Låt inte grön fascism och nazistisk åtstramning ta över världen

Det som visas av Europavalresultatet och den nazistliknande åtstramnings- och nedskärningspolitik som Obama-administrationen vill genomdriva, på speciellt sjukvårdsområdet, är att vi är på väg mot en konsolidering av den gröna fascismen från vänster och finansliberalismen från höger för att skydda finansintressen under det världsvida brittiska finansimperiet. Priset blir, om vi inte gör allt politiskt för att stoppa detta lopp, en kollaps av levnadsvillkoren för över 6 miljarder människor som kan leda till WWF-grundaren Prins Philips sataniska dröm om att sänka världsbefolkningen till mindre än en miljard människor.

Frammarschen av de gröna, konservativa och invandrarfientliga partierna i Europavalet är bara ett tecken på hur allvarligt det intellektuella och moraliska läget i Europa är. Ungefär 60% av Europas väljare avstod från att rösta, på grund av sin totala avsky av politiker och sin desperation inför den värsta finansiella och ekonomiska krisen i modern tid. Men ett stort antal av de som röstade föll för den vansinniga propagandan om en farlig klimatförändring orsakad av människan, en klimatpolitik som kommer att sänka levnadsstandarden i industriländerna och stoppa ekonomisk utveckling i utvecklingsländer. Vad detta betyder är att vända tillbaka tidens ur mot en mörk tidsålder av fattigdom, vidskepelse och ignorans.

Detta passar perfekt med det brittiska imperiets finansoligarkis främsta mål: Att rädda spekulationssystemets banker och finansinstitutioner till varje pris och ge tillbaka kontrollen över världsekonomi, valutor, råvaror och mycket mer till privata finansintressen, vilkas makt har hotats av det nuvarande sammanbrottet i världens finanssystem, som annars kan kallas historiens största pyramidspel. Det brittiska imperiets kontrollerande oligarki vill förhindra att nationalstaters regeringar använder sina legitima befogenheter för att skydda sina befolkningar genom ett konkursförfarande under kontrollerade former av det bankrutta finanssystemet, såsom Lyndon LaRouche föreslog redan i juli 2007. Det är därför Lyndon LaRouche leder striden i USA för att förhindra att Obama-administrationen tas över av ekonomer och ideologer, som vill använda nazistliknande metoder för att "lösa" finanskrisen.

Här i Europa är dessa metoder i bruk. Ta bara Lettlands fall som exempel. Lettlands regering har tvingats av IMF, med påtryckningar från EU och Sverige i spetsen, att strypa sig själv och sin ekonomi för att betala de ruttna spelskulderna till svenska och andra banker. Att man stänger hälften av alla sjukhus i landet och sänker lönerna för statsanställda med 35% och avskedar tusentals lärare, är ett liknande steg mot fascism och en "slutlig lösning".

Den brittiska oligarkin och deras allierade i USA och andra delar av Europa, som tog Hitler och nazistpartiet till makten under 1930-talet som en lösning på den tidens finanskris, vill i brist på kreativitet kopiera samma politik igen. De kan inte återigen sälja Hjalmar Schachts, Hitlers och Mussolinis åtstramningspolitik under romantiska rasbiologiska paroller. Därför har miljö och klimatideologi ersatt rasbiologin. Efter mer än 50 år av trummandet på Goebbelslögnen att "världen är överbefolkad", och att varje försök att utveckla ekonomin med ny teknik betyder miljöförstöring, är en stor del av befolkningen i industriländerna mottagliga för idén att minska världsbefolkningen med brutala metoder och att sätta stopp för industriell utveckling.

Lyndon LaRouches internationella rörelse, som har en human och historiskt beprövad lösning för den ekonomiska krisen, leder nu en internationell kampanj för att stoppa denna frammarsch av den gamla brittiska fascismen som är klädd i ny skepnad. Vi kommer att med noggrann dokumentation i en serie artiklar och studier avslöja hur detta nya monster har skapats och hur det fungerar. Med en förnyat kraft efter valkampanjen, vill LaRoucherörelsen i Sverige - EAP mobilisera alla medborgare och ge dem de verktyg de kommer att behöva bemästra för att med oss och på egen hand, stoppa det brittiska imperiet och dess fasoner en gång för alla.

Häng med LaRoucherörelsen, eller häng var och en för sig själv!

___________________________________________

Läs mer:

Miljörörelsens rasistiska rötter

Vad är mänsklig ekologi?

Överstatligt EU nedmonterar nationella sjukvårdssystem

Obama har återupplivat Hitlers folkmordspolitik

Obamas "skålpund kött" – Gör något nu!

VIDEO: Peter Orszags sjukvårdsmottagning