9/11-alliansen attackerar Syrien

Tryck flygblad för utdelning svenska/media/Syrien911_0.pdf

Det är alliansen bakom 11 september-dåden 2001 i USA och 2012 i Benghazi som bedriver det illegala terrorkriget mot Syrien. Alliansen leds av kungahusen i Storbritannien och Saudiarabien tillsammans med marionetten Barack Obama i Vita huset och är så tydlig att den inte kan döljas. Obama visade upp den för hela världen när han 2009 gjorde sitt första utlandsbesök som USA:s president hos den brittiska drottningen och därefter hos den saudiska kungafamiljen. Under åren av terrorkrig har dessa tre allianspartners illegala användning av internationell terrorism och särskilt av al-Qaida dokumenterats allt mer. De har skyddats av en dominerande mediekontroll av anglofila nyhetsbyråer, TV-bolag och mediakoncerner, men efter att ha upprepat sitt modus operandi med ständigt återanvända operatörer sker deras kriminella verksamhet fullt synligt, som i glashus.

I USA pressar nu kongressledamöter fram de hittills hemliga dokumenten från Obamas Vita hus. Man krävde och fick ut de chockerande dokumenten om reglerna för Obamas illegala mördande med drönare, vid förhören av Obamas drönarchef och saudisympatisör John Brennan, som utnämndes till CIA-chef. Kongressmännen Frank Wolf och Peter King har hittills fått stöd från 161 andra kongressledamöter för sin motion HR 36 om att få ut dokumenten om vad som egentligen hände vid det amerikanska konsulatet i Benghazi, där ambassadören och tre andra amerikaner dödades den 11 september 2012. Frågorna är bl.a. varför Obama anlitade al-Qaida-terrorister som säkerhetsvakter där och varför CIA där illegalt organiserade överföring av vapen och terrorister från Libyen till Syrien?

Kongressmannen Walter Jones har satt frågan om riksrätt för president Obama på kongressens dagordning genom sin motion HR 3, som säger att en president skall ställas inför riksrätt om han efter Libyenkriget återigen drar igång ett krig (på tur står Syrien och/eller Iran) utan att kongressen tillfrågats.

Kongressmannen Walter Jones krävde i ett brev den 14 april att underrättelseutskottet skall begära att Obama offentliggör de 28 hemlig-stämplade sidorna i kongressens officiella utredning av terrordåden mot New York och Washington den 11 september 2001. Det är vida känt att dessa sidor berättar om hur den dåvarande saudiske ambassadören i USA prins Bandar genom sin fru, syster till dåvarande saudiske säkerhetschefen, överförde pengar till den saudiska kontrollören av två av flygplanskaparna medan de tränades inför sitt uppdrag i San Diegos flygskola. President Obama skyddar personligen president Bushs 11 september-allians, genom sitt hemlighållande av dessa 28 sidor. Prins Bandar som nu är chef för den saudiska säkerhetstjänsten, kan fortsätta skicka ut al-Qaida-terrorister, nu till Syrien.

Precis som det illegala stödet till Contrasgerillan i Nicaragua underminerade återvalet av president Bush d.ä., försvagas president Obama alltmer för sin förkärlek både för sina egna beordrade terrordåd med drönare och för sin användning av 11 septemberalliansens al-Qaida som fotsoldater.

Efter lång och trogen tjänst har de svenska socialdemokraterna och regeringen avslöjat sig själva som de facto medbrottslingar till al-Qaida. De samarbetade om att skicka svenska JAS-plan till Libyen där de deltog i Natokriget mot Khaddafi med al-Qaidas terrorister som fotsoldater. De stöder öppet den del av den syriska oppositionen som arbetar med det al-Qaida-allierade Jabhat al-Nushra. Om Säpo skall sköta sitt uppdrag att bevaka terrorist-sympatisörer så borde man bevaka dessa politiker. Den socialdemokratiska parti-kongressen har uttalat sig för att kunna köra över FN i "extrema nödfall" och anger Syrien-kriget som ett sådant exempel. De går därmed t.o.m. längre än den moderatledda regeringen i sin hets att kriga tillsammans med al-Qaida.

