazistiska elementen som fortfarande finns kvar där i Ukraina, de som drog igång alla våldsamheterna från början, och ställde till med all skadegörelsen. De där människorna går helt enkelt britternas ärenden, eftersom det som hände när andra världskriget var slut, och nazisterna fördes till Nürnberg och ställdes inför rätta, var att det fanns delar av den nazistiska organisationen som aldrig fick den behandlingen. Detta var det ukrainska elementet i Hitlers nazistiska system, som levde vidare med några av de värsta brotten mot mänskligheten, inte bara mot ukrainarna och andra, utan särskilt mot det polska folket, som utsattes för svåra lidanden på grund av detta ukrainska element som bar nazistiska symboler. Man bar officiellt nazistiska symboler när man begick sina brott, som var värre än krigsförbrytelser. Det var folkmord.

- Hur kunde dessa nazister leva vidare som nazister? Varför togs de inte till Nürnberg? De var bland de värsta massmördarna. Varför togs de inte till Nürnberg när de faktiskt var en del av det nazistiska systemet? De räddades av Churchills England, som skyddade dem och höll dem i beredskap för sämre tider. Den som kallar dem ukrainare är fel ute; dessa ukrainare är inte ukrainare. De går i britternas ledband. De är en del av Hitlers SS-operation som levde vidare under brittiskt beskydd. Alltså är de brittiska agenter!

- Vad handlar det här kriget om? Britterna är inblandade. Vad handlar det om? Det är två sidor. På den ena sidan det transatlantiska området, framför allt det norra transatlantiska området. Den andra sidan är Eurasien, vilket betyder Ryssland, Kina, Indien, Korea osv. Kriget som planeras är alltså ett globalt krig, mellan det transatlantiska området och det eurasiska området. När det talas om ett termonukleärt krig, och det är vad som står på spel, så är det detta som avses. Om man alltså vill tala om detta så måste man sätta in det i det rätta sammanhanget. Vad handlar kriget om? Det handlar inte om någon lokal fråga i någon del av centrala Europa: det är ett globalt krig. Vilka är då de globala faktorerna och hur medverkar de till att skapa den här situationen?

- Förhandlingarna är en röra. Men det finns skäl, mestadels mänskliga sådana, till att man får stå ut med denna röra. Man kommer att försöka se om man kan lösa problemet i det området, det vill säga att man försöka minimera skadeverkningarna. Därför är det rätt att försöka förhandla. Det är rätt att sträcka sig ganska långt för att försöka förhandla, men det är inte det som kommer att lösa problemet.

- Det enda som kommer att lösa det här problemet, och lösa det mycket snabbt - jag har satt ett datum, den 1 mars, och den 1 mars är det datum då Obama kommer att avlägsnas från sitt ämbete. Den där diktatorn, och jag menar verkligen diktator, kommer att avsättas. Han inledde det här året med att säga att i fortsättningen kommer han inte att lagstifta, han kommer att diktera. Vad betyder det? Vad säger det om vår konstitution? Att han är en diktator! Och han är en mördare. Hitler var en diktator och mördare. Drottningen av England är också diktator över ett imperium, och en mördare. Vi kanske skulle göra oss av med mördarna, massmördarna.

- Faktum är att mellan 70 och 77 procent av amerikanerna hatar Obama. Varför är han fortfarande president, om 77 procent av de vuxna väljarna hatar honom? Svaret är givet.

- Vad vi måste göra i frågan om Ukraina är att vi måste göra vad vi kan för att försöka skapa stabilitet i området för att försöka minimera skadorna. Inte försöka vinna kriget, utan försöka minimera skadorna. Och få kontroll på läget genom att minimera skadorna. Men vi måste ta itu med den verkliga fienden. Den verkliga fienden är delvis Obama. Obama är nazist i alla avseenden. Han har avskaffat mänskliga rättigheter, han har avskaffat konstitutionen - han har brutit mot den upprepade gånger. Vi har redan omkring 20 ledamöter av kongressen som har förstått att han måste kastas ut. Det är ju en bra start, om vi kan få en flygande start.

LaRouche sammanfattade sitt svar på frågan om Ukraina:
- När det gäller den här frågan om Ukraina, och förhandlingarna, så vill vi absolut få stopp på blodflödet, och få det under kontroll. Men vi måste ha ett program, och en programmatisk metod för att avsätta Obama. Och när Obama har avsatts, och USA hittar tillbaka till sig självt - därför att 70 procent eller mer av amerikanerna vill det - då kan vi stoppa kriget, eftersom det förbaskade brittiska imperiet inte kan föra något termonukleärt krig utan USA. Därför är det där som man ska koncentrera insatserna.

