EAPTV: Hussein Askary: Låt inte denna fascistiska plan sättas i verket!