LaRouches upptäckter: De ekonomiska principerna för ett nytt paradigm

Detta föredrag av Elias Dottemar hölls den 13.11 2019 i Fruängen. Det bygger på en artikel om Lyndon LaRouches upptäckter skriven av Meghan Beets 2018. Den finns i rapporten: "Den nya Sidenvägen blir Världslandbron" Del 2, utgiven av Executive Intelligence Review 2018.

Artikeln och föredraget är en introduktion i LaRouches ekonomiska principer som är utgångspunkten för en ny paradigm i världsekonomin.

Den finns på danska: http://schillerinstitut.dk/si/2019/11/nyhedsorientering-specielrapport-o...

Den engelska texten finns här att ladda ned på pdf

Specialrapporten: "Den nya Sidenvägen blir Världslandbron" Del 2 kan beställas digitalt här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/wlb_ii

Den finns också på tyska här: https://schillerinstitute.com/de/die-neue-seidenstrase-wird-zur-weltland...

och på franska kontakta: https://solidariteetprogres.fr/https://solidariteetprogres.fr/