Den syriska regeringsarmén, under ledning av president Assad, står emot stormaktsangreppet och återvinner nu stora landområden, men 11-september-alliansen kan inte ge upp sitt angrepp på Syrien. Skall de tillåta att deras väpnade angrepp på en suverän nation och stöd till ändlösa massakrer skall bli allmänt erkänt och fördömt i hundratals år? Skall den brittiska drottningen, Cameron, Hague, Bandar eller Obama be om ursäkt för Houlamassakern, liksom för 11 september-dåden 2012 och 2001, och hoppas på att fortsätta styra världen? Likt för en annan grym drottning i Shakespeares drama Macbeth, finns bara en väg och det är värre brott med eskalering av kriget. Brittiska imperiet har skapat många ess i rockärmarna: Israel, Muslimska brödra-skapet, Saudiregimen (Saudiklanen rekryterades på 1700-talet). Israels attacker mot Damaskus var just en sådan eskalation och den höll på att utlösa ett regionalt krig, där även Iran kunde blivit anfallet. Redan har konflikterna mot Syrien, Iran och Nordkorea använts för att flytta fram atomvapen som Ryssland och Kina hotas med för att ge upp sitt motstånd. Israels anfall innebar att världen hotades av kärnvapenkrig likt under Kubakrisen, innan Ryssland fick USA att backa och gå med på förhandling med den syriska regeringen.

Den brittiska drottningens imperium kan gå längre i krigspolitiken än de flesta kan tänka sig. Hon och hennes man Philip förespråkar öppet en minskning av jordens befolkning från dagens sju till EN miljard människor. Detta är imperiets faktiska politik och världen ser resultaten i pågående svält, fattigdom, finanskris och krig.

11-september-alliansen måste kläs av makten att använda de amerikanska kärnvapnen. Den växande oppositionen mot Obama i USA måste användas för att få kongressen att avsätta honom genom riksrätt.

11-september-alliansen måste förlora makten över Västvärldens ekonomier och möjligheten att styra över socialdemokrater och de andra anglofila partierna i Sveriges riksdag, liksom i andra länder. London och Wall Street är maktcentrum för ett brittiskstyrt globalt finanssystem. Det är mycket sårbart med sina enorma spekulationsbubblor och kan drivas i konkurs genom bankdelning, så att länderna kan använda sina egna valutor och sina kreditsystem för produktiv utveckling. Med bankdelning skyddar staten inte längre spekulationsdelen av finanssystemet utan bara den del, affärsbank- delen, som behövs för människor, företag och realekonomiska investeringar. Bankdelning behövs för att krossa 11-september-alliansens ekonomiska makt.

Det är dags att ställa denna terrorallians inför tribunaler för sitt illegala stöd till terror, folkmord och angreppskrig. Det är dags att låta terrorns vittnen tala, visa upp bevisen i tidningar, på möten, i parlament och domstolar. Det behövs fler rapporter som LaRouchePACs ständigt uppdaterade faktablad: Obamas saudiska förbindelse - Obama/al Qaida-alliansen (på engelska: http://larouchepac.com/factsheet ), som kan användas i parlament och i andra sammanhang för att skärpa anklagelsepunkterna.

Det är dags att riva upp terrorns finansiella strukturer och samtidigt fiendens nykoloniala bedrägerier med hjälp av spekulation, penningtvätt, flyktkapital och ocker.

Det är dags att bygga fredsalliansen som skall ersätta terroralliansens folkutrotningspolitik. De som är beredda att föra en dialog om en fredlig lösning på Syrienkriget måste stödjas och mötas. En principgemenskap för återuppbyggnad och utveckling måste arbetas fram. Enighetsprojekt måste utarbetas för stadsbyggnad, vatten, mat, el, produktion, transport och utbildning, liksom visionerna om besegrandet av öknarna, om de transnationella järnvägarna och om rymdtekniken.

Det är dags att skapa verklig ekonomisk självständighet genom bankdelning, genom statligt kreditskapande i en nationellt kontrollerad riksbank, genom ett kreditsystem inriktat på investeringar i nationella utvecklingsprojekt och produktiva företag. Det är dags att finna vägen till att ena folket genom att alla ges möjlighet att arbeta och göra nytta.

Se eller läs mer på svenska:
http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig
http://www.larouche.se/artikel/kriget-mot-oknen-kan-samla-hela-varlden
http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron
EAPTV: "Slutspelet för finanssystemet och världskrigshotet" med tal av Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, och Ali Mella, ordförande för Syriska stödkommittén för demokrati: http://www.larouche.se/artikel/eap-mote-om-slutspelet-for-finanssystemet-varldskrigshotet

På engelska:
http://larouchepac.com/obamawatch
http://newparadigm.schillerinstitute.com/
http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/a-revolutionary-developme...
http://www.larouchepub.com/special_report/2012/120607_emergency_program_...
LPACTV: "Syria: What are the forces at play in the world today?" 47 min http://larouchepac.com/syria

På arabiska:

http://arabic.larouchepub.com/