- Vi måste göra något för att stabilisera läget nu. Vi ska göra allt vi kan. Vi ska göra det! Precis som ryssarna håller på att göra samma sak i den här frågan. Men sen måste vi ha ett program för att eliminera källan till problemet, som är det brittiska imperiet. Det enklaste sättet att besegra det brittiska imperiet är med en kringgående rörelse. Kringgående rörelse? Ta tillbaka USA. Hur? Stäng ner Wall Street.

Följ nyhetsflödet på engelska om avsättningen av Obama på: larouchepac.com/obamawatch

3. Janukovytj? Riksrätt mot Obama!

Amerikanska LaRoucherörelsen LPAC kommer fram till den 28.2 att 20 gånger sända ett kort inslag från Lyndon LaRouche i Washingtons radiokanaler, där Kongressen uppmanas att omgående inleda riksrättsförfarande mot presidenten. LaRouche har gång efter annan betonat att med tanke på den farliga geopolitiska upptrappningen av läget i Ukraina och Syrien och kollapsen av transatlantiska finanssystemet är riksrätt enda möjligheten att stoppa en termonukleär upptrappning.

Den 21.2 gav konstitutionsjuristen professor Francis Boyle vid Illinois universitet en intervju för LaRouchePAC-TV, där han med eftertryck krävde att omgående inleda riksrättsförfarande mot presidenten. Boyle betonade att minst tre vattentäta åtalspunkter finns mot Obama:
1) Det illegala och grundlagsvidriga kriget mot Libyen som president Obama förde utan att ha frågat Kongressen.
2) De hittills genomförda illegala lönnmorden på amerikanska medborgare i strid med Konstitutionens 5:e tillägg och hotet att låta samma praxis fortgå.
3) Hotet om krig mot Syrien.

Boyle säger att då republikanerna håller Representanthuset skulle de, om de ville, genast kunna handla. Man behöver en modig ledamot för att processen skall kunna dras igång. Det finns, enligt Boyle, ett särskilt förlopp för det där en ensam kongressledamot kan kalla till riksrätt i kammaren. Det är möjligt genom att åberopa konstitutionsprivilegium. En privilegierad motion har företräde framför alla andra punkter på dagordningen; den ledamot som lägger den, har då en timmes debatt till förfogande. Pga situationens allvar skulle Representanthuset direkt kunna besluta om riksrätt och sedan lämna ärendet till Senaten.

4. Nulandsamtalet visade direkt kuppstyrning

Avslöjandet av telefonsamtalet som USA:s statssekreterare för Europafrågor Victoria Nuland hade med den amerikanske ambassadören till Ukraina Geoffrey Pyatt är viktigt för hela världens överlevnad. Det viktiga var inte att Nuland sa "Fuck EU", utan att hon, som Obamas personliga representant i Ukraina, avslöjats med att arrangera en fascistisk kupp - en kupp som kan leda till kärnvapenkrig.

Obamas representant Nuland ertappades på inspelningen med att diktera precis hur en ny ukrainsk regering skulle sammansättas och hur den skulle skötas med en nästan daglig samordning med det nynazistiska Svobodapartiet.

Den 25 januari hade Ukrainas president Viktor Janukovytj erbjudit oppositionspartiet Fäderneslandets ledare Arsenij Jatsenjuk att bli premiärminister och att den brittiske marionetten och ledaren för partiet UDAR, boxaren Vitalij Klytjko skulle ingå i regeringen som vice premiärminister med ansvar för de mänskliga rättigheter. Men det passade inte Nulands plan, så hon sa med användning av sina smeknamn för de båda ledarna:
- Jag tycker inte att det är en god idé... Jag tycker att Jats är den kille som har ekonomisk erfarenhet, regeringserfarenheten, det är han... Vad han behöver är Klitsch och Tyanybok på utsidan. Han behöver tala med dem fyra gånger i veckan, förstår du. [Oleg Tyanybok är ledaren för nynazistpartiet Svoboda.]

Ambassadör Pyatt höll omedelbart med och frågade:
- Vill du att vi skall arrangera ett telefonsamtal med honom som nästa steg? [Det betyder att de tre så kallade ledarna för de tre så kallade "Ukrainska" oppositionspartierna skall planera sin regeringsbildning i ett konferenssamtal med Obamas personliga representant och USA:s Ukrainaambassadör!]

