Kjell Lundqvist om sin historiesyn, onsdagsmöte 4.12 2019


Föredrag på Schillerinstitutets onsdagsmöte i Stockholm den 4 december 2019.