Lyndon LaRouches minne måste rentvås och hans politik omedelbart genomföras för att säkra människans överlevnad.


Den 22 januari för 30 år sedan fängslades Lyndon LaRouche tillsammans med sex medarbetare genom en rättslig konspiration, där de falska anklagelserna handlade om att dessa personer medvetet undvek att återbetala lån. Inför årsdagen krävde LaRouche Political Action Commitee, LPAC, att han skall rentvås från dessa anklagelser och att hans förslag för att säkra människans överlevnad omedelbart genomförs till fullo för att kunna bryta med den rådande människofientliga politiken.

Uttalandet ger också en bakgrund åt den chock som drabbade det amerikanska folket i januari i år när Robert Muellers Rysslandutredning begärde att president Donald Trump skall ställas inför rätta för förräderi. Anklagelserna har initierats från brittiska underrättelsetjänsten och är en fortsättning på det pågående statskuppsförsöket mot president Trump.

Vad alla och i synnerhet det amerikanska folket behöver veta, är att det rör sig om samma politiska apparat som satte Lyndon LaRouche och hans medarbetare i fängelse 1989. De dömdes till mångåriga straff på 3, 8, 10, 15, 25 och 77 år utan proportion till anklagelserna ens om de varit sanna. Hela konspirationen och anklagelserna visade att det var ett uppenbart försök att hindra den politik som Lyndon LaRouche förespråkade, från att införas i USA.

Hade den genomförts skulle USA och världen varit en helt annan plats än den vi ser idag. Om hans principer och politik som nu representeras av LaRouchePAC, genomförs skulle det innebära att Londons City och Wall Streets dödliga plundringssystem tillintetgörs. Detta genom att systemet ersätts med en rättvis ekonomisk världsordning som befriar de miljontals människor som för närvarande är dömda till ett liv i fattigdom, svält och underutveckling.

Världen är idag uppdelad i två delar, där USA tillsammans med bland andra Europa, representerar den folkmordspolitik som med accelererande hastighet närmar sig ruinens brant och en förestående ekonomisk kollaps, och där bland andra Kina och Ryssland lägger om kursen mot en mer rättvis ekonomisk och politisk internationell ordning. Kina har nyligen anammat principer liknande dem som LaRouche förespråkat i årtionden, vilket har lett till att stora delar av världen går en bättre framtid till mötes. (Det går att fördjupa sig i de storslagna projekt Kina genomför i detta nummer av Fysisk Ekonomi.)

Redan 1983 kunde trenden av folkmordspolitik ha avbrutits om SDI (Strategiska försvarsinitiativet) implementerats till fullo med ett gemensamt försvar mot kärnvapen baserat på nya fysikaliska principer, vilket kunnat skapa en teknologisk revolution för världsekonomin. President Ronald Reagan tog till sig idéerna från Lyndon LaRouche, men på grund av sabotage genomfördes de aldrig, vilket har resulterat i att världen idag hotas av kärnvapenkrig. Endast genomförandet av SDI i en uppdaterad version, vilande på nyframtagna fysikaliska principer och i ett nära sammarbete med både Kina och Ryssland, innebär att kärnvapenkrig kan undvikas och förebyggas.

I samband med att Berlinmuren föll 1989 presenterade Lyndon LaRouche ytterligare förslag för att trygga mänsklighetens gemensamma framtid. En dörr öppnades för att förena öst och väst i ett nära samarbete och även att återförena Tyskland. Förslaget avvisades och tre månader efter detta sändes LaRouche till fängelse. Med ett söndertrasat Europa som körts i botten av Thatcher, Bush och Mitterrand, kunde i stället ett tillstånd av permanenta krig släppas lös över hela världen. Krigen i Irak, Libyen, Syrien m.fl. är facit på denna politik utan misskund.

Trots att man försökt tysta ned Lyndon LaRouche och hans rörelse genom att fängsla honom för att statuera ett exempel på vad maktapparaten är kapabel till att göra, har kampen fortsatt

LaRouche avslöjade tidigt de smutsiga affärer som Londons banker var djupt involverade i - penningtvätt åt droghandeln - och startade en kampanj för ett krig mot narkotikan. Som en del av denna kampanj utgavs boken Dope Inc (AB Narkotika) som noggrant dokumenterade bankernas inblandning. Även detta avvisades av de ledande politikerna och resultatet är den ohämmade acceptansen och användningen av droger. Spridningen av drogerna går att liknas vid en epidemi vilken förgiftar nation efter nation och är världsomspännande.

Ständigt har Lyndon LaRouche betonat nödvändigheten av en ny renässans för den klassiska kulturen för att på så vis kunna bryta den kulturella slummer som försätter dagens generationer i en dystopisk framtidssyn där avsaknaden av visioner endast leder till förfall och en förestående ny mörk tid. Det går att vända detta självmordsbenägna lämmeltåg genom att omedelbart omfamna de principer som han gång på gång åberopat.

Skriv därför på uppropet för att president Trump nu ska rentvå Lyndon LaRouche: https://action.larouchepac.com/petition_exonerate_larouche

Vill du läsa atiklar översatta till svenska av det som Lyndon skrivit, gå till denna länk: http://www.larouche.se/stories_by_forfattare/63/4698

Se särskilt artiklarna på sidan längst bak, vilka är utvalda från tidigare hemsidor.