Nuland fortsätter sedan med att berätta för Pyatt att FN-tjänstemannen Jeffrey Feltman, som tidigare jobbat på amerikanska UD, hade valt ut FN:s representant till Ukraina, en Robert Serry och kommit överens med Serry och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att Serry skulle komma till Ukraina följande måndag eller tisdag "för att hjälpa till att klistra ihop saken [= hennes föreslagna regering] och få FN att hjälpa till att klistra ihop det."

Nuland sa också att USA:s vicepresident Biden skall ringa Janukovytj nästa dag "för att heja på honom och få detaljerna på plats ["the deets to stick"]."

Någon ny regering bildades aldrig. Obamas skuld är tydlig: Han blockerade den föreslagna regeringsbildningen så att det inte blev någon fredlig lösning utan blodbad och statskupp .

Till detta har Lyndon LaRouche bara en kommentar:
- Detta riggades av Obamas personliga representant! Vi måste ställa den här typen inför riksrätt! Han måste dömas för att göra denna riskabla sak. Han leker med kärnvapenkrig!

5. Har CIA/MI6 slutat samarbeta med ukrainska nazistkollaboratörer?

I tidigare hemligstämplade dokument som frisläpptes 2010 avslöjas hur den förre CIA-chefen Allen Dulles personligen agerade för att tillåta inresa till USA och samarbeta med ledande ukrainska nazistkollaboratörer, trots att de var dömda som terrorister och hade lett massmord på judar och polacker. En bok som utkommit i USA avslöjar att samarbetet fortsatte under hela Kalla kriget ända in på 1990-talet. Frågan som följaktligen måste ställas är om det någonsin avslutats eftersom efterföljarna till dessa nazistkollaboratörer nu har fullt stöd av USA och EU i den naziststödda statskuppen i Ukraina.

Boken är på engelska och titeln är i svensk översättning "Hitler skugga: Nazistiska krigsförbrytare, amerikansk underrättelsetjänst och Kalla kriget" och är skriven av författarna by Richard Breitman and Norman Goda.

6. Ukrainska judar ber Israel om beskydd

Ukrainska judar har bett Israel om hjälp med att sitt behov av säkerhet rapporterade Jewish Telegraphic Agency (JTA) den 3 februari.

Ukrainas judiska kommitté (UJA), en människorättskommitté, som leds av Eduard Dolinskij. JTA citerar Dolinskij, som berättade att sedan utbrottet av oroligheterna på Maidantorget har de judiska församlingarna i hela Ukraina avbrutit alla kulturella aktiviteter. Till de inställda aktiviteterna hörde en i Kiev den 27 januari planerad åminnelse av Förintelsen.

Efter två händelser i mitten av januari, då judar blev offer för våld, krävde UJA den 5 februari att den ukrainska regeringen undersöker ett attentatsförsök mot en synagoga i Luzk, en stad med ungefär 200.000 invånare i nordvästra Ukraina. I synagogan hittades den 3 februari en bomb som inte hade exploderat.

7. Vitrenko om den naziststödda kuppen i Ukraina

Natalia Vitrenko, ordförande för det Progressiva socialistiska partiet i Ukraina gjorde ett uttalande den 18 februari när militanterna under den rödsvarta fanan från nazikollaboratören Stephan Bandera upptrappade sina våldsaktioner i centrala Kiev. Rubriken på hennes uttalande var "Endast världssamfundets erkännande av den nynazistiska karaktären på kuppen kan stoppa våldet i Ukraina". Som utvecklingen fortsatt har hon visat sig ha helt rätt.

Hon anklagade med stöd av många och detaljerade uppgifter oppositionsledarna (Jatsenjuk, Klytjko, and Tyanybok) för att vara ansvariga för för att ha uppmuntrat till våldet och därmed för offren. Men hon tillade att "ansvaret ligger inte enbart hos organisatörerna för Euromaidandemonstrationen, gerillasoldater och terrorister, utan också på ledarna för EU och USA, som i sin politiska närsynthet hade blandat samman en nazikupp med ett politiskt uppror till försvar för europeiska värderingar."

Vitrenko sa att de utländska politikerna som besökte självständighetstorget (Maidan) medvetet bortsåg från att hela Maidans demonstrationsområde var fullklottrat med nynazistisk grafitti, medan nazistiska hot som "Kniven i Moskoviterna" eller "Ära åt Nationen! " [krigstidens ukrainanazisters motsvarighet till 'Sieg heil'] ropades hela tiden. "Av någon anledning missade de att inse att vad som händer i Ukraina är en fullständig parallell till nazisternas maktövertagande i Tyskland."

