Högre och ädlare människosyn: klassisk utbildning

Tillbaka till EAP:s program för valet 2010 >>>

Vi har kommit till den avslutande punkten på EAP:s program för valet 2010. Utan den här punkten kommer det knappast att bli möjligt att genomföra de andra punkterna. Det här är alltså på sätt och vis den allra viktigaste programpunkten, och den kan sammanfattas: Det är genom skönheten vi bygger upp det fullkomligaste av alla konstverk: sann politisk frihet.

Vi behöver en ny klassisk renässans!

Saken är den, att om man aldrig har upplevt något vackert och aldrig upptäckt sin egen kreativitet, hur ska man då kunna veta att man lever i en mörk tid? De vanliga romarna, som satt på Colosseum och lät sig "roas" av hur människor slukades av vilda djur, hade de någonsin fått läsa Platon och förstått något av vad varje enskild människa bär inom sig? För att inte tala om medeltidens grymma människosyn, där man inte gjorde någon vidare skillnad mellan människor och boskap. I bristen på utvecklad vetenskap, klassisk kultur och konst, d.v.s. en människovänlig människosyn, var det i stället en samling galna kulter som kunde dra runt och härja; bl.a. flagellanterna, som i dag representeras av miljörörelsen och andra massfördummelsekulter.

Det var inte förrän med Cusanus, Dante, Petrarca, Medici och deras likasinnade på 1400-talet, som den mänskliga individens kreativa förmåga återupptäcktes, och principen om den enskilda människans liv och rättigheter åter blev helig. Men glöm inte att det var tack vare ett fåtal personer, som började översätta och studera de gamla grekiska texterna, som den gyllene renässansen för mänskligheten kunde inledas. Den stora massan, som var ovetande om dessa ovärderliga skatter, vältrade sig i det de var övertygade om var "min kultur, min musik!"

På samma sätt var det också när Johann Sebastian Bach, Moses Mendelssohn, Gotthold Lessing, Abraham Kästner, Friedrich Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart och andra drog igång den tyska klassiska renässansen på 1700-talet. Då var det efter 150 år av lidande, med bl.a. trettioåriga kriget och sjuårskriget.

På samma sätt förhåller det sig i dag. Sedan 40 år tillbaka har vi i ett otal olika formuleringar i princip fått höra att människan bara är en parasit som förstör Moder Jord. I ekonomin betydde det att vi slutade att investera i framtiden och producera för hela världens befolkning.
Inom kulturen drev man igenom ett paradigmskifte till en pessimistisk masskultur som hatade allt det som människan byggt upp, och som framför allt hatade källan till detta: individens kreativa förmåga. Man förkastade den klassiska kompositionskonsten, det självmedvetna, lagbundna och förståeliga skapandet av skönhet, som är en hyllning till kärleken till mänskligheten.

Detta ersattes av en förslöande skräpkultur - och detta var inte någon spontan kulturhandling av oberoende artister, utan det var en koordinerad internationell operation för att skapa en generation av mänskliga zombier som lätt kan kontrolleras genom sex, knark, våld, lättsmält underhållning och en närmast autistisk cyberkultur, där vänskap förvandlas till att trycka på en knapp på Facebook, och i stället för att formulera idéer i ord så ska man "twittra" - kommunikation mellan fågelhjärnor där det får plats max 140 tecken. (Vi har dokumenterat bakgrunden till det här på http://www.larouche.se/program/bekampa-oligarkin/sexkongressen-kulturell...)

Samtidigt gjorde man den klassiska kulturen, under det nya namnet "finkultur", till ett överklassnöje i exklusiva salonger, oftast under perverterade former där så mycket förvanskas att man knappt känner igen originalverket. Det gäller t.ex. Mozarts revolutionära, anti-oligarkiska operor, som numera presenteras antingen som en sexorgie eller en löjlig fars.

I dag behöver vi, mer än någonsin, en ny klassisk renässans. Vi behöver ett utbildningssystem där man ger barnen och ungdomarna en möjlighet att själva, med hjälp av sitt eget förnuft, återupptäcka de största mästerverken som skapats genom mänsklighetens historia, vare sig det gäller konstruktiv geometri, astronomi, fysik, musik, drama, poesi eller något annat.

Vi tar ett exempel från Platon: Vet du hur man fördubblar arean av en kvadrat? Eller, lite svårare: volymen av en kub? Detta konstruerades av Archytas och det är sådant som man borde arbeta med på mattelektionerna, för här tvingas du att tänka och konstruera själv; du kan inte bli bäst i klassen genom att som ett cirkusdjur försöka lista ut vad läraren vill ha för svar! För om det är så det fungerar i klassrummen, så är det inte undra på att det sedan blir en massa mygel och korruption - och dumhet! - såväl i politiken som i samhället i stort. Det bottnar egentligen i en negativ människosyn, nolltillväxtideologi, och en fientlighet mot vetenskap, teknologi och utveckling, som man tidigt indoktrinerar oskyldiga barn i, i stället för att ge dem redskapen att ta reda på hur det kommer sig att människan kan göra nya upptäckter och utvecklas.

Varför finns det i dag ingen som kan komponera som Bach, Mozart eller Beethoven? Nya genier kommer bara genom hårt arbete, men först måste vi skapa förutsättningarna! Tänk hur annorlunda världen kommer att se ut den dag då alla barn får lära sig att sjunga med belcanto-metoden, och på så sätt når insikt i hur de själva kan skapa skönhet med klassisk musik!

Vi behöver, brådskande, ett klassiskt, humanistiskt utbildningssystem! I dag har unga människor överlag ingen aning om hur de skapar någonting som andra senare ska få nytta av, och de tänker därför inte heller alls i de banorna. Om vi ska kunna bygga allt det vi föreslår i EAP:s program, behöver vi utbildade ungdomar. LaRouches ungdomsrörelse har i det s.k. Basement-projektet en forskningsgrupp som gjort viktiga genombrott i sitt arbete på bl.a. Kepler, Gauss och Riemann, och som nu koncentrerar sig på områdena kosmisk strålning och det stora Nawapa-projektet i Nordamerika. Det är något att ta efter, som ett bra exempel på en riktig, framtidsorienterad utbildningsmodell.

Som avslutning vill jag peka på något som absolut skiljer oss från alla de andra politikernas löjliga sandlådedebatter.

De försöker som vanligt fiska röster med valfläsk och karameller, genom att appellera till de fördomar och små intressen som de tror att väljarna har. (Precis de fördomar och missuppfattningar som skapat krisen!)

Vi gör det som är nödvändigt för att lösa krisen, och för det behöver vi en klassisk kultur. På vår hemsida kan du höra ett utdrag ur den inspelning som vår ungdomsrörelse gjorde tidigare i år, av den fjärde satsen av Beethovens nionde symfoni. För det är endast den som aktivt arbetar för att skapa en ny klassisk renässans, och som aldrig kompromissar när det gäller sanning och skönhet, som är värd att kalla sig politisk ledare.

Se programpunkten som video: www.larouche.se/val2010