Jacques Cheminade utmanade finansdiktaturen


Den offentliga fasen i det franska presidentvalet, som fortgick till och med den 21 april vilket var två dagar innan den första röstomgången, har nu kommit till ända. Grundaren för partiet Solidaritet och Framsteg tillika presidentkandidaten Jacques Cheminade fick under kampanjens gång enligt lagstadgad rätt lika stort utrymme i statliga media som alla andra kandidater. Varje kandidat tilldelas 43 minuter till sina respektive officiella valfilmer, vilket sedan bryts ner till tio stycken delar á 1'30" och åtta stycken delar á 3'30".

I en av dessa sina valfilmer sa Jacques Cheminade följande:

" Jag vill gå ämnets kärna i detta presidentval, dit ingen annan vågar gå. Jag vill sätta stopp för den finansdiktatur som kväver livet. Idag har kasinobankerna kapat staten, och infört social åtstramning och arbetslöshet för folket likväl som lidande på arbetsplatsen.

Om vi ska frigöra folket och nationen, får vi inte låta luften gå ur oss, utan vi behöver ställa saker och ting till rätta med Roosevelts bankdelningslag Glass-Steagall, som vi gjorde under Befrielsen [1945]:

• Bankerna behöver delas i två delar. Detta är ingen ren teknisk åtgärd, utan ett vapen mot spekulation för att spekulanterna inte längre skall bli räddade.

• Eliminera de illegitima skulderna genom att kämpa för en internationell skuldkonferens, ett jubelår.

• Skapa en parlamentaristisk kommitté med makten att anhålla, det vill säga likt den Pecorakommission under Roosevelt där bankmän som döljer brott kan bli åtalade, precis som vapen- och droglangare åtalas. Förhören och de rättsliga förhandlingarna skall sändas på teve för allmän insyn.

• Skapa samtidigt massor av nya jobb med statliga krediter genom att återupprätta statens möjlighet att investera för framtiden. Kreditutgivningen kommer att återbetalas i form av den produktion som skapas via denna kredit.

Hjärtat i denna plan är en nationalbank som kontrolleras av arbetare, entreprenörer och representanter från den offentliga sektorn, vilka representerar de vitala krafterna i en nation.

Indikativ planering, som synliggör målen för krediterna inom energi och modernisering av industrin liksom inom jordbruk, framtidens teknik, sjukhussystem, skolsystem och forskningslaboratorier.

Europeiska Unionen i sin nuvarande form samt Euron förhindrar detta från att hända. NATO är deras beväpnade allierade. Detta är även anledningarna till varför vi måste komma bort från dessa."

Cheminades program finns på hemsidan: http://www.cheminade2017.fr/-Projet-2017-
liksom hans tre böcker skrivna för valkampanjen:

Ce qu'un président doit dire [Vad en president borde säga] (L'Harmattan, février 2017);
Ce qu'un président faire – Nous libérer de l'occupation financière  [Vad en president borde göra
Befria oss från bankernas ockupation] (L'Harmattan, février 2017) ;
La France avec les yeux du futur [Frankrike med framtidens ögon] (L'Harmattan, mars 2017).

Läs om andra genombrott i Cheminades kampanj på:
41.000 loggade in för Jacques Cheminades internetdiskussion