"Som en ledare för ett vänsteroppositionsparti i Ukraina, vädjar jag till världssamfundet att se kärnan i Ukrainas problem. Detta är en nynazistisk kupp med syfte att skapa en nazidiktatur. Internationell lag och europeiska värderingar och försvaret för mänskliga rättigheter i Ukraina och hela världen, liksom demokratiska principer, gör det till en plikt för alla nationer i världen och alla progressiva krafter att förena sig i målet att förbjuda de nynazistiska partierna och rörelserna i Ukraina. Om inte detta görs kommer det att bli omöjligt att stabilisera situationen och genomdriva demokratiska förändringar."

Vitrenko sa att Europaparlamentets fortsatta stöd för upproret är särskilt upprörande med tanke på dess tidigare resolutioner som har fördömt de nynazistiska rörelserna i Ukraina.

År 2010 den 25 februari antogs Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina med den antagna texten: P7_TA(2010)003, vilket var en utgångspunkt för hur hela förhandlingen om det östliga partnerskapet skulle genomföras, [dvs. hur bl.a. Carl Bildt skulle agera. red. anm.] I punkt 20 står det enligt EU:s svenska översättning:
"Europaparlamentet beklagar djupt Ukrainas avgående president Viktor Yushenkos beslut att postumt förläna titeln 'Ukrainas nationalhjälte' till Stepan Bandera som var en av ledarna för OUN, de ukrainska nationalisternas organisation, och samarbetade med Nazityskland. Parlamentet hoppas i det här sammanhanget att den nya ukrainska ledningen kommer att ta sådana beslut till ny prövning och hålla fast vid sitt åtagande om att vara de europeiska värderingarna trogen."

Så sent som den 13 december 2012 gjorde Europaparlamentets ledamöter ett uttalande om att valet i Ukraina inte hade fört landet närmare EU med referensnummer: 20121213IPR04603
"Parlamentets ledamöter är oroliga för de ökande nationalistiska stämningarna i Ukraina vilket har lett till att Svobodapartiet valts in i Ukrainas parlament. Europaparlamentet vill påminna om att rasistiska, antisemitiska och främlingsfientliga åsikter går emot EU:s grundläggande värderingar och principer och uppmanar de prodemokratiska partierna i Ukrainas parlament att inte associera sig med, stödja eller bilda koalitioner med detta parti."

Ändå, avslutar Vitrenko, så är både EU:s och USA:s tjänstemän i ständig kontakt med Svobodaledaren Oleh Tyanybok!

8. General: "Jag förmodar UD förstår vi är i krig"

Den ryske pensionerade generalen Leonid Ivashov har skarpt varnat för vad som egentligen händer iden strategiska östvästliga konflikten om Ukraina. Han var tidigare chef för utrikesfrågor på ryska försvarsdepartementet och är ordförande för Akademin för geopolitiska studier. Ivashov är en ledande medlem i den s.k. Izborskklubben och var med och skrev deras uttalande om att "Rädda Ukraina!".

I en intervju den 10 februari på km.ru sa Ivashov följande om EU:s företrädare och USA:s utrikesminister John Kerry:
- Uppenbarligen har de ägnat sig åt att djupt och grundligt studera Göbbels doktriner, och fortsätter med det. De framställer allt bakvänt i förhållande till verkligheten. Det är ju en av de formler som nazipropagandan använde mest framgångsrikt: ... De anklagar dem som försvarar sig för aggression. Vad vi ser i Ukraina och Syrien är ett västligt projekt, en form av krigföring. I båda områdena ser man ett tydligt antiryskt upplägg. Det är välkänt att krig idag börjar med psykologisk och informationskrigföring..."

- Jag förmodar UD förstår vi är i krig och att krig har sina lagar. ... Efter informationskrigföringen förbereder de insatser till lands och till sjöss. Kerry och Obama uppmuntrar i Kiev sådant som de hårt slår ner i sitt land. De europeiska ledarna bryter upp otillåtna demonstrationer med vattensprutor och kastar demonstranter i fängelse, medan i de i fallet Ukraina gör det exakt motsatta och dessutom hotar de Ryssland. Logiskt sett är detta en del av informationskrigföringen."

