Michael Kirsch's presentation om kreditsystemet

I två stycken videos som publicerades på LaRouchepac.com daterat den 3 juli, går Michel Kirsch igenom den axiomatiska förändringen som bankdelningslagen Glass-Steagall innebär. Det handlar helt enkelt inte om en enkel reform av det nuvarande systemet, utan ett omskapandet av systemet som sådant - där nödvändigheten av att frångå de monetära principerna till att anamma det kreditsystem med mänsklig kreativitet som grund, grundligt presenteras. Kampen ligger mellan imperialism och den suveräna nationalstaten. Vid upprepande tillfällen har Lyndon LaRouche redogjort för de planer som det brittiska imperiet har för världens befolkning, nämligen att med hjälp av de Malthusiska idéerna om befolkningsreducering få ner antalet människor från nuvarande ca 7 miljarder till ynka 2 miljarder, eller färre. Tillvägagångssättet är att sprida lögnerna om global uppvärmning som en konsekvens av mänsklig verksamhet och att skyndsamt återgå till bl.a. sol-vind och vattenenergi.

Vad människan behöver göra är precis tvärtom - vi behöver bli fler och använda oss av mer energi - och det är bara en självständig nation som kan täcka dessa behov eftersom det står i kontrast till imperietanken.

I första delen beskriver Michel Kirsch noggrannt det nationsomspännande vatten- och energiprojektet NAWAPA XXI och vad realiserandet av ett sådant projekt får för konsekvenser för människan idag och generationer framåt, helt enkelt ett smakprov för vad kreditsystemet kan åstadkomma. Se första delen här: http://larouchepac.com/node/27210

I andra delen berättar Kirsch om hur detta projekt samt liknande kan finansieras genom att utgå från den återkommande kommentaren: "jag gillar er idé, men hur ska det finansieras." Presentationen ger en djupgående historisk förankring i tanken och idén bakom det som kom att bli det Hamiltonska kreditsystemet, som började redan på 1600-talet. Se andra delen här: http://larouchepac.com/node/27211

Detta är det som krävs för att slå sönder, inte bara det monetära systemet per se utan även det tänkandet som förpestar människans möjligheter till utveckling.