Kiedrichdeklarationen

I fokus för Schillerinstitutets konferens i Kiedrich i mitten av september 2007 stod behovet att införa en rättvis ny ekonomisk världsordning i en snar framtid. Med tanke på det internationella finanssystemets långt gångna sammanbrott måste regeringar och parlament i alla världens nationer skyndsamt föra upp frågan om den fysiska ekonomins återuppbyggnad på dagordningen.

Byggandet av en transportkorridor mellan Sibirien och Alaska över Berings sund, som diskuterades på en konferens i april i år i Moskva, är ett av flera viktiga projekt på väg mot det som måste bli ett världsomspännande system av transport- och utvecklingskorridorer, som binder samman suveräna nationalstater på ett fredligt sätt. Den nya ekonomiska världsordningen måste ha som mål att återuppbygga den fysiska ekonomin så att alla nu levande människor kan försörjas, och fattigdomen besegras på kortast möjliga tid.

Den eurasiska landbron som hörnstenen i denna nya ekonomiska världsordning är ett utvecklingsperspektiv för 2000-talet som kan sätta punkt för den barbariska epoken i mänsklighetens historia, då konflikter mellan folk ledde till krig. Den världsomspännande landbron kommer att etablera en metod att undvika krig genom fredligt ekonomiskt samarbete för hela mänsklighetens gemensamma mål.

Vi anbefaller världens regeringar att anta detta program i samband med FN:s kommande generalförsamling.