Kesha Rogers på väg till amerikanska kongressen

Ungdomarna i World LaRouche Youth Movement (WLYM) ger hopp till desperata människor som känner sig inlåsta i en återvändsgränd med politiska ledare som inte förstår vad människan är och hur hon löser existentiella problem. Med den kunskap de har skaffat sig i fysisk ekonomi (d.v.s. historia, vetenskapens begreppsmässiga utveckling, fysik, astronomi, musik och konst) inspirerar de massor av medborgare som är rasande mot de politiker och finansintressen som har ruinerat deras levnadsvillkor och framtid.

Det är nu, i kristider, som männi-skor faktiskt blir mer öppna för idéer som de förut nonchalerat eller bara inte begripit. Som den engelske poeten och tänkaren Percy B. Shelley (1792-1822) hävdade i sin essä "Ett försvar för poesin":

"Ett stort folk, som väckts till att reformera åsikter och seder, kan inte ha någon pålitligare härold, följeslagare eller efterföljare än Poesin. Under sådana epoker stegras förmågan att förmedla och uppfatta starka och lidelsefulla föreställningar om människan och om naturen. De männi-skor som inom sig har denna förmåga kan ofta ha karaktärsdrag som knappast står i samklang med den godhetens ande de har i uppdrag att förmedla. Men också när de förnekar och avsvärjer sig, är de ändå tvingade att tjäna kraften, som har sin tron i deras själ."

Vi i LaRoucherörelsen får ofta höra att vi inte bör förmedla så komplicerade idéer om ekonomi, historia och kultur till våra läsare och andra, att vi bör hålla oss till saker som är jordnära, plånboksfrågor som folk kan förstå!

Kolonisera Mars det mest jordnära!

Motsatsen bevisades i Texas 22:a kongressvaldistrikt den 2 mars i år, när LaRouchedemokraten och WLYM-medlemmen Kesha Rogers vann det Demokratiska partiets provval med 52,3 procent av rösterna. Hennes båda motståndare, som hade partiledningens och Obama-administrationens stöd, fick 27,7 resp. 20 procent.

Kesha vann därmed nomineringen som det Demokratiska partiets kandidat i kongressvalet i höst. I det 22:a kongressvaldistriktet, som ligger i Houston, bedrev Kesha en mycket offensiv valkampanj, med krav på president Obamas avgång, främst p.g.a. hans beslut att skrota det amerikanska rymdprogrammet, och på genomförandet av Lyndon LaRouches plan för ekonomisk återhämtning. Hennes jordskredsseger var folkets röst för att stoppa den politiska och ekonomiska galenskap som både Bush och Obama bedrev för att skydda Wall Street och Londons finansiärer på bekostnad av befolkningen.

Keshas seger visar att folk i USA är i det revolutionära tillstånd som Shelley beskriver, och mottagliga för idéer som förut varit "högtflygande". Och Kesha levererade de mest optimistiska och samtidigt praktiskt genomförbara förslagen för att lösa krisen. Inte med hjälp av pengar utan genom att gå tillbaka till den sanna amerikanska "drömmen" där samhällets och statens högsta uppgift inte är att "balansera budgeten" utan att främja de kreativa krafterna hos medborgarna för att göra genombrott i vetenskap och konst, vilka som en bieffekt bidrar till samhällets utveckling och välfärd ekonomiskt och moraliskt.

Statliga satsningar på infrastruktur och vetenskapliga projekt som t.ex. rymdprojektet är vägen till att förverkliga denna dröm, och samtidigt en källa till de nya tekniska produkter som blir avgörande för ekonomins framsteg.

Keshas försvar av Nasa och den amerikanska drömmen att spränga Jordens gränser och föra människan till månen och andra planeter väckte hos väljarna i Texas denna genuina amerikanska identitetskänsla. De förstod att Obamas beslut att lägga ner Nasas månprogram, för att "spara pengar", inte bara är idiotiskt ur ekonomisk synvinkel utan ett direkt svek mot den amerikanska nationen och dess grundare. Man offrar inte framtiden för pengar!

WLYM i USA och LaRouche Political Action Committee driver tre spetskampanjer i landet med ungdomar som ställer upp i kongressvalet i höst. Förutom Kesha Rogers, som redan säkerställt sin nominering i Texas, ställer Summer Shields upp i ett Demokratiskt provval i San Fransisco mot kongressens talman Nancy Pelosi, och Rachel Brown i Massachusetts 4:e distrikt mot Barney Frank, som nu är ordförande för kongressens finansutskott.

Pelosi och Frank utmanas av LaRouchePAC därför att de har varit viktiga aktörer i kongressen för att hjälpa både Bush- och Obama-administrationen att skydda London och Wall Street, i direkt strid med det amerikanska folkets intressen. Nancy Pelosi och Barney Frank spelade också en viktig roll i att blockera LaRouches populära lagförslag Home-Owners and Bank Protection Act från att tas upp till debatt i kongressen.

LaRouchePAC och WLYM (The basement) står för en förändring av allt vad politik och politiska kampanjer heter. För det första måste ungdomar ta framtiden i sina egna händer och inte låta den självupptagna 40-talistgenerationen förstöra den, och för det andra skall politiska kampanjer handla om att förmedla de högsta och ädlaste idéerna som ett samhälle kan ta till sig för att övervinna kriser och bana väg för en tryggare och mer progressiv framtid. Politik handlar inte om vem som vinner flest röster med de fetaste lögnerna. Det hjälpte varken Obama eller amerikanska folket!

I samma anda arbetar WLYM i Europa och Sverige för att mobilisera ungdomar och andra samhällsgrupper till att begripa de vetenskapliga och humanistiska idéer som kan ta oss ur denna civilisationskris. Med sin kampanda kan de inspirera en befolkning som har tappat tron på de konventionella politiska partierna och eliten.

---