Landar klimatrebellernas psykedeliska dröm om "grönt New Deal" i ekofascism?

Politiker även i Sverige har hakat på amerikanska politiker som Alexandria Ocasio-Cortez  och hennes kampanj för ett "grönt New Deal". Foto © US Senate Democrats

Veckoöversikt av Alexander Hartmann
24 augusti 2019

Ansträngningar pågår för fullt för att försöka rädda det bankrutta finanssystemet från sammanbrott, den här gången med hjälp av en konstgjort uppiskad hysteri kring vad som påstås vara en hotande klimatkatastrof. Tanken är att man i global skala fram till 2050 med hjälp av lagstiftning ska styra över hela 80 biljoner dollar, enligt en del uppgifter så mycket som 145 biljoner dollar, till "gröna" investeringar och på så vis skapa ett nytt ekonomiskt uppsving, lovar förespråkarna för detta "gröna New Deal".

Men finansvärlden har inte tid att vänta på en börsuppgång i en avlägsen framtid; deras spekulationer står under akut hot om att krascha och de behöver snabbt som ögat en ny, ännu större finansbubbla. Hoppet om ett uppsving för den "gröna ekonomin" – påeldat av att centralbankerna nu har öppnat penningslussarna igen – ska locka investerarna att styra över sina pengar till detta område och pumpa upp en ny finansbubbla så att bankerna tillfälligt kan täppa till hålen i sina balansräkningar, och spekulationsverksamheten kan fortsätta.

Ett investeringsprogram på flera biljoner dollar om året skulle verkligen vara goda nyheter för världsekonomimin – men bara om dessa investeringar går till sådan teknik som kärnfusion och rymdteknik eller till högeffektiv infrastruktur, som dramatiskt höjer produktiviteten i hela ekonomin och på så vis mer än väger upp kostnaderna för programmet! Men det är faktiskt så att kraven på "utfasning av fossila bränslen" och fortsatt utbyggnad av det som kallas "förnybart" skulle få den exakt motsatta effekten: ekonomins produktivkraft skulle kollapsa samtidigt som den skulle belastas med en skuldbörda den omöjligt kan bära – och ovanpå det den nyskapade finansbubblan. En utfasning av de fossila bränslena skulle snabbt betyda slutet för industriproduktionen, och under sådana förhållanden blir det omöjligt att upprätthålla försörjningen av befolkningen. Och när människorna inte längre kan försörjas, då dör de.

Psykedeliska droger gav "nycklarna till samhällsförändring"

Ingen med förståndet i behåll skulle stödja en sådan politik, och därför borde det inte förvåna att finansvärlden i sina ansträngningar att piska upp en hysteri över världens snara undergång satsar på människor som inte gör någon hemlighet av att de tagit psykedeliska droger för att "vidga sina sinnen". Ett exempel på det är Gail Bradbrook, medgrundare av Extinction Rebellion (XR), som i ett inlägg nyligen på www.whatisemerging.com med rubriken "Hur psykedeliska droger hjälpte till att skapa Extinction Rebellion" berättade:

"Nuförtiden fattar jag inte beslut om att flyga lättvindigt, men jag bestämde mig för att resa till Costa Rica där jag under loppet av två veckor intog en jättedos Iboga (ett slags bark), jobbade med Kambo (grodmedicinen) och tre gånger provade Ayahuasca (ett psykedeliskt te som framställs ur en Amazonasdruva). Jag var skräckslagen, men orsaken till att jag pressade mitt medvetande till sådana ytterligheter var inte bara för att jobba med mitt eget inre – jag ville ha svar på hur jag skulle kunna förändra samhället. Vad saknade jag? Vad gör jag inte? Det var en specifik bön om vad jag kallade 'nycklarna till samhällsförändring'. ...

När jag kom tillbaka till Storbritannien fick jag kontakt med Roger Hallam och tillsammans började vi skapa den rörelse som skulle bli Extinction Rebellion. Roger är en akademiker som specialiserat sig på design av radikala kampanjer och i slutet av vårt första möte, där vi utbytte massor med idéer, information och data, sa han på skoj att han just hade gett mig 'nycklarna till samhällsförändring'. Nackhåren reste sig på mig."

