Monitor december 2009: Följ inte imperiet i graven!

Monitor och fysisk ekonomi december 2009-12
Innehåll:
1) Ledare: Följ inte imperiet i graven!
2) Grekland kan gå under med euron
3) Statskonkurser är nya fasen i finanskraschen
4) Fyrmaktspolitiken tar över världspolitiken
5) Kina öppnar världens snabbaste och längsta höghastighetssträcka
6) Kina och Indien hotar lämna klimatkonferensen i protest
7) Drottningen spelar högt utan att kunna vinna
8) Blair i Köpenhamn struntar i detaljerna, satsar på folkmord och världsregering
9) Reinfeldt låter drottningens folk ta ledarskapet

Fysisk ekonomi, december 2009-12
10) Stäng klimatmötet i Köpenhamn!
11) Klimatmötet: Försök att införa en världsdiktatur
12) Diktaturkramaren Anders Wijkman

Tryck ut som pdf här:

Monitor

Fysisk ekonomi

Ledare: Följ inte imperiet i graven!

Av Hussein Askary

Det bankrutta globala finanssystemet, som går under namnet globalisering, och leds av den brittiska oligarkin och dess allierade i Europa och USA, håller på att gå i graven. Frågan är: kommer det att ta nationerna med sig?

Den som tvivlat på Lyndon LaRouches framhållande av den brittiska monarkins roll i detta ruttna imperiums försök att kontrollera världens ekonomi och nationer, kan lyssna på vad drottning Elizabeth II själv sade den 27 november till ledarna för 53 nationer som ingår i det brittiska Samväldet: "Jag anser att vi kan vara nöjda med hur långt Samväldet har kommit under sina 60 år, och hur troget det ändå har varit sitt ursprung" - dvs det brutala koloniala inmperiet. Hon förmanade: "Det räcker inte att hålla sig inom Samväldets gränser. ... I en värld där problem och möjligheter inom politik, ekonomi och miljö korsar kontinenter, behöver Samväldet bevisa sin relevans utanför sina egna gränser och anlägga ett verkligt globalt perspektiv. Samväldet kan känna stolthet över att det under vart och ett av sina sex decennier har format det internationella svaret på de globala utmaningar som uppkommit. Inför FN:s förestående klimattoppmöte i Köpenhamn har Samväldet återigen en chans att leda."

Ja, det brittiska imperiet har spelat den ledande rollen i världen, men det har gjort det mot en bakgrund av ekonomiskt sammanbrott, svält och en människofientlig ideologi - precis som vi ser nu i försöket att stoppa utveckling i världen med hjälp av klimatbluffen. Även om världens ekonomi håller på att kollapsa, vill det brittiska imperiet härska även över ruinerna.

Skandalen runt Klimatforskningsenheten vid East Anglia-universitetet, det s.k. Climategate, lyfter fram den brittiska rollen i skapandet av klimathysterin. Som vi skrev i förra Monitor, har denna enhet, som förser FNs klimatpanel IPCC med temperaturdata från hela världen, förfalskat dessa data för att visa på en uppvärmning av klimatet.

Den verkliga agendan är, som vi förklarar på de följande sidorna, att piska upp så mycket hysteri och rädsla i Köpenhamn att man kan tvinga fram en minskning av världsbefolkningen och ett stopp för ekonomisk utveckling i hela världen.

Och vad gör vår statsminister? Jo, han följer, precis som president Obama, den brittiska politiken och försöker vara bäst i klassen. Fredrik Reinfeldt utnyttjade det svenska ordförandeskapet i EU till att propagera för denna nu bevisade folkmordspolitik. Han kanske inte avser att döda människor, men det fritar honom inte från ansvar. I stället för att rädda den förfallande svenska industrin, som t.ex. Saab, har Reinfeldt fokuserat på att rädda de bankrutta bankerna och få fram pengar till s.k. "klimatåtgärder".

Reinfeldt har också arbetat intensivt för att få igenom det diktatoriska Lissabonfördraget som ett första steg mot skapandet av en världsregering för att tvinga nationer att acceptera stopp för industriell ekonomisk utveckling.

Men världens nationer kommer inte att lägga sig ner och dö för att göra den brittiska monarkin eller EUs ledare till lags. Motståndet växer. Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien och många afrikanska länder gör nu uppror i Köpenhamn för att försvara sin rätt att utvecklas. Dessa nationer är, som vi har rapporterat tidigare, tillsammans med Ryssland i färd med att rita om hela världens ekonomiska karta, i enlighet med LaRouches plan för en fyrmaktsöverenskommelse och byggandet av den eurasiska/afrikanska landbron och en ny industriell revolution.

Den verkliga frågan, som aktivister från Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen organiserar för i Köpenhamn just nu, är rätten till ekonomisk utveckling. Det ligger i människans natur att aldrig sluta utvecklas. Mörkrets krafter vill sätta konstgjorda gränser för människans och universums utveckling. Om vi följer dem, då blir vi medskyldiga till ett av historiens största brott mot mänskligheten.

