Hur etablissemanget vill undanröja Trump: Hotas Amerika av en "kulturrevolution"?

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche, ordförande Internationella Schillerinstitutet och för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet

26 augusti 2017

I en internetkonferens den 24 augusti beskrev Helga Zepp-LaRouche läget efter den nya vändning som regimbyteskampanjen mot USA:s president Donald Trump tagit. Hon lyfte fram vilka faror som försöken från den s.k. "djupa statens" sida att kringskära eller avsätta president Trump innebär inte bara för USA, utan för världsfreden.

Hon började med att konstatera att underrättelseveteranerna i VIPS genom sina avslöjanden hade skjutit den tidigare kampanjen mot Trump, den som kretsade kring det påstådda "Russiagate", i sank, och fortsatte:

– Och genast halade man upp nästa kanin ur cylinderhatten, om att Trump skulle ha sympatiserat med Ku Klux Klan och nazisterna i Charlottesville. Om detta konstaterade han objektivt att båda sidor hade brukat våld, och han tog avstånd från båda. Det är ett klart och tydligt faktum.

Men det som nu utspelar sig är ett "verkligt farligt spel", varnade hon. Det Demokratiska partiet har låst fast sig totalt:

– Hela det Demokratiska partiet har bestämt att det enda man får prata om nu är vem som är för att alla statyer som representerar sydstaterna, men också andra amerikanska politiska relikter, måste tas bort. Men sen visar det sig att det inte bara gäller sydstaterna, utan nu talas det om att ta bort statyerna över Columbus, över Washington, över Lincoln!

Hon berättade att den kinesiska tidningen Global Times nyligen hade en artikel som ställde frågan: "Upplever Amerika en ny kulturrevolution" – alltså en amerikansk version av kulturrevolutionen i Kina?

– Det tycker jag verkligen är en mycket träffande jämförelse, sa hon och förklarade:

– I Kina ser man tillbaka på kulturrevolutionen, som varade från 1966 till 1976, som en total katastrof. Folk levde i total terror, "de fyras gäng" släppte lös de s.k rödgardisterna, d.v.s. vilda ungdomar. Alla dissidenter, alla som inte delade de fyras gängs extremradikala åsikter, terroriserades, slets ur sängarna på natten, kastades i fängelse.

– Kina ser som sagt tillbaka på den tiden som en av de mörkaste tiderna, kanske den allra mörkaste tiden i Kinas historia, och den avlöstes sedan som bekant av Deng Xiaopings reformer, och Kinas enorma ekonomiska framsteg.

Det är absolut befogat att säga att det som nu händer i Amerika liknar den kinesiska kulturrevolutionen, sa hon:

– För det som nu kommer fram i den här situationen, det är att de s.k. liberals, alltså de "liberala", i själva verket är de mest oliberala eller antiliberala krafter man kan tänka sig. I valkampanjen, som redan har börjat inför nästa års val till kongressen, får man över huvud taget inte prata om hur man ska skapa jobb eller återinföra ett vettigt sjukvårdssystem, utan det enda som gäller är att välja sida – att deklarera att man är emot Trump, och bevisa att man inte tror på vit överhöghet.

Hon betonade:

– Om inte detta upphör så finns risk för att det till och med kan leda till ett inbördeskrig. Man måste alltid komma ihåg: Amerika är beväpnat till tänderna, varenda människa har ett eller flera vapen. Det finns ohyggligt många s.k. militias, alltså beväpnade medborgargarden, och så finns fundamentalisterna, och självklart är rasfrågan under dessa omständigheter ett mycket farligt tema.

Hon drog paralleller till den tyska Weimarrepublikens slutskede, då kommunister och nazister utkämpade blodiga strider på gatorna, och det slutade som bekant med Hitlers maktövertagande. Detta är alltså en ytterst farlig sak.

– Men det fungerar inte riktigt. I Phoenix, Arizona talade Trump inför ca 7000 anhängare, utanför konferenscentret hade det bara samlats några hundra Antifa-demonstranter, som polisen kunde hålla under kontroll med tårgas och pepparspray.

Men detta är bara en sida av saken.

– Trump-motståndarnas strategi är tydlig: Antingen lyckas man tränga in Trump i ett hörn och tvinga honom att ändra politik, eller så tar man till ett riksrättsförfarande, och i nödfall något ännu värre, som redan har uttalats – "Mord i Vita huset" – inte minst av Die Zeits utgivare, redan i januari, på ARD:s pressklubb. Sedan dess har det kommit många sådana hotelser.

– Och det är tydligen taktiken: Om man kan få Trump att rätta in sig i det neokonservativa ledet, då – och bara då! – får han beröm i de liberala medierna. Om han däremot gör verklighet av den politik som han lovade i valkampanjen – att han ville sätta stopp för konfrontationen med Ryssland, att han inte ville föra några fler interventionskrig – då haglar angreppen och kritiken.

