LYM framför "Jesu, meine Freude" av J.S. Bach

LaRouches ungdomsrörelses internationella kör, dirigerad av Stefan Tolksdorf, framför Johann Sebastian Bachs motett "Jesu, meine Freude" på Schillerinstitutets konferens i Rüsselsheim den 21 februari 2009.