Bradbrook var en av talarna på "Femte internationella konferensen om psykedeliskt medvetande", som organisationen Breaking Convention (Bryt med konventionerna) arrangerade i London den 16–18 augusti. Förutom Bradbrook talade också Amanda Feilding, som leder Beckley Foundation, en organisation som förespråkar legalisering av alla droger. Feilding är känd för att ha låtit borra ett hål i huvudet, s.k. trepanation, som innebär friläggande av den yttersta hjärnhinnan dura mater, för att uppnå ett "högre medvetande".

En ytterligare talare var David Nutt, som innehar Edmond J. Safra-professuren i neuropsykofarmakologi vid Imperial College London. 2015 utförde Nutt tillsammans med Feilding och Beckley Foundation experiment med hur LSD påverkar hjärnan, som utmynnade i forskning på "LSD och kreativitet och problemlösning". LSD-gurun Timothy Leary skulle ha varit stolt. Nutt hävdar på fullt allvar att det är farligare att rida än att använda ecstasy.

I samma nätverk ingår också The Psychedelic Society, som i januari i år höll en konferens i London med titeln "Psychedelics, Extinction and Social Change" och därmed förde samman de olika aspekterna. Gail Bradbrook framträdde på den här konferensen också, och förklarade: "Jorden är mitt uppe i en sjätte massutrotning, som kommer att utplåna 60 procent av däggdjuren, fåglarna, fiskarna och reptilerna som fanns 1970."

Miljörörelsen radikaliseras

Dessa nätverk sätts nu in för att radikalisera klimataktivisterna och deras rörelse. Det visar sig i att XR får en allt större roll i att samordna och genomföra blockader och sabotage av gruvprojekt och annan industriell infrastruktur. Under sitt fem dagar långa sommarläger i Lausanne pratade Fridays for Future om att man skulle gå över från protester till blockader, och Greta Thunberg reste därefter till Hambacherskogen i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen, där massiva protester har pågått i månader mot företaget RWE:s brunkolsprojekt. Där träffade Thunberg aktivister från den ökända gruppen Ende Gelände, på ett foto som senare spreds på nätet stod hon bredvid maskerade aktivister från gruppen.

I september planerar XR och liknande grupper att sabotera den internationella bilmässan i Frankfurt, genom att iscensätta flera Die-In, blockera mässingångarna, köra med cykelkonvojer på motorvägarna som leder in till staden och andra aktioner, bl.a. mot Frankfurts internationella flygplats, för att protestera mot bilindustrin och bilisterna.

I denna globala hysteri har gränsen till terrorism redan delvis överskridits. I sin internationella webcast den 13 augusti varnade Helga Zepp-LaRouche för risken för ekoterrorism. Med hänvisning till "manifesten" som gärningsmännen i Christchurch i Nya Zeeland och El Paso i Texas lämnade efter sig pekade hon på att dessa massmördare motiverades av en radikal ekologisk ideologi, som driver ungdomar till vansinne med en propaganda som säger att människan förstör planeten och att jorden bara klarar av 500 miljoner människor, inte 7,5 miljarder som nu. LaRoucherörelsen betecknar denna rörelse som "ekofascistisk".

Washington Post skriver om "ekofascism"

Nu anser sig även de etablerade medierna behöva ta upp detta tema. I en förstasidesartikel den 19 augusti beskrev Washington Post (WaPo) ideologin som drev massmördarna i Christchurch och El Paso. Rubriken var "Två massmord på varsin sida av jordklotet har ett gemensamt tema: 'ekofascism'." Brittiska The Guardian hade den 15 augusti haft en liknande artikel med rubriken "Det bigotta invandringsmotståndets ekologiska rötter". [Ekofascismen togs också upp i ledaren den 6.8 2019 i Svenska Dagbladet av Edvard Hollertz: "Klimatångest kan trigga terrorister.  Åsikter som av många anses goda, riskerar att inspirera den värsta ondskan." red.anm.]

