Megamanipulation: Klimathysterin ska rädda det bankrutta finanssystemet!

Greta Thunberg, skolungdomarna i Fridays for Future (F4F) och Extinction Rebellion (XR) utnyttjas strategiskt av den nyliberala finansoligarkin som desperat behöver den stora klimatomställningens pengar. Foto: @James Rea


Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche
2 augusti 2019

Samtidigt som stormsignalerna för den annalkande finanskraschen blir alltmer alarmerande bevittnar vi nu det troligen största experiment som någonsin genomförts för att tvinga fram en beteendeförändring hos befolkningen. Målet för denna transatlantiska kampanj är att med hjälp av en iscensatt klimathysteri ("Vi har bara 18 månader på oss!") få befolkningen att frivilligt acceptera en kollaps av levnadsstandarden, samtidigt som alla investeringar styrs över till gröna projekt. På samma gång ska den "stora omställningen av världsekonomin" leverera feta vinster till investerarna och – i förening med den mirakulösa likviditetsökningen genom de aldrig upphörande "kvantitativa lättnaderna" – än en gång skjuta upp det hopplöst bankrutta finanssystemets sammanbrott.

Greta Thunberg, skolungdomarna i Fridays for Future (F4F) och Extinction Rebellion (XR) utnyttjas strategiskt av den nyliberala finansoligarkin, som står bakom ett helt komplex av institutioner och organisationer, där man hittar investmentbanker, konsultföretag, Tavistock Institute och hela bataljoner av psykologer och beteendevetare, Världsbanken, EU och några biljonärer, men också befolkningsminskningslobbyns nätplattformar och veteraner. Nu mobiliseras hela spektret – från panikslagna barn, till "Green New Deal"-propagerande influencers, till grupperingar som är beredda att gå över gränsen från ett civilt motstånd till mer våldsamma former – för att driva igenom kraven i Parisavtalet långt före den överenskomna tidpunkten 2050. Alla de gröna kadersmedjorna är involverade, från Al Gores Climate Reality Project till nätplattformen We don't have time, som har bl.a. Greta Thunberg i sin rådgivande kommitté.

Förbundskansler Merkel, som redan tidigare har hyllat F4F-rörelsen, precis som president Steinmeier har gjort, sa på sin sommarpresskonferens att ungdomarnas demonstrationer absolut hade påskyndat regeringens beslut att sätta in effektiva åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Den 20 september ska "klimatkabinettet" tillkännage en hel rad åtgärder, där införandet av ett "koldioxidpris" har en central plats, sa hon. Alla som belastar atmosfären med koldioxid kommer alltså att få betala för det.

Därmed har fru Merkel definitivt gått över till det ideologiska klimatlobbylägret, som med höjda energi- och transportpriser vill "knuffa på" (eng. nudge) befolkningen tills den ändrar sitt beteende. I praktiken betyder det att majoriteten människor inte kommer att ha råd att ta bilen eller flyget eller kunna kosta på sig värme och el till sina bostäder.

För investerarna däremot ska denna politik bli rena guldgruvan. Det avslöjade dr Christian Thimann, styrelseordförande i Athene Deutschland Holding, ett dotterbolag till försäkringskoncernen Athora, och mångårig medarbetare till IMF och ECB, i ett tal den 27 juli på ett forum över ämnet "hållbar finansiering" på House of Finance i Frankfurt. Han förklarade: Ibland arbetar man i åratal på något utan framgång, och så plötsligt händer det något överraskande som gör att allting förändras. Till exempel hade man pratat i årtionden om Romklubbens gränser för tillväxten och om klimatet, men så plötsligt formulerades den anmärkningsvärda utsagan i Parisavtalet: "Klimatmålen kan bara nås om vi börjar styra om kapitalströmmarna i riktning mot en värld med låga utsläpp", och då ändrades klimatet för finanssektorn radikalt. Frågan om "hållbara investeringar" är plötsligt i centrum för ekonomin, 12 miljoner skolungdomar tågar på gatorna och "hela den här stora frågan är i rullning".

EU arbetar på att dra upp lagar och riktlinjer gällande utsläppshandeln och klimatet som ska göra den efterfrågade styrningen av investeringarna till grön teknik bindande. För en industrination som Tyskland, men också för hela Europa, är detta inget mindre än en förprogrammerad kurs mot ekonomiskt självmord. Det som varken EU-byråkraterna eller finanshajarna begriper är nämligen principerna som den fysiska realekonomin vilar på: Det finns ett direkt samband mellan energiflödestätheten som används i produktionsprocessen, den ekonomiska produktiviteten och antalet människor som kan försörjas med hjälp av dessa parametrar. Om investeringarna styrs om till uteslutande "hållbara" områden, t.ex. "förnybara" energikällor som vindsnurror och solpaneler, och transport-, byggnads- och jordbrukssektorn beläggs med utsläppshandel och klimatskatter, så betyder det faktiskt en ekonomisk tillbakagång till tiden före industrialiseringen. För Tyskland betyder det att den unga arbetskraften kommer att fly landet, att åldringarna kommer att utgöra en växande andel av befolkningen utan tillgång till vård och att människor i allmänhet blir fattigare.

