Kina tar täten i den nya världen

Kina är ett land på frammarsch och det kan vara bra för oss i Europa. Vi missade den chans som uppenbarade sig när Berlinmuren och med den hela Järnridån brakade samman för 25 år sedan. När kommunistblocket rasat fanns det inte längre något hinder för en enad värld som riktade sig framåt med utvecklingsoptimism och broderligt arbetade för att genomföra en höjning av allas levnadsstandard. Vi i väst kunde hjälpt till att utveckla den industripotential som trots allt fanns i östblocket och undvikit hela den nuvarande EU-röran. Vid den tidpunken, efter murens fall, föreslog LaRoucherörelsen att man skulle satsa på den Eurasiska landbron; Kinas utvecklingsambitioner skulle samverka med det nya enade Europas frammarsch. Nu blev det istället så att enbart Asien med Kina i spetsen antog den utmaningen. Kina har lyft stora delar av sin befolkning ur fattigdomen som följde av många års socialistiska experiment och nu börjat sprida sin utveckling till grannländer, bland annat genom samarbetsorganisationen Shanghai Cooperation Organization och bilaterala kreditöverenskommelser. I Afrika byter de infrastrukturbyggande mot råvaror de behöver och de har även som bekant börjat köpa upp kollapsande europeiska industrier. I november 2013 blev Rumänien det första landet i Europa att komma överens om att röra sig i riktning mot ett liknande ekonomiskt bilateralt samarbete med Kina som många länder i Ostasien och arabvärlden tecknat under hösten. Snart är det kanske inte bara Ukraina som vänder EU ryggen. Är Sverige moget att ta steget österut för samarbete på lika villkor med länderna österut, inklusive Ryssland?

Tillbaka till Ny Solidaritet: http://www.larouche.se/artikel/pamflett-bygg-for-framtiden