- Håll i åtanke att i skuggan av nyhetsuppståndelsen [om både olympiaden och Ukraina], så kommer amerikanska krigsfartyg in i Svarta havet, dvs nära Ukraina. De har skickat marinsoldater och de har också börjar skicka fler stridsvagnar till Europa... Efter informationskrigföringen förbereder de insatser till lands och till sjöss. Möjligen också med flyg.

- Scenariot kan vara det följande: Driv Ukraina till sammanbrottets rand; skyll allt på Janukovytj och ryssarna; för att därefter säga att Nato helt enkelt inte bara kan vara en åskådare. Skicka sedan in trupper för att återställa ordningen. Sedan skapas en övergångsregering, som det gjordes i Irak och Kosovo och Nato tar sedan kontroll över allting. Historien visar att vi har levt igenom liknande situationer. Men innan dess kommer de att rättfärdiga aggressionen med informationskrigföring...

- De har inte ens lärt [oppositionsledarna] Klytjko, Jatsenjuk och Tyanybok att sköta en regering ordentligt. Huvudsaken för dem är att ta makten och förstöra den ukrainska staten.

9. Sverige hjälper ukrainska nynazister

På morgonen inför Riksdagens debatt den 19 februari om regeringens utrikesdeklaration hände något som väl illustrerar hur nära Sveriges ledande politiker Carl Bildt och Urban Ahlin medverkat i den nazistunderstödda statskuppen i Ukraina. Det började med att den socialdemokratiske talesmannen för utrikesfrågor Urban Ahlin hjälpte en grupp Ukrainaaktivister, inklusive medlemmar i det nynazistiska ukrainska partiet Svoboda, med deras demonstration utanför Riksdagen. Svobodas systerparti är Svenskarnas parti, som är det mest nynazistiska partiet i Sverige. De visade sig dock inte utanför Riksdagen.

En diskussion uppstod när de ukrainska demonstranterna på väg till Riksdagen mötte aktivisterna från LaRoucherörelsen - EAP som där delade ut flygbladet "EU:s geopolitiska konfrontationspolitik riskerar världskrig med kärnvapen". De protesterade speciellt mot orden på plakatet att EU förutom Al-Qaida i Syrien och knark i i Afghanistan, också stöder "nazister i Ukraina". I diskussionen sa ledaren för demonstranterna Nataliya Pasichnyk stolt att hon var medlem i Svoboda. Hon och hennes vänner försvarade högljutt Ukrainas ledande nazistkollaboratör under andra världskriget Stepan Bandera som "en hjälte för Ukraina". Pasichnyk sa alla borde läsa Banderas böcker för att de var så bra. Hon försvarade Banderas nazistsamarbete med att det hade svenskarna också gjort under Andra världskriget.

Den som plötsligt avbröt denna diskussion var en av utrikesdebattens huvudaktörer Urban Ahlin, som barhuvad i sin kostym och fina rock hade kommit ut på Riksbron. Han sa åt Pasichnyk och hennes vänner att sluta diskussionen och ledde iväg gruppen så den kunde hitta sin plats vid Riksdagens ingång för åhörarläktarna, dit hela diplomatiska kåren var på väg för att lyssna på utrikesförklaringen. Pasichnyk delade ut ett mycket hotfullt flygblad. Där framfördes som minimikrav att EU måste införa riktade sanktioner mot Ukrainas ledning. Det var precis ett av huvudkraven som Urban Ahlin förde fram i utrikesdebatten och drevs igenom av EU på utrikesministermötet i Bryssel dagen efter.

Den morgonen den 20 februari intervjuades Pasichnyk i TV-programmet Gomorron Sverige under fem minuter om att den folkvalde Janukovytj var en diktator och att hans anklagelser om "terrorister" bland oppositionens demonstranter var "så cyniskt som man kan vara". Hon presenterades som "konsertpianist" och varken hon eller programledarna nämnde att hon hade något med Svoboda eller Svenskarnas parti att göra. Till slut fick hon berätta att hon hade gått upp till Carl Bildt efter utrikesdebatten och att hon då hade tackat honom för hans inblandning i Ukraina som är välkänt sedan han tillsammans med den polske utrikesministern ansvarat för EU:s hela Östliga partnerskap, som lett till katastrofen i Ukraina.

Ahlin hjälpte således en nynazistisk aktivist till en demonstration som gick ut på att stöda Bildt. Det säger mycket om dessa två kontrollörer av utrikesdebatten i Sverige. Parhästarna är också båda med i det Europeiska rådet för utrikesförbindelser (ECFR) som grundats av George Soros, en stor finansiär av alla de färgade revolutioner som genomförts i Östeuropa och nu drivits igenom igen i Ukraina.