Vi har chansen nu att begrava imperiet, dess ekonomiska system och gröna ideologi, och skapa en ny världsordning baserad på suveräna nationer i samarbete.

Grekland kan gå under med euron

Greklands nye premiärminister Georgios Papandreou sade den 9 december att "landets självständighet" är hotad, för första gången sedan 1974 då den grekiska militärdiktaturen störtades. Hotet kommer från finanskrisen. EU-kommissionären Almunia har skickat ett team till Grekland för att undersöka hur stort budgetunderskottet är och diktera vilka budgetnedskärningar som krävs. Landet hotas av tvångsförvaltning från en EU-kommission med nya befogenheter enligt Lissabonfördraget. Sådana EU-diktat är oförenliga med Greklands demokratiska regeringsform.

Samtidigt har den franska banken Natixis i en rapport visat att inte bara Grekland utan en hel rad EU-länder befinner sig i en omöjlig skuldsituation. Spaniens, Portugals, Greklands och Irlands utlandsskulder är 1.089 mdr euro, 166 mdr euro, 543 mdr euro resp. 182 mdr euro. Som andel av BNP är det 155 procent, 110 procent, 155 procent resp. 966 procent (60 procent är högsta tillåtna enligt den s.k. stabilitetspakten). På dessa skulder ska Spanien varje år betala 172 mdr euro (10,2 procent av BNP), Portugal 16 mdr euro (8,8 procent av BNP), Grekland 92 mdr euro (10,9 procent av BNP) och Irland 167 mdr euro (9,5 procent av BNP). Natixis ekonomer har räknat ut att dessa länders statsskulder kommer att kräva årliga betalningar på sammanlagt 331 mdr euro i femton år framöver.

EU:s monetära institutioner förfogar inte över några verktyg för att ta itu med dessa länders skuldkriser. Europeiska centralbanken (ECB) är förbjuden att ge betalningsstöd till länderna. Den enda tillåtna åtgärden är att bestraffa krisländer med böter, vilket bara ökar budgetunderskott och skulder. Bakom kulisserna uppmanas i stället Tyskland och Frankrike att ge Grekland ekonomiskt stöd.

Den tyske representanten i ECB, Axel Weber, hotade den 9 december med att ECB från slutet av 2010 ska sluta acceptera grekiska statsobligationer som säkerhet för lån. Problemet är bara att tyska och franska banker sitter med 200 miljarder euro i grekiska statspapper, som då också skulle tappa sitt värde. Den italienske centralbankschefen Mario Draghi har föreslagit ett skyddsnät för de grekiska statsskulderna, inte för att rädda Grekland utan för att rädda de europeiska bankerna.

Vad Grekland och de andra krisländerna i EU behöver är en ordnad konkurssanering och nedskrivning av sina skulder i enlighet med LaRoucheplanen. Nästa steg blir då att lämna euron och den s.k. stabilitetspaktens tvångströjor, så att länderna i stället för oändliga åtstramningar under EU-diktat kan använda sina centralbanker för att dra igång investeringar och produktiva jobb. Dessa projekt gör sedan att landet kan stabilisera valutan, men långsiktigt hållbar nivå. Ett fyrmaktsavtal mellan Kina, Ryssland, Indien och USA om ett Bretton Woods-liknande avtal om sinsemellan fasta växelkurser och massiva investeringar i projekt som de eurasiska landbroarna är den enda nu möjliga utvägen för världens länder. Det skulle ge Grekland, precis som alla andra mindre länder, en chans att garantera en ny, stabil nivå för sin valuta och ekonomiska utveckling. Någon annan chans att upprätthålla den grekiska friheten finns inte i den nya sammanbrottsfas som finanssystemet gått in i.

Statskonkurser är nya fasen i finanskraschen

- Se bara hur många länder som är i statsbankrutt och se på siffrorna från Dubai, uppmanade Lyndon LaRouche sina medarbetare i en diskussion den 1 december.

- Fråga inte hur mycket pengar som förlorats. Fråga inte, för ingen vet! Säg ett tal - det är för litet! Säg ett större tal, det är också för litet! Dubai är det nya Hongkong, det nya finanscentret för narkotikahandeln, som all tänkbar kriminalitet styrs ifrån, och det är en brittisk verksamhet.

Britterna skapade Dubai för narkotikapengarna, när kineserna tog över Hongkong. Nu sitter långivarna till Dubai bokstavligt talat med sand som säkerhet för sina lån, i fastighetsprojekt som inte ens påbörjats längs ökenstränderna. Det är detta imperium som den brittiska drottningen bygger sina världserövrarplaner på, när hon i sitt tal på Samväldeskonferensen talade om att utvidga Samväldets roll i världen. Det enda som kan hålla igång detta brittiskdominerade internationella finanssystem är plundring av hela länders resurser genom kriminalitet, spekulation och statskonkurser. Det handlar om civilisationskollaps och folkmord.

