Kan vi föra samman kontinentalplattorna igen?

Det tog ca 300 miljoner år för planeten Jordens kontinentalplattor att flytta sig isär från varandra från att ha varit en enda superkontinent Pangea. Fysiskt flyttar sig dessa plattor något tiotal millimeter per år, politiskt och ekonomiskt rör de sig i häpnadsväckande fart åt olika håll idag.

Under EU:s styre har Västeuropa rört sig bort från sin naturliga euroasiatiska platta. USA:s nordamerikanska platta har, under både Bush och nu Obama, krympt politiskt och ekonomiskt. Vid Stilla havet rör sig å andra sidan Ryssland och Kina, tillsammans med Indien, för att bilda en ny kontinent långt bort från den pessimism som präglar det självdestruktiva Europa.

Visst är Kina och Indien fortfarande utvecklingsländer med en stor befolkning som lever i fattigdom, och stora delar av Ryssland är underutvecklade eller ruinerade efter många år av marknadsekonomisk plundring. Men hur kan de ha så högt kreditvärde både politiskt och ekonomiskt? Svaret är: 1. De har en klar idé om framtiden som sträcker sig över minst två generationer, och arbetar systematiskt mot sina mål; 2. De har sin suveränitet och sitt självbestämmande i behåll, till skillnad från Europas nationer som får sina order från politiska institutioner i Bryssel styrda från Londons City.

Denna bild av hur kontinentalplattorna rör sig presenterades av den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche i ett tal till nationen den 30 september. Talet som sändes direkt på internet finns arkiverat på www.larouche.se

Men LaRouches syfte med talet var inte att kommentera läget utan att mobilisera krafter i USA och världen för att lösa denna kris. Han vill överbrygga gapet mellan kontinenterna ekonomiskt genom en allians mellan huvudsakligen Ryssland, Kina, Indien och USA. EU-länderna kan inte initiera denna utveckling på grund av bristande suveränitet och idéer, men både de och andra länder kan ansluta sig senare.

Högst upp på LaRouches lista med lösningar står återinförandet av bankdelningslagen Glass-Steagall och ett stopp för alla räddningspaket för bankers spelskulder. Eftersom president Obama hittills har saboterat de ansträngningar i den riktningen som gjorts i USA:s kongress, menar LaRouche att Obama måste avsättas eller hans makt åtminstone begränsas för att detta skall lyckas. Obama har bevisligen bara agerat för att försvara Citys och Wall Streets finansintressen medan det amerikanska folket blir fattigare och fattigare och landets infrastruktur och vetenskapliga institutioner som Nasa förfaller.

Därefter kommer byggandet av världens infrastrukturnätverk och broar som kan utveckla både nationer och hela kontinenter och knyta samman jordens kontinentalplattor i en väldig symfoni av utveckling, produktivitet, framtidsoptimism och fred.

På sikt kan samarbetet leda världens nationer vidare ut i rymden, ut i hela solsystemet och till och med galaxen!

Vi ser många tecken på att de lösningar vi i LaRoucherörelsen har kämpat för börjar komma upp på dagordningen både internationellt och här hemma i Sverige, som exempelvis debatten om Glass-Steagall i Sveriges riksdag.

Frågan är: Kan vi, andra medborgare och politiker göra jobbet snabbt och i tid innan den hyperinflationistiska sedeltryckningen och den gröna sörjan dränker oss och gör oss försvarslösa mot de faror som jorden alltid har utsatts för av kosmisk strålning från solen och andra strålkällor både i vår galax och andra galaxer? Kom ihåg att utrotningen av dinosaurierna bara var en i raden av galaktiska kriser som hittills med jämna mellanrum har utrotat 90 procent av alla arter på Jorden! Människan är den enda arten som viljemässigt kan styra detta fenomen och bygga ett försvar som kan göra vår art odödlig.