Hedra Andra världskrigets offer: Skapa Sidenvägens nya paradigm!


Till "segerdagen" den 9 maj, då segern över fascismen firas, gjorde Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche följande uttalande.

Bara 73 år efter andra världskriget, då människorna reagerade på den fruktansvärda katastrofen med det högtidliga beslutet "Aldrig mer!", står vi åter på randen till ett möjligt krig.

Med den ena provokationen efter den andra, den senaste varje gång mera genomskinligt falsk än den föregående, fortsätter krigspartiet – de imperiala oligarkerna i Londons City och deras neokonservativa och nyliberala kompanjoner på Wall Street – sina ansträngningar att sabotera möjligheterna för det nya paradigm som från Eurasien med svindlande hastighet håller på att utvecklas till en världsomspännande rörelse. Trots att "Russiagate", Skripal-affären och den under falsk flagg iscensatta giftgasbluffen i Douma i Syrien alla har avslöjats som produkter av brittiska underrättelsekretsars sjuka hjärnor, så fortsätter de i alla fall, nu med Netanyahus påstående att han har "bevis" för att Iran aldrig avslutat sitt kärntekniska program – ett försök att dra in USA i ännu ett förödande krig i Mellanöstern och en möjlig kärnvapenkonfrontation med Ryssland. Många i västvärldens regeringar har återigen beträtt det sluttande plan som det varnades för i Nürnbergrättegångarna, genom att bryta mot folkrätten och de i FN-stadgan fastslagna principerna.

Men deras makt avtar från dag till dag, eftersom de allt oftare tvingas agera i eget namn, och därmed blottställer sig. Deras förmåga att behålla kontrollen avtar också, på grund av utmaningen från den nya Sidenvägen och det nya paradigm som den står för. De senaste veckorna har detta nya paradigm fått en stark skjuts framåt, genom olika diplomatiska och ekonomiska konferenser och toppmöten. Det strategiska partnerskapet mellan Ryssland och Kina och Vägen & Bältet-initiativets integration med den eurasiska ekonomiska unionen skänker hopp särskilt åt utvecklingsländerna, som nu för första gången ser en chans att lyfta sig upp ur fattigdom och underutveckling.

Det bästa sättet att hedra minnet av förlusterna, lidandet och hjältemodet hos de människor som miste livet i det stora fosterländska kriget/andra världskriget borde bestå i att inleda en ny era för mänskligheten, med idén om en enda mänsklighet som sin ledstjärna, och på så vis skapa en ny internationell ordning, som för alltid lämnar geopolitiken bakom sig. Imperialismen måste besegras som en relikt av en barbarisk människosyn, och ersättas av den ädla bilden av människan som den enda hittills kända skapande varelsen i universum.

Låt oss alltså hylla denna framtida människoande, som så vackert uttrycks i Friedrich Schillers Hymn till glädjen och i Beethovens nionde symfoni:

Alla människor blir bröder ...
Er vårt famntag, myriader!
Dig vår kyss, du värld som är!
Bröder, ovan stjärnors här
Bor förvisst en allgod fader!

Följ Helga Zepp-LaRouches torsdagswebcast med hennes analys av det aktuella strategiska läget: https://larouchepac.com/20180503/empire-based-london-wont-give-they-must-and-can-be-defeated

Följ rapporteringen av LaRouchePAC:s kampanj för att Stoppa ett tredje världskrig https://larouchepac.com/20180503/empire-based-london-wont-give-they-must-and-can-be-defeated