LaRouches upptäckter (Lyndon LaRouche's Discoveries)


Föredrag på Schillerinstitutets onsdagsmöte i Stockholm den 13 november 2019. Läs mer här