Följ LaRoucherörelsens mobilisering mot världskrigshotet och dokumentationen om Västvärldens stöd till den nazistkuppen i Ukraina här: http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig

Fysisk ekonomi, februari 2014

10. Island säger nej till EU, men ja till Kina

Ett ytterligare ett tecken på att EU-skeppet sjunker var att Islands båda regeringspartier bestämde sig för ett återtagande av Islands ansökan om EU-medlemskap och därmed slutgiltigt avbryta de frysta förhandlingarna med EU. Island gör det dessutom strax efter man ingått ett historiskt frihandelsavtal med Kina,

EU-medlemskapet har varit en del av politiken att åter ställa landet under de internationella finanssystemets kontroll, sedan Island i sin finanskris hösten 2008 utmanat hela den internationella finansordningen genom att vägra betala de utländska bankernas fordringar på de kraschade isländska bankerna. Den enorma ekonomiska krigföringen för att åter tvinga landet på knä inför den internationella finansdiktaturen som Island utsattes för inbegrep:

- Alla islänningar stämplades 2008 som terrorister av Storbritannien för att en antiterroristlag skulle kunna användas för att beslagta de isländska bankernas tillgångar där.

- Långa förhandlingar för att tvinga Island att betala de brittiska och holländska insättarnas förluster (trots att de isländska dotterbankerna där varit en del av det lokala banksystemet) användes för att blockera stora isländska tillgångar och möjligheter att sköta isländska internationella finanstransaktioner.

- Genom utpressning, under ledning av den svenska regeringen kring det nordiska nödlånet, tvingades Island till att underkasta sig Internationella valutafondens skadliga villkorspolitik under fyra år.

- EU-medlemskapsansökan fanns tidigt med som ett krav i finanssystemets krislösning för Island. Med den förra året beslutade
Bankunionens system för bankkrishantering även för icke euroländer skulle EU fullständigt kunna ta över kontrollen av krishanteringen av isländska banker och därmed bestämma det framtida ägandet för både banker och deras företagskunder. Dessutom skulle bankerna, som på Cypern, genom s.k. bail-in kunna överta företagens bankinsättningar över 100.00 euro för att vid kris täcka spekulationsförluster i bankerna.

Det var år 2010 som Island ansökte om att få gå med i EU. Den nya regeringen som tillträdde efter valet i april förra året består av de två EU-skeptiska regeringspartierna Framstegspartiet och Självständighetspartiet. De beslutade att lägga EU-förhandlingarna på is direkt efter regeringen tillträde. Fredagen den 21 februari i år sammanträdde de båda regeringspartiernas Alltingsgrupper var för sig och båda beslutade att förespråka ett tillbakadragande av nationens medlemsansökan till EU. Därmed blir det heller inget av med den utlovade folkomröstningen, som skulle handla om att avgöra om förhandlingarna skulle återupptas. Regeringen väntas därför snart lägga fram en proposition om frågan till Alltinget.

Det är viktigt att EU-medlemskapsfrågan är undanröjd eftersom frågan om bankdelning just är under behandling i Alltinget. EU:s Bankunion blockerar alla medlemsländernas möjlighet att införa bankdelning. Denna EU-politik skulle kännas av starkt redan under förhandlingen om medlemskap och omöjliggöra att Island med bankdelning skyddar sin nation från att betala spekulationsförluster i banksystemet.

EU-medlemskapsansökan fanns tidigt med som ett krav som i finanssystemets krislösning för Island. Med den förra året beslutade Bankunionens system för bankkrishantering även för icke euroländer skulle EU fullständigt kunna ta över kontrollen av krishanteringen av isländska banker och därmed bestämma det framtida ägandet för både banker och deras företagskunder.
Dessutom skulle bankerna som på Cypern genom s.k. bail-in kunna överta företagens bankinsättningar över 100.00 euro för att vi kris täcka spekulationsförluster i bankerna.

En Alltingsmotion som tar upp bankdelning behandlas i Utskottet för ekonomi och handel, där det under den senaste veckan har hållits utskottsförhör i frågan. I förhören vittnade de nya storbanker som skapades en finanskrisen, och var emot en bankdelning. Samtidigt vittnade representanter för små banker och en investeringsbank och förespråkade bankdelning.
Nästa steg är att utskottet anmodar regeringen att rapportera till dem om utredningsläget för de två utredningar om bankstabilitet, som den gamla regeringen tillsatte. Utskottet förväntas att komma fram till ett avslut om en till två månader när regeringens utredningar har lagts fram. Om det då blir någon bankdelning är alltså inte klart eftersom regeringspartierna, efter att tidigare förespråkat den, utsätts för kraftiga påtryckningar från storbankerna.

