Hur din dollar kan försvaras

Brittiska särintressen har, med stöd från ECB:s arrogante Trichet, förklarat krig mot den amerikanska ekonomin genom att lura USA:s tokiga president, hans tokiga talman i representanthuset [Nancy Pelosi] och den tokiga Federal Reserve-chefen Ben Bernanke att göra USA-dollarn billigare, samtidigt som Trichet m.fl. skryter om hur de lurar dollarn att ruinera sig själv. Skulle USA anamma min rekommenderade plan för att försvara dollarns värde, så skulle spekulanterna som satsat på Trichets slughet kunna få smaka på sin egen bankrutt, en erfarenhet som skulle bidra till att främja ett bättre beteende från deras sida under de kommande veckorna.

---------------------------------------

USA måste dumpa Federal Reserve-chefen Ben "Helikopterpengar" Bernankes dåraktiga, hyperinflationsbefrämjande politik, till förmån för en dubbelspårig politik från finansdepartementets sida vad gäller sedelutgivningen. Prissättningen på finansdepartementets (eller Federal Reserve-systemets) penningutgivning måste ske på två nivåer: a) Ett pris för den öppna marknaden, ett betydande antal punkter högre än ECB:s, och b) ett särskilt, skyddat pris för medel- till långfristiga krediter utgivna till förmån för dels skyddade huvudkategorier såsom bolån som åtnjuter statligt konkursskydd, dels vanliga banker (som är federalt eller delstatligt reglerade). Den sistnämnda kategorin bör prissättas som lån med en årsränta på mellan 1 och 2 procent.

Syftet är inte att skada våra europeiska grannars regeringar och finansmyndigheter, särskilt inte de multinationella organen, utan att uppmuntra dem att gå tillbaka till att erkänna fördelarna med civiliserade former av samverkan i enlighet med den fred 1648 som kallas den Westfaliska, som gäller för alla Europas faktiskt civiliserade nationer.

Denna korrigering av den nuvarande amerikanska presidentens och Federal Reserve-chefens ignoranta agerande är en oumbärlig komponent i varje kompetent försvar av USA och dess folk mot den framrusande hyperinflationistiska sammanbrottskris som nu har hela den transatlantiska gemenskapen i sitt grepp. Utan de specifika åtgärder som jag har stipulerat här kommer USA snart att vara bankrutt och vårt folk ruinerat på grund av den dåraktiga politik som den senaste tiden har anammats av såväl mr Bernanke som av presidenten och representanthusets dåraktiga talman.

Se upp, ni europeiska spekulanter: tigern USA är skadad, men har fortfarande klor och tänder. Fortsätt med det spratt som några i Europa försöker spela USA, och många alldeles för giriga europeiska spekulanter kommer snart att vakna upp mycket fattigare, men lite klokare, på morgonen. Om jag vore president skulle jag garantera sådana effekter nästföljande morgon; amerikaner som inte stöder min politik kommer att drabbas så plötsligt och så hårt att de kommer att ha bättre reaktionsförmåga nästa gång detta problem kommer upp igen.

Dokumentet tillhör dossiern: