LaRouche varnar: Den neroiske Obama förbereder fascistkupp i USA

Den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche varnar kraftfullt för att en statskupp är omedelbart förestående i USA. Det är den sista desperata utvägen för dem som vill rädda det dödsdömda transatlantiska finanssystemet.

Efter president Obamas barbariska mord på den libyske ledaren Khadaffi har Lyndon LaRouche manat till motstånd mot ett direkt införande av fascism i USA av Obama, som visar upp den Nero-liknande karaktär som LaRouche först pekade på i april 2009. I ett uttalande den 22 oktober sa LaRouche:

- Vad vi ser är det omedelbart förestående sammanbrottet av civilisation. Och vad man såg i skräckuppvisningen i Libyen är bara ett exempel på vad som väntar i många delar av denna värld. Inklusive inne på själva det amerikanska territoriet. Sådant som hände Khadaffi och hans grupp kan hända här. Det kan hända på olika platser i Europa. Vi är alla inom skotthåll för en sådan fiende.

- Till namnet är den fienden förstås den nuvarande presidenten i USA, som är yrande mordisk galning! Som inte har någon moral över huvud taget! Han är en usling av värsta sort och allt jag sa i april 2009 är övertrumfat.

Det är inte endast den utomrättsliga avrättningen av Khadaffi som avspeglar Obamas kriminella vansinne. LaRouche har också tagit upp de avrättningar av amerikanska medborgare som blivit kända, inklusive Anwar al-Awlaki, hans 16-årige son och al-Awlikis medarbetare Samir Khan, som förebud om vad den neroiske Obama är beredd att göra för sina brittiska uppbackare och herrar. Redan har den ynkliga fegheten hos den amerikanska kongressen, speciellt senaten, inneburit en kapitulation inför den kriminellt galne Obama - och om detta fortsätter kommer det föra själva USA in i diktatur.

Den utlösande faktorn, betonar LaRouche i denna sammanbrottskris, är krisen för det bankrutta brittiska imperialistiska finanssystemet:
- Detta system bryter samman nu, och britterna kräver att den neroiske Obama agerar för att försvara deras system, med alla nödvändiga medel. De kan dröja dagar, det kan dröja veckor, men hela komplexet rasar ihop nu.

"Detta är krig", betonar LaRouche och bara omedelbara nödåtgärder kan ta itu med hotet mot civilisationen som president Oboma utgör. Först måste omedelbara åtgärder vidtas för att avsätta från presidentposten, genom riksrättsåtal eller genom att använda 25:e författningstillägget i amerikanska konstitutionen [angående åtgärder vid fysik och mental inkapacitet hos presidenten]. Samtidigt krävs omedelbar handling för att genomdriva återinförandet av Glass-Steagall-lagen, som nu ligger i kongressen i form av motionen HR 1489, och är uppenbarligen fastkörd i senaten pga. intimidationskampanjen från den mordiska Obamaadministrationen.

En fascistkupp i USA har förberetts sedan president Bush den äldres dagar, då den nödvändiga grundstrukturen installerades. Därefter har president Obama överträffat Bush/Cheney-administrationen, ifråga om att använda den hemliga struktur för spioneri och dolda verksamheter, som byggdes upp efter attentaten den 11 september, i strid med den amerikanska konstitutionen. För detta har Obama fått översvallande beröm av Bush vicepresident Dick Cheney.

För de som tvivlar på möjligheten att genomföra en sådan kupp i USA idag, föreslog Lyndon LaRouche, i det videoprogram den 12 oktober där han talade om detta, att man skulle se tillbaka på vad som hände kring valet av president Franklin D. Roosevelt. Vid den tiden, och från börskraschen på Wall Street 1929, hade grupperingar knutna till den dåvarande regeringen under Herbert Hoover
- ... redan förberett en kupp ifall han inte blev återvald. ... Minuten efter Roosevelt var vald sattes internationella kuppaktiviteter i gång. Det initierades av Wall Street och britterna, och det var britterna som styrde Wall Street. Och farfadern till den senaste Bushpresidenten, hade en nyckelroll i stödet till Hitlers aktiviteter under denna tid.