Genom statsskulderna är alla länder hotade i denna kris. Sedan de fria kapitalrörelserna infördes på 1990-talet har flertalet länder blivit beroende av spekulationen på de internationella finansmarknaderna. Innan dess ägdes nästan alla statsskuldspapper i Europa av inhemska investerare, medan de nu finns utomlands. Även länder som anses mycket starka, som Tyskland och Frankrike, har statsskulder på uppskattningsvis 40 procent i utländska händer och för Italien är det omkring hälften. Detta hotar ländernas självständighet.

Utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika står ännu närmare statsbankrutt sedan deras kapitalmarknader flutit ihop med det internationella finanssystemet. Under 2009 har enorma spekulativa kapitalflöden strömmat in i tredje världen. Deras aktiemarknader har stigit med mellan 75 och 125 procent mellan mars och september och stora summar har placerats i deras statspapper. Det har lett till att deras reserver av utländskt kapital svällt och i många fall fördubblats under året. Länder som Mexico och Brasilien anser sig "skyddade" av dessa reserver, men antingen lurar de sig själva eller så ljuger de. Hundratals miljarder dollar kan när som helst flyta ut inom loppet av dagar, och t.om. timmar, och utlösa statsbankrutter.

Fyrmaktspolitiken tar över världspolitiken

Den nya ekonomiska världsordning som nu håller på att ta form, helt i enlighet med Lyndon LaRouches plan för ett fyrmaktssamarbete mellan Kina, Ryssland, Indien och USA, tog ett nytt stort steg framåt i förra veckan. Efter det gigantiska rysk-kinesiska avtalet den 14 oktober, var det dags för Ryssland att också lägga fast samarbetet med Indien i ett stort ekonomiskt avtal, när den indiske premiärministern Manmohan Singh besökte president Medvedev den 6-8 december. Den viktiga och oväntade öppningen var att ryssarna vill ha med Indien i utvecklingen av de enorma råvaruresurserna i Sibirien, liksom tidigare med Kina. Det handlar närmast om utvecklingen av olje- och gasutvinningen. Avsiktsförklaringen innehöll också ett ökat samarbete i utvecklingen av infrastruktur, medicinteknik och nanoteknik, avgörande områden för att Ryssland ska kunna genomföra Medvedevs plan att ta sig ur beroendet av primitiv råvaruxport.

Ett avtal om kärnkraftssamarbete var redan förberett och innebär att Ryssland ska bygga ut två kärnkraftverk. I Kudankulam i Tamil Nadu, där Ryssland redan bygger två reaktorer, utökas kärnkraftverket nu från fyra till sex reaktorer. Kärnkraftverket i Haripur i Västbengalen utökas från två till fyra reaktorer. Indien planerar att öka sin kärnkraftskapacitet från dagens 4.120 MW till 63.000 MW år 2032. Enligt Sergej Kirijenko, chef för Rosatom, kan Ryssland få bygga 20 reaktorer."Det handlar inte om miljarder, utan om tiotals miljarder dollar. Indien håller på att bli Rosatoms största utländska partner", sa Kirijenko till tidningen Vedomosti. Ryssland skall dessutom hjälpa Indien med uran som indierna ska anrika själva. Indien ska i sin tur hjälpa Ryssland med sin väl uvecklade toriumteknik.

Den politiska innebörden av dessa avtal, som också omfattar tre avtal om försvarssamarbete, blev ännu tydligare i slutdeklarationen. Där slog man fast att Indien och Ryssland lägger tonvikten på en förstärkning av sina strategiska relationer i det "asiatiska stillahavsområdet". Man betonade det gemensamma trepartssamarbetet med Kina och i BRIC-gruppen med Brasilien. Ryssland uttalade sig för att Indien ska bli fullvärdig medlem i Shanghaisamarbetet (SCO), liksom i APEC, och få en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Man gick emot globaliseringen genom att betona nationalstaternas betydelse i alla sammanhang, inklusive klimatfrågan, samma position som Indien och Kina intagit inför Köpenhamnsmötet.

Lyndon LaRouche kommenterade att det fördjupade indisk-ryska samarbetet är ett steg i riktning mot att bryta upp det brittiska Samväldet.

Kina öppnar världens snabbaste och längsta höghastighetssträcka

Det kinesiska järnvägsbolaget genomförde den 9 december en lyckad provkörning på den nya, 100 mil långa höghastighetssträckan mellan Wuhan och Guangzhou - världens längsta och snabbaste höghastighetssträcka, där tågen kommer upp i hastigheter nära 400 km i timmen.

Detta är ett viktigt tekniskt genombrott inte bara för Kina; det skulle kunna bli ett genombrott också för USA, Ryssland och Indien. China Daily citerade en professor vid Pekings Jiaotonguniversitet som menade att den nya höghastighetssträckan inte bara visar Kinas tekniska styrka, utan också kan "tilltala länder som Ryssland, Indien och USA, som också har vidsträckta territorier och planer på att bygga höghastighetståg".