WaPo gav i sitt reportage företrädare för miljögrupper som Jordens vänner möjlighet att ta avstånd från massmördarna. Men en av dem höll med om att dystopiska klimatscenarier innebär "en risk för att människor tar till drastiska åtgärder när de känner att det inte finns någon utväg" – med andra ord: radikal pessimism föder våld.

Men WaPo konstaterar också att ekofascismen har "djupa rötter". "Den har stor del i nazisternas betoning av 'blod och jord' och fäderneslandet, och behovet av att hålla livsrummet rent från främmande och oönskade element." Tidningen citerar Betsy Hartmann, professor emerita vid Hampshire College och författare till boken "Amerika-syndromet: Apokalyps, krig och vår kallelse till storhet": "Från rasbiologirörelsen kommer tanken att natur, renhet, miljövård hänger ihop med rasens renhet."

Ledarna för de etablerade miljörörelserna, skriver WaPo, "erkänner gärna att deras rörelse inte har en fläckfri historia när det kommer till rasism, invandrare och inkludering. Några av de tidiga miljövännerna var anhängare av rasbiologirörelsen, som såg socialdarwinismen som en väg till människosläktets förbättring, genom att sänka födelsetalen för de människor som ansågs mindre värda."

Några av miljövännerna på vänsterkanten såg "den mänskliga befolkningsexplosionen" som "den viktigaste pådrivande kraften bakom miljökrisen. Detta argument togs över av rasisterna." WaPo citerar från Christchurch-mördaren Tarrants manifest: "Det är födelsetalen. Det är födelsetalen. Det är födelsetalen."

Helga Zepp-LaRouche utredde dessa samband redan 1982 i en längre uppsats om "Den gröna fascismens historiska rötter" och har många gånger varnat för att finansoligarkin, inför hotet om ett sammanbrott i finanssystemet, kan göra ett nytt försök att bygga upp en fascistisk rörelse, som man gjorde på 1920- och 1930-talen – fast den här gången i grön skepnad – för att undkomma den hotande maktförlusten. Nu visar det sig hur rätt hon hade i dessa varningar. Frågan är om tillräckligt många människor idag är modiga nog att förhindra en upprepning av historien.

Alexander Hartmann

Beate Bratbrook "How Psychedelics Helped to Shape the Extinction Rebellion":
http://www.whatisemerging.com/opinions/psychedelics-and-social-change

Artikel I Washington Post:
https://www.washingtonpost.com/science/two-mass-murders
-a-world-apart-share-a-common-theme-ecofascism/2019/08/18/0079a
676-bec4-11e9-b873-63ace636af08_story.html

Helga Zepp-LaRouche om den gröna fascismens historiska rötter:
https://www.bueso.de/historischen-wurzeln-gruenen-faschismus

Läs på svenska om

Miljörörelsens rasistiska rötter

SvD om miljörörelsens nazistiska rötter

Se även ledaren i SvD av Edvard Hollertz: Klimatångest kan trigga terrorister. Åsikter som av många anses goda, riskerar att inspirera den värsta ondskan. ... I den sjuka tankevärlden vävs klimatpanik samman med rasism. Hotet om överbefolkning och klimatkris ska helga de mest fruktansvärda medel. Att sådana tankegångar kan samspela med andra faktorer och få värsta tänkbara utfall är samtidigt inget nytt. I 1930- och 1940-talets Tyskland fanns idéerna hos nazisterna. I Lars Berges SvD-reportage [ Om miljörörelsens nazistiska rötter ] går att läsa: ”Historikern Timothy Snyder menar att motiven bakom folkmordet på europeiska judar fortfarande inte är tillräckligt belysta. Vid sidan om den spridda antisemitismen fanns också en alltmer desperat oro över jordens krympande resurser, menar Yale-professorn. Han kallar oron ’ekologisk panik’, ett fenomen han nu åter ser sprida sig över världen.” ...
https://www.svd.se/klimatangest-kan-trigga-terrorister?

Mer finns samlat på svenska uner kampanjrubriken: "Revolten mot den gröna fascismen"