I och med att EU-medlemskapsförhandlingarna upphör minskar i alla fall en kraftig påtryckning mot att Island självständigt försöker skydda sina företags bankkonton, sin statsbudget och sin nation från bankernas nya spekulationsförluster.
Indragningen av Islands EU-medlemskapsansökan sker strax efter det att Alltinget den 5 februari slutligen godkände det stora frihandelsavtalet med Kina. De båda besluten måste ses som en del av den internationella omorienteringen till samarbete med Stilla havets tillväxtländer i stället för det sjunkande Transatlantiska blocket.

Efter alla strider om banksystemet med nyval och folkomröstningar är nog Island mycket mer enat och därmed bättre rustat än Ukraina att rida ut det nya raseri dessa modiga beslut kommer att väcka hos det Brittiska imperiet och dess regimförändringsmaskineri.

11. Kina stöder ny kanal Grekland-Donau

Den Eurasiska utvecklingsblocket erbjuder utvägar för de krisdrabbade europeiska länderna, som knappt får någon hjälp av de bankstödsprioriterande institutionerna i EU. Kina har varit mycket aktivt med att stödja stora realekonomiska utvecklingsprojekt i Europa. De senaste är att hjälpa Rumänien och Ungern att bygga ett höghastighetståg och utveckla jordbruket samt flera nu osäkra projekt för att hjälpa Ukraina. Nu vill Kina också förverkliga det sedan länge föreslagna kanalprojektet att förbinda Grekland med Donau.

Stödet för kanalen Morava-Vardar-Axios tar fart. Kanalen förbinder det Centraleuropeiska kanalsystemet kring floderna Rhen och Donau med Egeiska havet och är ett inslag i Schillerinstitutets "Marshallplan för Medelhavsområdet" (se länk nedan). Grekiska redarförbundet för närsjöfarten har gett projektet sitt fulla stöd och har uppmanat den grekiska regeringen att göra detta till ett av sina främsta ärenden under sin halvårsperiod som innehavare av EU-ordförandeskapet.

Redarförbundet organiserade ett seminarium den 14 januari i år med en föreläsning av professorn Alkis Corres från Egeiska universitetet, där han presenterade kanalprojektets genomförbarhet. I presentationen sade Corres att det finns mer intresse för kanalen nu än någonsin samt att de tekniska förutsättningarna för att bygga sådana projekt har vidareutvecklats avsevärt under de senaste årtionden. Serbien har redan beställt en genomförbarhetsstudie som utförts av det kinesiska statliga byggföretaget China Gezuba Corp som presenterade de preliminära resultaten till Serbiens president Tomislav Nikolic under hans besök i Kina vid slutet av förra året. Det sägs att kineserna är redo att investera upp till 10 miljarder dollar i lån. Studien är färdig men har inte offentliggjorts än.

I rapporterna anges hur det 650 km-långa projektet skulle förbinda Donau med en kanal mellan floderna Morava i Serbien och Vardar i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, vilken heter Axios när den flyter in i Grekland och ner till Egeiska havet vid den grekiska hamnstaden Thessaloniki. Projektet skulle innebära att elva femstegsslussar samt sju vattenkraftsprojekt byggs längs sträckan.

Kineserna är intresserade eftersom det kompletterar deras utveckling av transportkorridoren från Pireus hamn, där de har hyrt containerhamnen som huvudingångspunkt för varor på väg till Europa. Ryssarna är också intresserade då det kompletterar deras vattentransportnätverk, vilket tillsammans med Ukrainas utgör världens största.

Enligt www.seatrade-global.com berättade redarförbundets ordförande Charalmbos Simantonis för seminariet att hans organisation stödjer projektet:
- En sådan förbindelse kommer att dramatiskt reducera tiden och kostnaden för transporter. Det finns redan avsevärt intresse för projektet från kinesiska företag. Vi vill skapa ett globalt närsjöfartsnätverk med deltagare från EU, Amerika och Asien. Vi har redan diskussioner med närsjöfartsorganisationer i Kanada och USA.

Corres påpekade även att EU och USA är intresserade av negativa anledningar; de vill inte ha rysk och kinesisk inblandning i deras förmenta europeiska imperium.