Denna "stora omställning" till en helt fossilfri världsekonomi, som CBE Hans Joachim "John" Schellnhuber länge har propagerat för, är desto mera kriminell eftersom den konsensus som hänvisas till inom vetenskapen ifråga om en antropogen klimatförändring inte alls existerar. Internationellt har det gjorts flera upprop som tusentals vetenskapsmän har ställt sig bakom, bl.a. initierade av F. Seitz, tidigare ordförande för den amerikanska National Academy of Sciences, av Non-Governmental International Panel on Climate Change (NIPCC) och av hundratals italienska, skandinaviska och japanska vetenskapsmän. Det som alla dessa experter vänder sig emot är påståendet att människans påverkan på klimatet spelar någon nämnvärd roll, de menar att det framför allt rör sig om naturliga förändringar, som har att göra med processer på solen, molnbildning, Vintergatans position och andra kosmiska företeelser. De konstaterar också att klimatsimuleringsmodellerna inte förmår återge de senaste 10.000 årens faktiska klimatförändringar, och att det är naturen – inte människan – som bestämmer klimatet. Därför är det, som framhålls i uppropet nyligen från en kommitté av italienska vetenskapsmän ledd av den välrenommerade professorn Umberto Crescenti, illusoriskt att tro att en minskning av koldioxidutsläppen kommer att ha någon påverkan på klimatet. (http://larouche.se/nyheter/2019/07/09/prestigefull-grupp-italienska-forskare-gar-emot-klimathysterin)

Men det hindrade inte Christoph M. Schmidt, den tyska regeringens chefsrådgivare i vetenskapsfrågor, från att ösa beröm över F4F vid deras kongress i Dortmund för att de hade visat för samhället att det inte kan fortsätta så här. Schmidt gav också sitt fulla stöd till en höjning av koldioxidpriset som ett "basverktyg" i kampen mot klimatförändringen. Med tanke på konsekvenserna av denna politik väcker Schmidts skandalösa agerande i Dortmund frågan om han borde avgå på grund av inkompetens eller för bestickning.

Under tiden poppar det upp initiativ på finansmarknaderna som t.ex. Climate Bond Initiative, som vill göra den globala obligationsmarknaden på 100 biljoner dollar till en gigantisk ny plattform för investeringar i "hållbara" branscher av alla de slag. (EU räknar än så länge med "bara" 360 miljarder.) Engagerade i detta initiativ är bl.a. Rockefellerstiftelsen, Bank America, HSBC, Inter-American Development Bank, Bloomberg Philantropies, Schweiz, Storbritanniens Foreign and Commonwealth Office, Frederick Mulder Foundation, OAK Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation, FSD Africa, NAB (Australien), European Climate Foundation, The Sainsbury Family Charitable Trust, EU-projektet Horizon 2020, Climate Works Foundation, UNDP, Climate KIC, KR Foundation och Martin International. I samma riktning verkar World Economic Forum, Bill and Melinda Gates Foundation, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), The Economist och Green Climate Fund, för att bara nämna några.

Ironiskt nog är till och med Greta Thunberg medveten om att stora pengar står på spel. I sitt tal på klimatmötet i polska Katowice sa hon: "Jag bryr mig inte om att vara populär. Jag bryr mig om klimaträttvisa och den levande planeten. Vår civilisation offras för att en mycket liten grupp människor ska kunna fortsätta tjäna enormt mycket pengar." Men dessa meningar ströks när nätplattformen Avaaz publicerade detta tal. Avaaz är en produkt av den George Soros närstående plattformen MoveOn.org som har specialiserat sig på att samla in personliga data genom att organisera upprop i hela världen om alla möjliga frågor.

Det är exakt detta det handlar om: Vid en tidpunkt då realekonomin i Europa och USA massivt bryter samman och nästa kollaps av finanssystemet bara kan fördröjas med nya injektioner av likviditet, skapas en ny guldrusch för gröna investeringar, som spekulanterna kanske kan tjäna stora pengar på under en kort tid. För utvecklingsländerna får det katastrofala konsekvenser, hos oss kommer den icke-förmögna delen av befolkningen att skinnas in på bara kroppen, och efter en superkort boom på det monetära området är det slut med Tyskland som industrination.

Det är verkligen dags att dra i nödbromsen. Men vem ska göra det när EU och regeringen i Berlin är en del av problemet, och de Gröna uppenbarligen står för samma sak? Det kan bara komma från de delar av samhället som är offer för den här politiken: de små och medelstora företagen, den produktiva delen av den arbetande befolkningen, föräldrar, lärare och alla tänkande människor – alltså de som jag riktade min appell till den 19 juli. (http://larouche.se/artikel/appell-till-alla-tankande-manniskor-forsvara-tyskland-som-industrination)

Vi behöver absolut en offentlig debatt om dessa frågor. Tyskland kör just nu med full fart rakt mot stupet!

zepp-larouche@eir.de

Lär dig mer om hur optimismen kan klimathysterin kan övervinnas:

Webcast med Helga Zepp-LaRouche 5.8 2019: https://youtu.be/Il295VA6C10

Leave the Suicide Cult! Scientific Optimism vs. Green New Deal, Manhattan Town Hall meeting August 3rd: https://larouchepac.com/20190803/leave-suicide-cult-scientific-optimism-vs-green-new-deal


The Science of Optimism, How to Defeat the Extinction Rebellion and the Green New Deal - LaRouchePAC Fireside Chat (audio) featuring Mike Billington discussing the Extinction Rebellion, christened in Britain last October as a proto terrorist component of the Malthusian green movement now functioning as a major political force internationally: https://larouchepac.com/20190801/science-optimism-how-defeat-extinction-rebellion-and-green-new-deal-larouchepac-fireside


Amerikanska flygbladet: Extinction Rebellion - British Green Fascism To Destroy Industrial Civilization: https://larouchepac.com/20190801/extinction-rebellion-british-green-fascism-destroy-industrial-civilization


Skriv på uppropet för människans utforskning av Månen och Mars: https://action.larouchepac.com/moon_mars?recruiter_id=139893