Än så länge har Japan det längsta höghastighetsnätet, sammanlagt ca 250 mil, men Kina planerar att inom några år ha 1.300 mil, varav 800 mil med snitthastigheter på 350 km i timmen. Till 2020 ska man ha ett höghastighetsnät som är 1.600 mil långt och som kommer att förbinda 70 procent av Kinas storstäder.

Provturen från Wuhan, genom de tre städer som bildar centrala Kinas industriella och teknologiska huvudstad och fram till Guang-zhou vid Kinas sydöstra kust tog bara tre timmar, mot tidigare tio timmar. Sträckan ska öppnas för allmänheten före årets slut.

Kina har ett avtal med Ryssland om att bygga höghastighetssträckor där. Från amerikansk sida har General Electric visat intresse för ett tekniskt samarbete med Kina om att bygga höghastighetssträckor i USA.

Kina och Indien hotar lämna Köpenhamns klimatkonferens i protest

Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien och Sudan har tillsammans deklarerat att man har vissa icke förhandlingsbara krav på klimatmötet i Köpenhamn, och att man kommer att göra ett gemensamt uttåg i protest om kraven inte tillgodoses. Deklarationen utformades av Kina, och diskuterades vid ett extrainkallat möte i Peking den 27 november med Kinas premiärminister Wen Jiabao, Indiens miljöminister Jairam Ramesh, Brasiliens presidentrådgivare Marcel Fortuna Biato, Sydafrikas miljöminister Buyelwa Sonija och Sudans representant som är ordförande i G77-gruppen.

Ramesh förklarade att länderna är beredda att iscensätta ett uttåg från klimatmötet, om så krävs for att försvara deras nationella intressen:

- Vi kommer inte att gå ut isolerade. Vi kommer att samordna vår utmarsch om mötet går emot ett enda av våra icke förhandlingsbara krav. Vår ingång och utgång kommer att vara kollektiv.

- Detta grundläggande dokument motsvarar helt och hållet Indiens målsättningar och förhoppningar. Vi hoppas att det görs till underlag för diskussionerna på konferensen.

Det som inte är förhandlingsbart är, enligt The Hindu den 29 november, att man aldrig kommer att acceptera juridiskt bindande utsläppsminskningar, internationell mätning, rapportering och kontroll av minskningsåtgärder eller användande av klimatförändring som handelshinder.

På klimatmötet i Köpenhamn har denna politik gjort sig gällande så starkt att konfensen redan tidivis har brutit samman. Det är den nya fyrmaktsdynamiken som utmanar den gällande världsordningen av styrd av de gamla kolonialmakterna i Europa.

Drottningen spelar högt utan att kunna vinna

Drottningens tal vid Samväldeskonferensen är avgörande för att förstå vad som händer nu, sa Lyndon LaRouche i sitt samtal med medarbetare den 1 december. Man begriper ingenting om den nya fasen av finanskraschen och den häftiga striden på klimatkonferensen i Köpenhamn om man inte tar till sig vad drottningen sa.

Den lilla drottningen satsar på att utvidga det brittiska imperiets makt i denna finanskris. Eftersom det brittiska imperiet framför allt är en finansiell makt med centrum i Londons City, som sitter på den största ansamlingen skuldpapper i världshistorien, handlar det om att kräva betalt, inte om att bygga eller utveckla något användbart. Hon tänker alltså styra ett imperium som ska försöka ta sig igenom finanskrisen på alla andras bekostnad. Statsbankrutterna innebär med detta synsätt möjligheter att komma över hela länders tillgångar billigt, för att upprätthålla värden på skuldpappren genom att ruinera hela folk. Lissabonfördraget innebär med detta synsätt en möjlighet att tvinga EU:s länder till underkastelse. Klimatfördraget i Köpenhamn innebär med detta synsätt en möjlighet att införa en sådan diktaturpolitik globalt. Ett stopp för industrialisering av tredje världen för att "minska koldioxidutsläppen" innebär att finansiella resurser i stället kan användas till att hålla liv i finansbubblorna.

Drottningen spelar högt utan att kunna vinna. Hon satsar på att resten av världen ska acceptera att begå självmord för det brittiska imperiets skräppappers skull. Samtidigt kan man säga säkert att hennes imperium kommer att kollapsa. Det har helt enkelt inte den produktiva kapacitet som krävs för att hålla liv i världens befolkning.

LaRouche jämför henne med Erich Honnecker, som strax innan den östtyska staten DDR kollapsade 1990 utropade att hans rike skulle finnas tusen år till. När EIR:s Stefan Tolksdorff i Berlin den 4 december frågade den brittiska motståndaren till klimatbluffen Lord Christopher Monckton om drottningens uttalande, jämförde han inte henne med Honnecker, men pekade i samma riktning. EIR:s fråga var:

- Drottningen samlade 53 statschefer i Trinidad nyligen och poängterade att det brittiska Samväldet ska skaffa sig ett globalt inflytande med klimatmötet i Köpenhamn som språngbräda. Vad handlar detta om?

