Krisen i Venezuela manipuleras från båda sidor


Under de senaste två veckorna har några anmärkningsvärda händelser inträffat: en för allmänheten tämligen okänd Juan Guaidó har utnämnt sig själv president i Venezuela och krävt "diktatorn" Maduros avgång med hot om konse-kvenser om så inte sker. Även om allmänheten inte vet vem han är, har han vunnit erkännande från både USA, Kanada och flertalet västerländska - och många iberoamerikanska regeringar. Denna uppbackning är egentligen ingenting som borde förvåna sett till Juan Guaidós bak-grund. Redan 2005 åkte han på resor till Belgrad i Serbien sponsrade av organisationen CANVAS. Organisationen som arbetar med civil olydnad kan vid första anblicken verka harmlös, men är en avläggare till den kontroversiella Serbiska organisationen OTPOR, som avsatte Serbiens Slobodan Milosevic. Juan Guaidó har även bjudits in till Washington för att utbildas i ledarskap i ett Governance and Management Program vid George Washingtonuniversitet. Därefter har både oligarker och f.d. IMF-direktörer haft Guaidó under sitt beskydd. Även hans medverkan till formandet av Popular Will, ett extremt parti med grova våldsinslag, borde få vem som helst att känna misstänksamhet mot den självproklamerade presidenten.

De senaste dagarna har trycket ökat då Juan Guaidó provocerande godkänt en plan för att etablera "humanitära korridorer" in i Venezuela. Uttalandet tar avstamp i den s.k. R2P-strategin (ResponsibilitytoProtect), på svenska "ansvar att skydda", som användes av globalisterna för att rättfärdiga intrången i Libyen, Syrien och flera andra länder.

I Trumpregeringen finns nykonservativa som vill genomföra militära ingripanden mot Venezuela, samtidigt har finansdepartement lagt sanktioner på det stora statliga oljebolaget PDVSA, i ett försök att pressa nationen ekonomiskt. Situationen bäddar för att upproret blir värre. Men ingenting av detta skulle kunna ha hänt utan den av London skapade och dirigerade jakobinska operationen under 90-talet, först med Hugo Chávez och nu Nicolás Maduro. Detta har dokumenterats av EIR.

På grund av en strategisk allians mellan "Chavisterna" och den colombianska knarkkartellen FARC ödelades Venezuela politiskt och ekonomiskt. Detta har möjliggjort en ny färgrevolution finansiellt uppbackad av CIA-stödda organisationer som National Endowment for Democracy (NED), Republican Institute, USAID, Democratic Institute, och flera av George Soros´ organisationer.

Vad omvärlden bevittnar är en klassisk kontrarevolution från båda sidor och den används för att genomföra kuppen mot president Trump. De krigshetsande rådgivarna i Trumpregeringen, utrikesdepartementet, nationella säkerhetsrådet och de floridabaserade exilkubanerna hävdar att skulden för krisen i Venezuela ligger hos Ryssland och Kina. Man menar att amerikanska säkerhetsintressen i regionen undermineras pga. Rysslands och Kinas ekonomiska, politiska och militära kopplingar till Venezuela och andra nationer. Målet med krisen är att tillintetgöra ett samarbete mellan USA, Ryssland och Kina i regionen genom Belt and Road Initiative, BRI.

Motståndet mot dessa charader finns. Den 31 januari publicerades en artikel i Wall Street Journal med den djärva titeln: "USA driver bort Venezuelas Maduro - ett första steg att omforma Latinamerika". I ombildningen inkluderas även regimskifte på Kuba och även Nicaragua, vilka John Bolton, som är amerikansk nationell säker-hetsrådgivare, redan i november lät namnge som "den farliga tyranniska trojkan" och som måste besegras. De undersökande journalisterna Max Blumenthal och Dan Cohen visar i sin gemensamma artikel publicerad i Grayzone, den 29 januari att det finns en ilska och förtvivlan i Venezuela på grund av tidigare misskötsel och en pågående humanitär kris i nationen från Chavéz tid och ärvts till Maduro, men att de av västerlänsk media självutnämnda frälsarna så som Juan Guaidó, är bedragare. Dessa falska profeter är inget annat än av den nyliberala oligarkin handplockade och trimmade marionetter med enda syftet att uppmuntra till "revolution" för att sedan kasseras efter användning.