Medan planerna för ett maktövertagande i USA misslyckades beroende på Roosevelt själv, som slog tillbaka med kraft, hade kuppen i Tyskland, iscensatt av samma grupperingar, lyckats och Hitler var installerad vid makten innan Roosevelt kunde göra något. LaRouche berättade vidare:
- Folk i Tyskland i allmänhet, speciellt liberaler och dylika, förlöjligade Hitler, och sa: 'Den här token kommer att försvinna snart, till nästa val så är han borta'. Vad som hände var att Riksdagshuset brann, och riksdagshusbranden användes för att skapa en diktatur i Tyskland, i tid innan Franklin Roosevelt hade tillträtt presidentämbetet. Och en massa människor fördes bort och dödades, några omedelbart och några senare. Det var en stor slakt som organiserades av britterna ... tillsammans med, som vanligt Wall Street.

Kongressen och många andra grupperingar reagerade då med samma blindhet, som när man idag anklagar LaRouche för överdrifter om faran och vägrar vidta nödvändiga åtgärder. Ändå var det just dessa grupperingar Eisenhover varnade för i sitt avskedstal om "det militärindustriella komplexet", som strax därefter lät mörda president Kennedy för att få igång Vietnamkriget. LaRouche påminde om när George Bush den äldres regering gjorde förändringar av den amerikanska regeringens organisation för att underlätta en sådan kuppaktivitet:
- Det var när man tog bort makten över militären från den reguljära militären och skapade en ny militär institution, som skulle verka i hemlighet, som skulle vara beredd att göra en kupp mot USA. Och Obamaregeringen är en del av denna kupp, och George Bush den yngre var också en del av denna organisation med Cheney som en nyckelperson i den.

LaRouche insisterade en del av den amerikanska militären är "förstörd av alla dessa galna fjärran krig och att en privat organisation nu är beredd att göra samma sak som naziapparaten gjorde med Hitler". En ny provokation, med terrorattacker av samma typ som 11 september, skulle vara tillräckligt för sätta igång en sådan kupp. I ett sådant sammanhang skulle affären med den påstådda iranska planen att mörda Saudiarabiens ambassadör i Washington, ingå i ett sådant införande av en polisstat.

LaRouche hävdar att president Obama är nyckeln för att kunna genomföra en sådan kupp:
- Det är därför vi måste avlägsna Obama från sin post. Han har brutit mot lagen. Han kan ställas inför riksrätt. Han måste bort!

När väl det är gjort, skulle ett mer vettigt USA kunna gå samman med alla utvecklingsprojekt som Ryssland och Kina har satt igång och är beredda att göra med USA. Både ryssar och kineser har signalerat att de är mycket intresserade att bygga den direkta tunnelförbindelsen mellan Ryssland och USA under Berings sund mellan Sibirien och Alaska. Det skulle kunna bli ett modellprojekt för en Stillahavsallians mellan USA, Ryssland, Kina och Indien. Det nya ryskkinesiska samarbetet har nu fått en fast grund sedan Putin och Medvedev gemensamt deklarerade sin vilja att leda Ryssland genom nästa presidentval. Den återbekräftade ryskkinesiska utvecklingsalliansen har blivit den stora byggstenen, för att USA tillsammans med dem, skall kunna samla världen till en återuppbyggnad av hela världsekonomin runt stora gemensamma utvecklingsprojekt.

Viktigast nu är att hjälpa till att få president Obama avsatt och att återinföra Glass-Steagall nu.

Det går att lyssna på Lyndon LaRouches direkta varning den 22 oktober här

En sammanfattaning gavs på LPACTV morgonnyheter 26.10 här

En diskussion med Lyndon LaRouche på Veckorapporten om den historiska bakgrunden och förberedelserna för fascistisk kupp i USA finns på en LPACTV-video från den 12 oktober här

Historien om den amerikanska fascismen och kuppförsöket mot Roosevelt har utförligt presenterats på svenska i Ny solidaritet från juli 2004 i artikeln "Mot Franklins, Lincolns och FDR:s USA - Brittiska fabianer och amerikanska fascister" här

25:e författningstilläget presenteras här (på engelska)

och kortfattat på svenska här