Monckton svarade:

- Det är första gången Hennes Majestät har uttalat sig utanför sina befogenheter och mot hennes konstitutionellla skyldighet att inte blanda sig i politik sedan hon besteg tronen. Detta är en mycket sorglig dag. Jag är en lojal undersåte till Hennes Majestät. Hon skulle inte ha sagt det hon sa. Självklart kan man inte be henne dra tillbaka det, nu när det har sagts, men man kan be henne att hon aldrig någonsin mer säger något av den karaktären i den ena eller andra riktningen. Det passar sig inte för henne som konstitutionell monark. Och hon måste komma ihåg det, för annars kommer hon att förlora vår lojalitet, och därefter kommer hon att förlora tronen.

Det är inget tomt hot från en sådan person. Det var Lord Moncktons farfar som arrangerade abdikationen 1936 av drottningens farbror, den brittiske kungen Edvard den VIII.

Tanken svindlar. Bakom Monckton står inte bara klimataktivister. I en i november i år grundad brittisk organization kallad Global Warming Policy foundation (thegwpf.org) som skapades "för att skapa balans i klimatdebatten", finns en styrelse bestående av personer som tidigare befattningar som minister, bankir, sekreterare till drottningen, biskop och mycket höga regeringstjänstmän. Frågan är om vi här ser en Churchillfraktion i brittisk politik som är beredd att svänga den brittiska politiken lika dramatiskt som när man bröt Hitler och nazismen? Det är i alla fall klart att det finns en betydande grupp i den brittisk eliten, vilka motsätter sig drottningens, prins Philips och prins Charles höga spel att med en klimatbluff försöka rädda imperiet.

Övriga världen måste också beslutsamt vägra följa den brittiska drottningens katastrofkurs ned i avgrunden och ansluta sig till LaRoucheplanens fyrmaktspolitik.

- Jag har tagit fram livbåtarna åt passagerarna på Titanic, sa LaRouche i sin diskussion med medarbetarna och fortsatte:

- Livbåtarna kommer inte ta dem till paradiset, men de kommer att ge möjlighet till överlevnad, i stället för den raka vägen till imperiets helvete.

Blair i Köpenhamn struntar i detaljerna, satsar på folkmord och världsregering

Den förre brittiske premiärministern Tony Blair har dykt upp på Köpenhamnskonferensen för att styra upp den. Hans skapelse Klimatgruppen, vars företagssponsorer innefattar sådana försvarare av miljön som oljeföretaget BP och den sedan mer än ett århundrade ledande banken för AB Narkotika, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), gav där ut en rapport kallad: "Få till avtalet: Nyckelelement i ett klimatavtal i Köpenhamn". Blair kastade sig in i bråken på klimatkonferensen med att säga:

- Försening är inte något alternativ ... Det finns ett avtal att anta. Nu är tiden inne att ta tag i det."

Till Londontidningen Times den 14.12 sa han:

- Anta avtalet, sätt igång det, sa han och fortsatte på den linje "strunta i detaljerna", som han är känd för ifrån när han med lögner drog igång Irakkriget.

- När man kommer till mycket precisa datum, procentsatser osv., så är siffrorna något mer möjliga att fuska till (på engelska: "fudge-able"!) ... Det viktiga är att ge en klar riktning ut från denna konferens.

Dessa politiska direktiv, skriver Times, inkluderar: 1) nedskärningar skall göras och förstärkas senare, 2) pengar måste ges till utvecklingsländerna för att övertyga dem att komma med, och 3) en internationell "inspektionsmekanism" måste komma på plats för säkra åtlydnaden.

Reinfeldt låter drottningens folk ta ledarskapet

- Det bjuder jag på , sa Fredrik Reinfeldt på det sista EU-toppmötet den 11 december när Gordon Brown hade trängt sig före för att tillsammans med den franske president Sarkozy presentera hur mycket pengar EU skall satsa i snabbstartspengar till Klimatmötet. Det var Gordon Brown som fräckt markerade att det är Storbritannien som tillsammans med Frankrike leder EU.

Reinfeldt sa inget om vad han privat tyckte om att Brown hade stulit uppmärksamheten frånden sista toppmötespresskonferensen Reinfeldt skulle leda som EU-ordförande. Ändå hade Reinfeldt kastat in 8 miljarder av EU-ländernassammanlagda 75 miljarder, medan det mycket större EU-landet Storbritanien bara kastat in det dubbla. President Obama lät i alla fall det bli känt att han inte gillade drottningens linje att Storbritannien skall ta ledarskap för hela världen. När Brown, just efter det att president Obama lanserat sin "nya" Afghanistanpolitik, kallade till ett internationellt toppmöte om Afghanistans framtid den 28 januari, kom det ut att Obama var rasande.

Reinfeldt bjöd på 8 miljarder av svenska skattepengar till EU-snabbstartmutor för att tredje världen skall skriva på en självmordpakt i form av ett klimatavtal. Reinfeldt har inte ställt upp med någon miljard till att rädda Saab och Volvo PV, men för att tredje världen skall avsäga sig industrialisering, inklusive minskade inköp av maskiner och bilar från Sverige, var det tydligen lätt att lätta på statens plånbok.

