Största bankrånet är igång

Ledare i nyhetsbrevet Monitor

Om man inte slår larmklockorna och kräver LaRoucherörelsen lösning för finans- och bankkrisen, kommer historiens största bankrån gå ner i historien som "lättare-än-att-ta-godis-från-barn-Rånet". Det som började med att i praktiken konfiskera bankkundernas konton på Cypern, det som nu kallas "Cypernmodellen", är i själva verket en "EU regel" som de senaste året av EU-kommissionen smögs ner i halsen på EU-nationerna utan att några parlamentariker märkte något. Det här har varit en del av bankstyrda EU-eliters juridiska akrobatik för att rädda det bankrutta internationella finanssystemet, som LaRoucherörelsen har bevisat sedan länge att det är bortom all räddning om inte bankdelningen enligt Glass-Steagall implementeras för att separera det giftiga spekulativa avfallet i banksystemet från den legitima bankverksamheten som samhället är beroende av för att fungera. Att megastora ihop-blandade banker och finansbolag kallas "systemviktiga" av politiker och regeringstjänstemän och måste räddas för varje pris är förbannad lögn och rent rån av samhällets resurser och framtid.

Samtidigt som detta pågår fortsätter krigstrummorna dåna, både i Fjärran östern och Mellanöstern. Att finansimperiet skulle välja krig som sista utvägen för att behålla sin makt och slå ut sina konkurrenter är inget nytt. Två världskrig har mänskligheten fått gå igenom av den anledningen. Problemet med ett tredje världskrig är att ingen av kommer att finnas kvar för att ta lärdomar av det.

Det är därför vi i Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen lanserar både bankdelningen som en lösning för bankkrisen och ett Strategiskt Försvar av Jorden som ett paket för att skapa fred och nya förutsättningar för ekonomisk utveckling och samarbete mellan nationer, speciellt mellan de stormakter som ställs mot varandra på både Koreanska halvön och i Mellanöstern. Krisen i Syrian och Nordkorea är bara krig genom ombud, och ett blodig och tragisk plats för en global maktuppgörelse mellan Nato å ena sidan och Ryssland och Kina på den andra.

Men i detta krig finns inga vinnare, bara förlorare. Därför trappar LaRoucherörelsen sin kampanj i USA och Europa för att byta kurs från denna avgrund. Schillerinstitutet har sedan november 2012 organiserat tre internationella konferenser om dessa teman med hög representation från många länder. Den första var i Tyskland, den andra i New York och den tredje äger rum denna helg 13-14 april i Tyskland igen. Alla tal och presentationer finns inspelade på Schillerinstitutets speciell sida för dessa konferenser (En ny paradigm för civilisationens överlevnad http://newparadigm.schillerinstitute.com/ )Dessutom hölls en speciell konferens i USA på 30-årsdagen av president Reagans tal om det Strategiska försvarsinitiativet, som nu lever vidare med det ryska förslaget om ett Strategiskt Försvar av Jorden. Schillerinstitutets idéer får gehör och bjuds till att presentera sina idéer och analys i konferenser och massmedia. Det senaste var Schillerinstitutets svenska representant som bjöds till en konferens i den strategisk viktiga iranska hamnstaden Bandar Abbas vid Hormuzsundet (se bilagan Fysisk ekonomi).

Din roll är inte bara som läsare, utan som en ansvarsfull medborgare och medmänniska är att se till att sanningen om detta ruttna system i EU och USA kommer till dagsljuset och att politiker och regeringen uppmanas att vända kurs och rädda samhället. Meningen med detta nyhetsbrev och andra publikationer från Schillerinstitutet är att beväpna dig med de idéer som du behöver. Men det är du som skall kämpa med oss. Ord måste bli handling och idéer måste förkroppsligas.

Läs hela Monitor med Fysisk ekonomi här

***