Hur ett Nytt Bretton Woods kan fungera: Ett 50-årsperspektiv för mänskligheten

Från en intervju, tillgänglig som video på LPAC, den 17 september 2008.

FRÅGA: Jag undrar om du kunde förklara eller gå igenom hur detta kreditsystem skulle kunna fungera ihop med Ryssland, Kina och Indien. Hur skulle ett Nytt Bretton Woods fungera?

LAROUCHE: Vad vi i grund och botten skulle göra, är att säga: "Vi gör det!" Det är nummer ett. Sedan kan man börja diskutera vad detta betyder: Vi kommer att säga att vi som referenspunkt kommer att ta färska relativa värden mellan de nationella valutorna i USA, Ryssland, Kina och Indien. Vi säger: "Låt oss upprätta ett system med fasta växelkurser, baserat på vad vi kan komma överens om är en rimlig uppskattning." Vi kommer under processens gång att ta med länder som Japan och Korea. Finansminister Giulio Tremonti, i Italien, tror jag gärna skulle vara med i diskussionen; han talar åt det hållet. Troligtvis skulle någon i Frankrike vara glad att gå med i denna riktning. Vi kommer att få tillräckligt många länder att enas om denna process, denna ungefärliga prisnivå. Vi ska inte försöka komma fram till något bästa pris; vi ska komma fram till ett pris som är godtagbart, och som kan antas med minsta möjliga kontrovers.

Sedan kommer vi att säga att detta ska skötas med utgångspunkt från den amerikanska konstitutionen, och att detta är nyckeln: Vi är inget monetärt system. Det vi kommer att göra är väsentligen att avskaffa de monetära systemens makt, som exempelvis det brittiska systemet. Vi kommer inte längre ha pengar som sköts av centralbanksystem, utanför regeringarnas makt. Regeringen kommer att ha ansvar för alla pengar och vi kommer att verka under ett kreditsystem, såsom den amerikanska konstitutionen föreskriver ett kreditsystem. Vi kommer sedan att införa ett system för att ge ut krediter. Vi kommer att låta hela systemet omorganiseras under ett konkursförfarande, ta alla de gamla värdena och säga: "De är i grunden bankrutta, världen drivs nu i konkurs", hmm? Vi kommer sedan att skapa krediter för de saker vi borde skapa krediter för. Det kommer huvudsakligen att röra sig om långsiktiga investeringar i infrastruktur, storskaliga projekt såsom järnvägsprojekten i USA -- vi kommer att ta tillbaka järnvägssystemet, kraftsystem... Vi kommer att göra i ordning våra floder, så att de fungerar igen, så som de aldrig tidigare fungerat: de gjorde det aldrig norr om St. Louis, de var aldrig en del av systemet.

Vi kommer att arbeta med dessa slags projekt, som kommer att vara drivkraften för teknologianvändning, för att utveckla nya industrier. Vi talar i termer av ett 25- till 50-årsperspektiv på utgivandet av kredit över denna period. Vi kommer att få igång tillräckligt många projekt av den här typen; för att ta vara på arbetets produktivkraft, som annars slösas bort, kommer vi att befria folk från en hel del kontorsarbeten. Men vi kommer att göra denna sortens saker genom att låta folk få komma tillbaka till fabrikerna, till ingenjörsarbeten, till grundläggande ekonomisk infrastruktur, tillbaka till jordbruket: Börja producera välstånd, fysiskt välstånd igen! Höj levnadsstandarden! Inse att den amerikanska ekonomin, i netto räknat, varit på nedåtgående sedan räkenskapsåret 1967-68, genomgående från den tiden fram till nu. Det har skett en ökning av det s.k. dollarvärdet, men den ökningen är helt och hållet inflationär. Det har inte varit någon ökning av det fysiska värdet av produktionen i USA sedan 1967-68. Och detta var det år då vi hade en nedgång i grundläggande ekonomisk infrastruktur. Hmm? Och det är denna infrastruktur som behövs för produktionen, inte bara infrastruktur för folk att glo på.

Vi behöver alltså gå över till denna sortens system. Vi kommer exempelvis att skapa ett helt eurasiskt system för järnvägar och magnettåg. Vi kommer att öppna upp för utvecklingen av råvaror. Vi kommer att skapa ett internationellt bansystem, där man kan åka med järnväg eller magnetsvävtåg över hela Eurasien, över hela Afrika, och genom Nord- och Sydamerika. Vi kommer att öppna upp Berings sund, och ha en järnvägsförbindelse: Du kan åka från Frankrike, över till Alaska, ner genom den amerikanska dubbelkontinenten till Eldslandet. Du kan åka från Europa till Afrika, med tåg, genom hela Afrika, huvudsträckorna i Afrika. Vi kommer att bygga kraftstationer, särskilt kärnkraftverk, över hela världen. Vi kommer att förändra karaktären för denna planet! Och detta är ett uppdrag för de nästa 50 åren -- det kommer i själva verket ta 100 år, men vi kan ta de första 50 åren som ett första stycke.

Och med hjälp av skapandet av ett kreditsystem, ett skuldsystem som backas upp på ett kompetent sätt, kommer vi klara av att göra detta. Först stärker vi infrastrukturen: Vi använder utvecklandet av infrastrukturprojekt för att skapa industrier, nya industrier, för att utöka jordbruket, för att utveckla råvaror. Utifrån detta får vi ytterligare ett skikt med industrier. Vi återställer då vårt utbildningssystem, eftersom folk kommer att ha något att behöva lära sig. Under det nuvarande systemet går man på universitetet, inte för att lära sig något, utan för att bli hjärntvättad. Och det är ingen bra hjärntvätt -- det kommer in en hel del smuts.

Så det är detta vi måste göra. Det är riktningen. Använd idén med kredit, som finns inneboende i den amerikanska federala konstitutionen, en genialitet i den amerikanska konstitutionen; använd denna kreditmetod, som bygger upp en oerhörd skuld, men en ansvarig skuld, för att förändra världen genom produktivitet; för att mobilisera människor att producera det de är kvalificerade att producera, sett till infrastruktur och industri; och för att använda detta till att utveckla människor, att utveckla nya färdigheter, öppna nya industrier, nya industrityper, grundläggande vetenskapligt framåtskridande. Förändra denna planets karaktär: en planet med nationalstater, men nationalstater som samarbetar, som binds samman av sammanlänkade kraftsystem och kollektivtrafik.

Så går man tillväga! Enas om att göra detta och ha modet att verkställa det!