12. Ryska lån till Ungern för kärnkraftverk

Ryssland finansierar utbyggnaden av två kärnkraftsreaktorer i Ungern som en del i sin satsning att stöda EU:s bortglömda medlemsstater i öst. Det var under ett möte den 14.1.2014 i Moskva som Rysslands president Vladimir Putin tillkännagav att han tillsammans med Ungerns premiärminister Viktor Orban hade skrivit under ett avtal för att bygga två stycken ryska nya reaktorer av VVER-typ vid det ungerska kärnkraftverket i Paks. I nuläget finns det fyra ryska VVER-reaktorer som byggdes på 80-talet i bruk på samma plats.

Chefen för Rosatom Sergej Kirijenko sade att Ryssland är berett att ge ett lån på 10 miljarder euro till Ungern så att projektet kan genomföras. En medlem i det ungerska kabinettet tillade att det rör sig om ett lån motsvarande 80 % av den totala kostnaden och de resterande 20 % skulle finansieras av Ungern självt. Återbetalningen av lånet skulle ske över en 30 år lång period.

Enheterna skall tillhöra Ungern och projektet beräknas leda till upp till 10,000 jobb. Regeringsmedlemmen Janos Laza citerades av Reuters att den Europeiska Unionen har godkänt arbetsplanen för de två nya reaktorerna. De fyra reaktorer som är i bruk just nu, står för ca 40 % av Ungerns totala eltillförsel.
Veckan innan hade Kirijenko sitt årsslutsmöte med president Putin där han uppdaterade honom på framgångarna i den ryska kärnkraftssektorn. Under 2013 hade nya ryskkonstruerade reaktorer startats i Indien och Iran, och byggen hade påbörjats i både Kina och Vitryssland. Projektering hade påbörjats i Turkiet och Jordanien, och nya avtal hade slutits i Vietnamn och Finland.

Efter Fukushima har försäljningen av ryska reaktorer fördubblats, meddelade Kirijenko, en försvagad marknad till trots och man arbetar med ytterligare 40 stycken nya kontrakt.
Chefen för Rosatom refererade till den ökade konkurrensen för nya order, och pekade bl.a. på det faktum att Kina bygger egna reaktorer. Han räknade även upp de andra intäkterna som den ryska kärnkraftsektorn har från upparbetning av använt kärnbränsle och den ökade brytningen av ryskt uran.

13. Ryssland stödde Ukrainas kärnkraft - EU kan sabotera den

Den 10 januari meddelade Ukrainas energidepartement att man fått klartecken för att låna upp till sex miljarder dollar av ryska banker för att bygga ut kärnkraften. Detta ingick i vad de ukrainska och ryska regeringskommissionerna kom överens om i december. Det var i samma överenskommelse som Ryssland sänkte priset på gas som exporteras till Ukraina med en tredjedel i förhållande till det marknadspris man skulle fått vid anslutningen till EU:s tullavtal. Ukraina hade hoppats på en gasprisreduktion med tio procent men fick alltså 30 procent, pengar till kärnkraft och dessutom en utfästelse om att Ryssland kommer att investera 15 miljarder dollar i ukrainska statsobligationer. Idag härstammar 50 procent av Ukrainas elförbrukning från kärnkraftsel.

- Ukraina kommer att använda den ryska teknologin p g a dess goda tekniska egenskaper, uppgav den tjänsteman som är ansvarig för samarbetet med Ryssland Valeri Munijan och fortsatte:

- Det är den fjärde generationens teknologi, med en mycket höggradig säkerhet och den är kompatibel med de teknologier som redan finns i Ukraina eftersom ursprunget är detsamma, nämligen utvecklingen av atomenergi i Sovjetunionen.

I bjärt motsats till Rysslands inställning krävde EU att tre f d öststater, Bulgarien, Slovakien och Litauen, måste stänga åtta kärnkraftreaktorer för att kunna bli EU-medlemmar, och detta utan att ta minsta hänsyn till de drastiska ekonomiska följder som detta ledde till i respektive land. Bulgarien hade med sitt enda kärnkraftverk både tillgång till billig el i hemlandet och inkomster från elexport till fem andra länder, bl a Italien.

EU:s gröna avindustrialiseringspolitik hjälper bara de internationella finansspekulanterna som har skapat nya finansbubblor elhandel, vind- och solenergibranschen och dessutom plundras elkonsumenterna. Det ruinerar både Väst- och Östeuropa. Detta är ytterligare en orsak till att lämna EU, eller att, i vilket fall som helst, inte ansluta sig.