LaRouche varnar för McCain-seger över Obama

Jag varnar er. Som saker och ting nu förhåller sig, kommer de buffliga aktioner som finanskretsarna runt demokratiska partiets ordförande Howard Dean genomfört å senator Obamas vägnar att ge bort valet av denna republiks president till senator John McCain. Jag anklagar därmed demokraternas partistyrelseordförande, Howard Dean, och medbrottslingar till denne, som Londons hantlangare George Soros, för att ha genomfört en bedräglig operation mot USA:s och hela den civiliserade världens livsviktiga intressen.

Hittills tyder allt på, att en nominering av Obama vid demokraternas partikonvent i augusti i praktiken skulle säkra en massiv valseger för den republikanske kandidaten John McCain mot Deans utvalde, Obama, medan trendanalyser visar, att senator Hillary Clinton nästan med säkerhet skulle sopa banan med rivalen senatorn McCain i ett val i dag.

Ordförande Dean kontrollerar måhända de toppkretsar i demokratiska partiet som kunde köpas för Soros' och andras pengar eller rädsla för att få skäll. Skurkar kan måhända skrämma eller köpa svaga demokratiska delegater till att skamligt kapitulera för en nominering av Obama, men majoriteten av medborgare i de 80 procent lägre inkomstskikten har livsviktiga intressen som senator Clinton tog upp och som senator Obamas kampanj inte bara vägrat ta upp, utan antingen i princip ignorerat de livsviktiga frågor som berörs, eller gått i rakt motsatt riktning. Enligt väderbitna experters bästa uppskattning skulle McCains kampanjapparat sluka presidentkandidaten Obama med hull och hår - ett faktum som kan förklara varför Obamas kampanj fick hjälp av republikanska krafter, vilka kommer att stödja McCain i valet i november.

Dean och hans folk har åtagit sig något som inte kan ses som annat än en genom bedrägeri genomförd operation mot USA:s livsviktiga intressen, i synnerhet mot amerikaner i de lägre inkomstskikten, som i rådande läge med överväldigande majoritet röstade på senator Hillary Clinton, då de betraktar henne som den enda kandidaten som tar upp de verkligen trängande livsviktiga frågorna.

Under tiden från i dag fram till demokraternas konvent i augusti kommer landet att drabbas av kriser bortom allt förstånd. Hela finanssystemet kraschar och ingen gör något åt det - Bush-regeringen gör defenitivt ingenting. I november kommer krisen att vara långt värre. Det är verkligheten. Väljare som svikits reagerar vid valurnorna med massiv politisk hämndaktion mot demokratiska partiets ledarskap, partiet som medborgarna i de 80 procent lägre inkomstskikten och även flera andra kommer att se som hämndobjekt vid valurnorna. Detta är mer än enbart en möjlighet om Howard Deans politik inte dramatiskt och djupgående ändras under de kommande två och en halv månaderna. Utan en sådan förändring kommer demokratiska partiet, vars kongressledamöter i praktiken inte gjort någonting för landet och dess befolkning sedan valet i november 2006, att upptäcka att de i praktiken förintats genom de arga medborgarnas reaktioner.

På internationell nivå

Obamas kandidatur står måhända i dålig dager mot det sannolika valresultatet i november, men än mycket värre ser det ut om man vänder uppmärksamheten mot de farliga effekter som Obamas kandidatur redan har för USA:s position i världen i stort.

Tänk på det internationellt kända faktum, att Londons kille George Soros och hans Democracy Alliance för miljardärspekulanter vill köpa upp demokratiska partiet för en främmande makt. De försöker tvinga Hillary Clinton till reträtt vid en tidpunkt då hennes kandidatur har den bredaste uppslutningen. Detta är en operation styrd från London mot USA. Ingen patriotisk amerikan, som ser detta äckliga tillvägagångssätt, kan tolerera detta.

[Amerikanska LaRoucherörelsen] LPAC förbereder en dossier, för omedelbar spridning, om Soros' ohederliga operationer. Där kommer att dokumenteras, hur Democracy Alliance gick tillväga för att, via MoveOn och andra kanaler, köpa demokratiska partiets delegater, rakt emot medborgarnas vilja. LPAC tänker uppmana senator Obama att, som ren samvetsfråga, rädda sin besudlade heder och fördöma denna handling från MoveOn som företrädare för främmande myndigheter, som med dessa handlingar besudlat Obamas och demokratiska partiets heder, vilkas företrädare gått så långt som de gjort i detta fallet.

Howard Deans, George Soros' och de andras operation är en kopia av samma operation, som man försökte mot Franklin D Roosevelt på partikonventet i Chicago 1932 - i en främmande makts namn, Storbritanniens. Samma Storbritannien ingriper nu för att styra våra partier från ovan och vinna kontroll över USA:s presidentämbete.

Det är hotet mot vårt land, som varje patriot måste handla för att avvärja, hotet från en främmande makt att ta kontrollen över USA:s presidentämbete. Detta försök att förråda landet måste slås ned nu, medan vi fortfarande har en suveränitet att försvara.