Felbedömning i Afghanistan

I detta klimat har Trump uppenbarligen sett sig nödgad att ge efter för trycket från militären och skicka fler soldater till Afghanistan, något som Helga Zepp-LaRouche fördömde:

– Det är givetvis illa, det är ett steg i fel riktning, för det kan inte finnas någon militär lösning i Afghanistan. Detta måste stå klart efter Sovjetunionens tio år långa krig i Afghanistan och efter Nato-ländernas numera 16 år långa krigföring i Afghanistan.

Det ryska utrikesministeriet pekade t.ex. på att Trumps beslut inte alls tar med i beräkningen att IS har ökat sin närvaro i Afghanistan. Zepp-LaRouche tillfogade:

– Och det tar heller inte hänsyn till det faktum att under den tid som Nato varit i Afghanistan har opiumodlingarna i Afghanistan 40-faldigats och tillgodoser en stor del av efterfrågan på opium i hela världen, och att talibanerna använder stora mängder pengar på att det så ska förbli. Och så frågar man sig förstås hur det kommer sig att det ser ut så här just i den brittiska zonen, i Helmandprovinsen? Inget av detta tar man hänsyn till.

– Den enda möjligheten att skapa fred i Afghanistan är genom ett samarbete med grannländerna, framför allt Iran, Pakistan, men också Ryssland, Kina, Indien – de måste ha en gemensam utvecklingsstrategi, och det går bara om den nya sidenvägen utsträcks också till Afghanistan. Det skulle vara en riktig lösning, men denna åtgärd av Trump är dålig, sa Zepp-LaRouche.

Hon menade att beslutet var ett uttryck för militärens växande inflytande över hans administration. Även här är avsikten tyvärr mycket tydlig.

– Det finns ett Pentagon-dokument från 2013 – det formulerades under Obama, men det är fortfarande det dokument man arbetar med – som etablerar en tydlig fiendelista: Iran, Nordkorea, Nigeria, Kina, Ryssland. Och spelet går ut på att spela ut särskilt Indien mot Pakistan ... Och givetvis ska Indien också användas mot Kina. Där har man ju en pyrande gränstvist, och målet är helt klart att ekonomiskt försvaga BRIKS-länderna, att göra BRIKS som helhet manöverodugligt, och därmed eskalera det gamla geopolitiska spelet mot Ryssland och Kina.

Hon varnade:

– Målet är uppenbarligen att driva Trumps utrikespolitik i den riktningen och det är, om det får fortsätta, ytterst farligt.

– Dessa båda sidor – den utrikespolitiska manipulationen och de eskalerande attackerna inne i själva USA – ingår i manövrerna mot outsidern Trump från de neokonservativas och den nyliberala fraktionens sida, för att på ett eller annat sätt binda upp honom, eller "hägna in" honom som det så vackert heter, eller få bort honom från presidentposten på något annat sätt.

– Detta är ytterst farligt, och ingen här i Europa borde glädja sig åt det. Vi får hela tiden mejl från personer som säger att vi har helt fel om Trump. Till dessa kritiker kan jag bara säga att de inte har tänkt igenom det ordentligt. Man måste inte vara en Trump-fan för att fatta: Om relationen mellan USA, Ryssland och Kina är inställd på konfrontation, då är det tredje världskriget ett reellt hot. Och den som inte tar hänsyn till det är väldigt fel ute i sin analys.

Hon betonade:

– Trump är inte perfekt, jag har sagt många gånger att det är en utmaning att vänja sig vid hans stil, om det över huvud taget går. Men han har en del impulser som pekar i rätt riktning. Och de som röstade på honom och fortsätter att stöda honom, de märker att det inte är Washington och New York och Wall Street och Hillary Clinton som är deras vänner, utan att det är Trump, som har lovat att ta itu med dessa kretsar.

Hon avslutade sin framställning med rådet:

– De som tror på ARD:s rapportering om Trump, en rapportering som till 98 procent är negativ,* de borde verkligen fundera på om de inte bara har underkastat sig den såkallade lögnpressen och fejknyheterna, som de annars så gärna angriper.

Alexander Hartmann

* Harvarduniversitetets undersökning av medierapporteringen om Trump under hans första hundra dagar som USA:s president gav vid handen att 93 procent av CNN:s rapportering var negativ, 87 procent av New York Times rapportering var negativ och t.o.m. på Fox News var man till 52 procent missnöjd med Donald Trumps agerande. Men i undersökningen toppades listan av den tyska "första" TV-kanalen ARD, med 98 procent negativ rapportering om Trump.