Hussein Askary talar på EAP:s upptaktsmöte inför EU-valet


Rösta på EAP i EU-valet den 7 juni! larouche.se/eu2009