Uppladdning i Persiska viken: Stoppa ett tredje världskrig!

Världsfreden är i största fara. Under tiden som G20-länderna återigen visat sig totalt oförmögna att lösa den eskalerande finanskrisen, euro-experimentets fiasko blivit uppenbart och nu efter Grekland även Italien ställts under protektorat och Europatanken därmed drivits in absurdum, har en gigantisk militär uppladdning ägt rum i Mellanöstern och Persiska viken-regionen. Högsta beredskap gäller: Ett militärt angrepp på Iran, som nu förbereds för fullt, kommer oundvikligen att leda till ett tredje världskrig där kärnvapen kommer att komma till användning och slå ut den mänskliga civilisationen för århundraden framöver.

Det brittiska imperiets, d.v.s. det monetaristiska globaliseringssystemets finansoligarki har tydligen bestämt sig för att svara på det transatlantiska banksystemets hotande kollaps med ett krig mot Iran och Syrien. Den perversa logiken bakom denna föresats är antagandet att det är bättre för imperiet att behålla kontrollen i en sönderslagen värld efter detta krig, än att tvingas åse hur den atlantiska regionen kollapsar samtidigt som de stora asiatiska nationerna utvecklas med höga tillväxttakter och etablerar sig som världsledande ekonomiska stormakter.

Den överdrivna koncentrationen av amerikanska stridskrafter i området runt Persiska viken, i Indiska oceanen och i östra Medelhavet, brittiska flottförbands närvaro i detta område, för att "ge stöd till ett amerikanskt angrepp", som brittiska The Guardian rapporterade, samt tillkännagivandet av den israeliske premiärministern Netanyahus och hans försvarsminister Baraks avsikt att själva angripa Iran militärt, medger endast en slutsats: Det handlar inte om Irans eventuella avsikter att tillverka kärnvapen – avsikter som återigen officiellt förnekats av USA:s egna säkerhetstjänster – utan det handlar om en uppladdning för ett potentiellt tredje världskrig. Iran har för övrigt all rätt att utveckla kärnenergin för fredliga ändamål, och högt ansedda israeliska militära experter har upprepade gånger framhållit att inte ens iranska kärnvapen – vilka, som sagt, varken finns i nuläget eller kommer att finnas i en snar framtid – skulle utgöra något hot mot Israels existens, med tanke på Israels egen betydande kärnvapenarsenal.

Efter hektiska konsultationer mellan USA, Storbritannien och Israel – Tony Blair var i USA hos Obama, försvarsminister Barak i London, den brittiske generalstabschefen i Israel – bröt det ut en öppen revolt i Israel mot Netanyahus krigsplan. Enligt den israeliska pressens rapportering gick såväl nuvarande och tidigare chefer för de israeliska stridskrafterna, Mossad, Shin Bet och den militära underrättelsetjänsten som Kadimapartiets ledare Tzipi Livni ut och fördömde i kraftfulla ordalag det planerade kriget mot Iran med argumentet att Iran inte alls utgör något hot mot Israels existens, men att däremot, som den f.d. Mossad-chefen Efraim Halevy sa, ett sådant krig skulle ödelägga hela regionen för hundra år framåt.

Och inte nog med det. Den iranska regeringen har redan svarat att ett angrepp på Iran, som enligt välinformerade källor skulle riktas inte bara mot kärntekniska anläggningar utan också mot Revolutionsgardets infrastruktur och andra för den politiska ledningen viktiga installationer, skulle få "apokalyptiska konsekvenser". Ledande experter på Mellanöstern är eniga om att ett angrepp på Iran ögonblickligen skulle leda till ett tredje världskrig. Vedergällningsangrepp mot amerikanska, brittiska och israeliska ställningar i regionen, som t.ex. de omkring 100.000 amerikanska soldaterna i Afghanistan, de omkring 30.000 amerikanska soldaterna i Irak och de 27.000 amerikanska soldaterna i Gulfstaterna, samt Nato-, brittiska och amerikanska baser, skulle vrida upp eskalationsstegen till nya höjder.

Ett nytt krig mellan Israel och Libanon skulle bli följden. I och med närvaron i Persiska viken och östra Medelhavet av tre atomdrivna amerikanska hangarfartyg, eskorterade av ett ansenligt antal fregatter och jagare med avancerade antirobotsystem, och det faktum att Israel nyligen utfört tester med en Jerikoraket som kan bestyckas med kärnstridsspetsar och har en räckvidd som kan nå Irans territorium, samt att det israeliska flygvapnet nyligen genomfört manövrer på Sardinien (!), där man övade insatser av F16-plan mot avlägset belägna mål och bränslepåfyllning i luften, är det förprogrammerat att kärnvapen kommer att sättas in, så fort kriget väl har börjat. Från ryskt officiellt håll har man redan gjort klart att också varje militärt ingripande mot Syrien är oacceptabelt. Tändtråden till tredje världskriget brinner.

Läs hela artikeln på tyska här

Läs LaRouches varning här

Läs om brittiska geopolitiken här

Läs bakgrundsartiklar om krigsfaran på  tyska här