Jordens kommande 50 år

Boken "Jordens kommande 50 år" av Lyndon LaRouche
Utgivare: Ny Solidaritet förlag 2006, 190 sidor
Pris 200 kr + porto
Originalets titel: "Earth's Next Fifty Years", utgiven av Lyndon LaRouche PAC 2005

Idéerna som behövs för att rädda världsekonomin
Lyndon LaRouche, den amerikanske ekonomen och statsmannen vänder sig med texterna i denna bok till personer i ledande ställning i Eurasien, och till ungdomen i dessa länder, som kommer att axla ansvaret under de kommande femtio åren. Han säger inte alltid det som de, och deras samtalspartners i Väst, vill höra. Han säger, med en typisk formulering: "Den kvalificerade livvaktens talang är inte att förföra damen, utan att rädda hennes liv, oavsett om hans personlighet tilltalar henne eller ej."

LaRouche varnar särskilt européer och asiater för att falla i anti-amerikanismens fälla. Om man vill förstå hur USA har korrumperats måste man titta närmare på hur "Venedigpartiet" har opererat i Europas historia, i opposition mot det "amerikanska ekonomiska systemet". Det nu rådande IMF-systemet måste bort, om inte världen skall styra på snabb kurs mot en ny mörk tid.

Innehåll:

Författarens förord: Ekonomi och idéer
Dialogen mellan de eurasiska civilisationerna:
Jordens kommande femtio år

1. Hjälpen från Vernadskij
2. Vernadskij och fysisk ekonomi
3. Ett system med fasta växelkurser

Den svenska utgåvan innehåller även

LaRouches uppsats "De eurasiska utvecklingskorridorernas betydelse: Vernadskijstrategin" från 2001,

de båda talen "Martin Luther Kings odödliga talent" (Talladega, Alabama 19 jan. 2004) och

"Vad väntar vi på?" (Berlin 12 jan. 2005) samt

dokumentet "Den globala lösningen på denna kris: Westfaliska freden och ännu längre" (6 febr. 2005).

Beställ genom att betala 200 kr + porto 66 kr på Ny Solidaritets BG 160-6268 och skriv "Bokbeställning: Jordens kommande 50 år" i meddelanderaden/talongen.

För frågor och kontakt använd denna länk