Leibniz och striden mellan optimism och pessimism


Föredrag på Schillerinstitutets onsdagsmöte i Stockholm den 12 juni 2019