Tanken bakom dessa bidrag från industriländerna till u-länderna är att dagens ledare där skall ta emot kontanter, fmot att de för alltid frånsäger sig sina länders rätt att industrialiseras, skaffa bilar, kylskåp och en modern levnadsstandard. Med den ekonomiska krispolitik de gamla kolonialländerna i Europa driver, lär de inte kunna komma upp med några mer pengar i framtiden, men vad gör det om ledare i tredje världen kan mutas idag. Så tycks EU resonera, för att behålla Västeuropas makt över världen genom att hålla kvar tredje världen i fattigdom. Även om EU-ledarna inte förstår att detta kommer att utlösa en civilisationskollaps, så direkt struntar de i att fattigdom kostar miljoner liv, när människor går under för tidigt i brist på mat, bostäder, elektricitet, vatten och hälsovård.
Dagens ledare, som Reinfeldt borde skämmas för detta. Men det gör han, precis som alla de lurade ungdomar som demonstrerar för att "rädda klimatet", ännu inte. När han fick frågan från en medlem av LaRoucherörelsen på Stockholms universitet beskrev tidningen Metro den 15.12 det så här:

"Fredrik Reinfeldt talade på Stockholms universitet i går. ...

De flesta av frågorna berörde miljöfrågor. Men alla tyckte inte att man gjorde för lite. En arg man ansåg att Reinfeldt hade gått på klimatbluffen och undrade om han inte skämdes över detta. Han menade att statsministern medverkade till att binda tredje världen i fattigdom. Förhandlingarna i Köpenhamn kommer att skapa miljontals männi-skors död, sa han.
Reinfeldt svarade att ordet skäms och skam användes onödigt ofta i klimatpolitiken.

- Den absoluta majoritetsuppfattningen bland världens forskare är att det finns en av människan påverkan av klimatuppvärmingen. Jag följer då den försiktighetsprincip som världens ledare har valt att följa, det vill säga vi har ett vetenskapligt underlag som varnar oss för klimatpåverkan - och som vi dessutom kan göra någonting åt."

Tidningen berättade inte om hur han svarade på den sista delfrågan: Om han inte skämdes för att associeras med folk, som av klimatskäl vill minska jordens befolkning? Då föll han intressant nog ut i en attack på det kommunistiska Kinas barnbegränsningspolitik, men försvarade allmän frivillig familjeplanering. Förslagen från hans "klimatvänner" till att genomföra värre befolkningsneddragningar än t.o.m. Kinas, var statsministern uppenbarligen inte medveten om.

Bilagan Fysisk ekonomi, december 2009

Stäng klimatmötet i Köpenhamn!

FN:s klimatmöte i Köpenhamn bygger på en gigantisk bluff och borde omgående avbrytas och ställas in. Inte bara för att spara in de enorma summor pengar som kastas ut på detta nymalthusianska hjärntvättsjippo, utan därför att det egentliga syftet är att skapa en världsregering.

Mer än 1000 vetenskapsmän har tagit avstånd från ¬IPCCs påstående att människan är orsak till en global uppvärmning av klimatet. Och nu kommer avslöjandena om fräcka manipulationer av temperaturkurvor som hackare grävt fram ur e-mail-korrespondensen mellan "forskare" vid East Anglia-universitetets Klimatforskningsenhet (CRU) i Storbritannien som det slutgiltiga beviset på klimatbluffen - ifall nu någon skulle ha missat att det är just en bluff.

Obearbetade data från väderstationer för långsiktiga mätningar har visat små eller inga förändringar under de senaste 150 åren. Hälften av stationerna visar på en svag nedgång i den globala temperaturen under de senaste tio åren. Vad är det då som ligger bakom den extremt kostnadsslukande kampanjen om en global uppvärmning?

Svaret är kristallklart: Förutom spekulanter och andra som ser handeln med utsläppsrätter som ett sätt att tjäna grova pengar, är det framför allt det brittiska imperiets politik, och i synnerhet prins Philips. Prins Philip har sagt flera gånger att han vill återfödas som ett dödligt virus, för att bättre kunna bidra till att minska befolkningen i världen. På en presskonferens den 12 november sa chefen för prins Philips skapelse WWF: "Vi anser det vara av yttersta vikt att presidenten reser till Köpenhamn, för att se andra ledare i ögonen, och förmedla vårt åtagande som land och försäkra sig om deras." Obama meddelade omgående att han, i motsats till tidigare uttalanden, skulle delta i Köpenhamnsmötet.

Som om detta inte vore nog vill ett officiellt FN-organ, FNs befolkningsfond UNFPA, och den danska regeringen föra upp frågan om befolkningsminskning som en officiell punkt på klimatmötets agenda.

I många länder är den här frågan helt tabubelagd, och den danska biståndsministern Ulla Tœrness medger också enligt Berlingske Tidende att förslaget är kontroversiellt. Men, förklarar hon, eftersom det nu finns ett samband mellan befolkningsökning och klimatförändring så har förslaget den danske statsministerns helhjärtade stöd.

