LPAC föreslår återinförande amerikanskt kreditsystem

Lagom till rader av avslöjanden i pressen om amerikanska centralbanken Federal Reserves konkurstillstånd, lägger LaRoucherörelsen i USA (LPAC) ett utarbetat förslag till en lag för att införa kreditsystem genom att ta tillbaka makten från Federal Reserve och återupprätta den ursprungliga amerikanska nationalbanken Bank of the United States.

Förslaget till kreditsystem är del i LPAC:s trestegslösning för den ekonomiska krisen: 1) Bankdelning enligt Glass-Steagall, 2) Kreditsystem och 3) Stora projekt. Det är detta som USA, liksom världen i övrigt, behöver för att undgå brittiska finansoligarkins förintelsepolitik med hyperinflation och åtstramning.

Förslagets författare Michael Kirsch presenterar i inledningen kreditsystemets grundprinciper, som infördes under USA:s förste finansminister Alexander Hamilton, i motsats till det monetaristiska system som brittiska finansimperiet påtvingat världen. Den amerikanska Nationalbankens historia är viktig för att förstå hur principerna tillämpats, på vilket sätt det underminerades och monetarismen användes för att blockera den ekonomiska utvecklingen.

"Monetarism tittar alltid bakåt på det förgångna, med målet att omvandla resultaten av tidigare produktion till pengar, i stället för att skapa nytt välstånd", skriver Kirsch. "I kreditsystemet är inte kapitalet eller pengarna måttstock för värde, utan de mentala förmågor som ökar arbetets produktionsförmåga, vilket i sin tur ökar produktionen och därigenom varornas, arbetets och kapitalets värde".

Efter att ha presenterat principerna beskriver Kirsch historien om kampen för Hamiltons kreditsystem i USA - sabotaget under presidenten Thomas Jefferson, återkomsten genom Mathew Carey, avskaffandet under brittiske agenten Andrew Jackson och den heroiska kampen för dess återkomst - om än utan nationalbank - under Abraham Lincoln och Franklin Roosevelt. Politiken för kreditsystem formulerades träffande av Lincolns ekonom William Elder 1871:

"Ett samhälle utan kreditsystem är helt enkelt ociviliserat. En företagsam ekonomi, vars kapital är begränsat till materiellt ägande, vore en egendomens despotism... lika död som den känslolösa jord, där allt dyrbart finns i dess kristallers beständighet och allt vi känner lika obevekligt som de berg i vilka guld och silver ligger gömt".

Kirsch sammanfattar sedan nationalbanklagens element. Banken kommer att förses med kapital från av en del av statsskulden, samt delstats och kommunobligationer och, enligt Hamiltons princip för kreditutgivning för arbetets ökade produktivförmåga ge ut krediter till infrastruktur, industri och produktion, och inte som Federal Reserve i pengaproduktionens tjänst. Därpå följer själva lagförslaget.

Lagtexten finns på engelska på http://larouchepac.com/creditsystem

Förslagets titel:
”Förslag till lag för återinförande av den ursprungliga amerikanska nationalbanken Bank of the United States i syfte att återföra USA:s ekonomi till kreditsystemets principer”
Författare: Michael Kirsch

Innehåll:
4 Inledning till lagtext
5 Hamilton upprättar ett sunt USA
9 Mathew Carey återupplivar Hamiltons system
11 Monetarismen införs
12 Den allmänna välfärden och Självständighetsförklaringen
13 Lärdomar från 1930-talet
14 En återgång till Bank of the United States' ursprungliga kreditsystem
15 Sammanfattning av lagtext
18 Lagtext utarbetad av Michael Kirsch och Paul Gallagher

Läs mer om kreditsystem på svenska här: http://www.larouche.se/artikel/produktiv-kreditgenerering-fungerar-alltid

på engelska här: http://larouchepac.com/credit/#