Kinas politik “Ett Bälte, En Väg” - Lyckat Schillerinstitutseminarium i Köpenhamn

Det danska Schillerinstitutet arrangerade ett seminarium den 27 april på Konfuciusinstitutet vid Köpenhamns handelshögskola. Det var en stor succé med 80 deltagare. Tom Gillesberg, ordförande för Schillerinstitutet i Danmark var moderator och öppnade seminariet.  Direktör Li Xiaoguang, Copenhagen Business Confucius Institute,  välkomnade också deltagarna medan öppningstalet hölls personligen av Kinas ambassadör i Danmark Liu Biwei.

Helga Zepp-LaRouche, grundare och internationell ordförande för Schillerinstitutet talade efter ambassadören. Hon är en av medförfattarna till specialrapporten "Den Nya sidenvägen blir Världslandbron" som stakar ut riktlinjerna för hur det Nya sidenvägsprojektet skall gå vidare de kommande åren. Hon är också en mångårig ledare av LaRoucherörelsen och gift med den amerikanske statsmannen LyndonLaRouche. Hon är ordförande för det tyska politiska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet.

Nästa talare om Kinas politik "Ett Bälte, En Väg" var professor Liu Chunrong från Fundanuniversitet. Han arbetar för det Nordiska Asieninstitutet NIAS med Fundaneuropeiska centret för Kinastudier vid Köpenhamns universitet. NIAS som är ett gemensamt Asienforskningscenter för alla de nordiska länderna, arbetar nära med det Nordiska rådet.

De ca. 80 deltagarna inkluderade fem ambassadörer samt diplomater från sex andra ambassader, många medlemmar och vänner till Schillerinstitutet, och andra intresserade som har speciell anknytning till Kina. Från Sverige deltog förutom akademiker från Sydsverige också representanterna från Schillerinstitutet i Sverige Hussein Askary och Ulf Sandmark.

Seminariet ingår i den serie konferenser kallat "Manhattanprojektet" där Schillerinstitutet engagerar ledande personligheter i en diskussion för att lösa världens mest angelägna kriser och leda världen bort från randen till det hotande kärnvapenkriget. Detta var det tredje seminariet som som danska Schillerinstitutet arrangerat sedan januari.

Talen och diskussionerna från seminariet var på engelska och finns på video och ljudupptagningar på den danska hemsidan (med hänvisningar både på danska och engelska) här
http://schillerinstitut.dk/si/2015/04/seminar-in-copenhagen-chinas-one-belt-one-road-policy-april-27-2015/

På seminariet uppmanade Helga Zepp-LaRouche alla att förstå Kinas politik genom att studera Konfucius. En utmärkt introduktion är artikeln i EIR av Mike Billington: "Xi Jinping´s New Silk Road: Reviving Confusian Culture" http://www.larouchepub.com/other/2015/4215xi_confucian_culture.html
vilken är översatt till danska: Xi Jinpings Nya Silkevej: En genopgivelse av Konfuciansk kultur https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://schillerinstitut.dk/si/wp-content/uploads/2015/04/EIR-150424-Xi-Jinpings-Nye-Silkevej-En-genoplivelse-a-konfuciansk-kultur.pdf&hl=da

Se också talet Konfucius i Kina idag av dr Cui Hongjian https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://schillerinstitut.dk/si/wp-content/uploads/2015/04/EIR-150420-Konfucius-i-Kina-i-dag.pdf&hl=da