Den brittiska organisationen Optimum Population Trust, som aktivt propagerar för en minskning av världsbefolkningen, har i en studie kommit fram till att ett av de bästa sätten att stoppa en "klimatförändring" är att förhindra att det föds fler barn, eftersom det är mycket billigare att förhindra en "klimatkatastrof" genom att förhindra att det föds fler "miljöförstörare" än genom att satsa på förnybara energikällor. Studien visar med mördande logik att med 200.000 miljarder pund över 40 år skulle man kunna förhindra födseln av cirka en halv miljard barn och därmed utsläpp av 24 miljarder ton koldioxid.

Avslöjande är också det faktum att de enligt Forbes "14 rikaste männen i världen" (vilka för övrigt har kasinoekonomin att tacka för en ansenlig del av sin förmögenhet) träffades den 5 maj i år hemma hos rektorn för det privata Rockefelleruniversitetet. Bill Gates, Warren Buffett, Michael Bloomberg, George Soros, Peter Petersen, David Rockefeller jr och andra i detta illustra sällskap var överens om att det största miljö-, samhälls- och industriella hotet är befolkningsökningen.

En i raden av konferenser inför klimatmötet i Köpenhamn hölls på London School of Economics av tankesmedjan Policy Network den 5 juni. Tony Blair, vars ansvar som anstiftare av Irakkriget nu är under utredning i Storbritannien, var huvudtalaren och han underströk att det kommer att krävas "omvälvande beteendeförändringar". Blair menade att USA måste minska sina utsläpp till en tiondel av dagens nivå! Blair lämnade ingen i tvivelsmål om att det största problemet för honom är att Kina vill genomföra "den största industrialiseringen som världen någonsin skådat".

Under en tre dagar lång konferens i Essen i Tyskland på temat "Den stora omvandlingen", arrangerad av Mercatorstiftelsen i samarbete med klimatinstituten i Potsdam och Wuppertal, formulerades följande frågeställning för en arbetsgrupp: "Kan öppna, demokratiska samhällen klara av att hantera den påverkan som de väldiga klimatförändringarna innebär, eller är auktoritära regimer bättre lämpade för att vidta de åtgärder som krävs?" En av konferensdeltagarna var chefen för Klimatinstitutet i Potsdam, Hans-Joachim Schellenhuber, som för inte så länge sedan bjöd in prins Charles att sitta med i en "expertpanel på temat miljö och klimat" och dessutom är innehavare av den finaste utmärkelsen i England, Strumpebandsorden.

Man kan bara hålla med Lord Christopher Monckton i hans beskrivning av klimatbluffen och mötet i Köpenhamn: Det är ett försök att, utan att fråga några väljare först, införa en världsregering med maktbefogenheter utan tidigare motstycke. En liten, tätt sammansvetsad grupp s.k. forskare står nu avslöjade som bluffmakare och brottslingar.

I en revolt inifrån Storbritannien har en grupp bildats under den förre brittiske finansministern Lord Nigel Lawsons ledning, bestående av främst andra lorder, författare och journalister. Gruppen har startat en hemsida och en Global Warming Policy Foundation (GWPF), som ska bekämpa denna klimatbluff. De kämpar mot ett brittisktlett internationellt etablissemang, som uppenbarligen har bestämt sig för att svara på den globala finanskrisen med en ny fascism, där de fattiga, svaga och sjuka ska offras till förmån för spekulanternas intressen.

Den fascistiska klimatpolitiken faller under Nürnberglagarna om brott mot mänskligheten, vilka formulerades efter andra världskriget. Det borde alla deltagarna på klimatmötet i Köpenhamn besinna, innan de själva ställs inför rätta. Efter allt som har kommit fram om klimatbluffen finns det egentligen bara en förnuftig lösning: Stäng klimatmötet genast!

Detta uttalande har delats ut av danska Schillerinstitutet i tusentals exemplar i Köpenhamn i samband med klimatmötet , och av LaRoucherörelsen internationellt .

Klimatmötet: Försök att införa en världsdiktatur

Den brittiske lorden Christopher Monckton, som deltar i klimatmötet i Köpenhamn, var tvungen att hota med att ställa till med en diplomatisk incident för att få ut en kopia av avtalstexten som man nu förhandlar om på klimatmötet. På Alex Jones Show den 9 december berättade Monckton:

- Jag gav mig inte, och man gick och frågade tre eller fyra personer - och ingen ville lämna ut dokumentet. Jag sa att jag vet att den här avtalstexten finns för det är den som hela klimatmötet handlar om.

Efter cirka tio minuters parlamenterande, och hot om en diplomatisk incident, fick Monckton till slut se det 180 sidor långa dokumentet. Innehållet förklarar varför FN-tjänstemännen så ogärna ville lämna ut det.

- Man är ute efter att införa en världsregering, sa Monckton. Man använder inte ordet "regering", men den fortsatta koncentrationen av makt i globala händer framgår tydligt av dokumentet.

