Kjell Lundqvist (EAP) svarar: "Vård utomlands bara för rika?"