Finansieringen av klimatåtgärderna blir ett slags beskattning av hela världen, och de enorma summor det handlar om kommer inte att betalas in till FN, utan direkt till Världsbanken, som sedan ska bestämma vem som ska få del av pengarna och på vilka villkor.

- Det är så man ska finansiera den här nya jättelika regeringsapparaten som man tänker införa, konstaterade Monckton. Han hade räknat till runt 700 nya myndigheter som kommer att uppstå som en följd av avtalet. Avtalstexten talar bl.a. om en internationell polisstyrka som ska se till att länder vars uppförande man inte gillar blir bestraffade.

- Detta är ett försök att skaffa sig absolut makt och absolut finansiell kontroll över hela världen, från FN:s och de med FN förknippade institutionernas sida.

Monckton slog fast att ett nytt klimatavtal i Köpenhamn betyder att USA och andra länder löper "omedelbar fara" att förlora sin frihet till en "lömsk diktatur" som håller på att införas med ett påhittat klimathot som ursäkt.

Diktaturkramaren Anders Wijkman

Samma dag som klimatmötet i Köpenhamn öppnades kvalificerade sig återigen Anders Wijkman från Tällberg Foundation och Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute, för att ställas inför rätta för brott mot mänskligheten enligt Nürnberglagarna. Med lögnerna som de framförde i sin Brännpunkts¬artikel i Svenska Dagbladet den 7 december försöker de hålla kvar miljarder människor i fattigdom och förtidig död. Det är vad klimatkampanjen handlar om, och om Wijkman och Rockström får igenom sin politik kommer de att skapa en massdöd som skulle fått Hitler att blekna.

Anders Wijkman är tidigare känd för att hävda att jorden kan tåla en världsbefolkning på högst en halv miljard människor. Den folkmordspolitik som klimatkampanjen syftar till är således i direkt konsekvens med Wijkmans tidigare skamlösa uttalanden. De som bjöd in och applåderade denne förbrytare som huvudtalare på Klimataktionens demonstrationsmöte i Stockholm den 5 december borde skämmas och be hela världen om ursäkt, eller följa med Wijkman och Rockström till Nürnbergrättegången!

Den tredje världen är inte beredd att lägga sig ned och dö på dessa s.k. "klimataktivisters" befallning. Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien har tagit strid för att försvara hela tredje världens rätt till utveckling till välfärdsnationer. De hotar t.o.m. att bryta upp hela Köpenhamnsmötet genom att göra ett gemensamt uttåg, om mötet försöker påtvinga dem en folkmordspolitik. Denna hållning fick under mötets första dagar stöd av flertalet afrikanska länder och av G77-gruppens ledning.

Det tredje världen reser sig emot, är just den globala diktatur som Wijkman och Rockström förespråkar i Brännpunktsartikelns slutkläm. Genom inrättandet av en global myndighet ska nationerna tas ifrån rätten att styra sin utveckling till ökad välfärd och fattigdomsbekämpning. Den globala myndigheten ska, som Wijkman och Rockström formulerar det i sin slutkläm, driva igenom "omställning" i "helhetens intresse":

"7. Klimatförändringen kan inte lösas isolerat utan måste ses som en del av en större kris, i form av överutnyttjandet av många viktiga ekosystem. Klimatavtalet måste följas av ett avtal om hållbar utveckling. Ett sådant avtal förutsätter helt andra spelregler för ekonomin och världshandeln än dagens.

8. Starta en process för förnyelse av det internationella samarbetet. FN skapades efter andra världskriget - för en annan tid och andra problem. Dagens system för förhandlingar påminner mest om ett skyttegravskrig än en vilja att hitta gemensamma lösningar. Principen om att främst försvara nationella intressen måste överges till förmån för ett system som verkar i 'helhetens intresse'. Världen står inför en mycket stor omställning av våra produktions- och konsumtionsmönster. Klimatavtalet kan bli en stark kraft i denna, men bara om perspektivet breddas och ambitionsnivån höjs."

Med dessa formuleringar stöder Wijkman och Rockström den brittiska politiken att använda klimatet som ursäkt för att införa en världsdiktatur just när finanskrisen ska betalas. Den internationella finansoligarkin under ledning av britterna behöver diktatur både för att hålla tillbaka revolter av befolkningar i hela världen mot den mördande fascistiska åtstramning som oligarkin tvingar fram för att hålla sina banker under armarna, och för att hålla tillbaka tredje världens försök att komma på samma nivå som industriländerna både materiellt och maktmässigt. Med den globala diktatur som klimatåtgärderna ska legitimera, ska de gamla rasistiska kolonialisterna upprätthålla sin flerhundraåriga dominans och makt över världen.

Det finns bara en sak att göra: Stöd de ledande tredje världen-ländernas uppror mot klimatmötet i Köpenhamn och stöd LaRoucheplanen för en fyrmaktsöverenskommelse för en ny, rättvis ekonomisk världsordning!