Historia som vetenskap

Boken "Historia som vetenskap" av Lyndon LaRouche
Utgivare: Ny Solidaritet förlag, 1998, 175 sidor
Pris: 100 kr + porto
Originalets titel: "History as Science: America 2000", publicerad första gången i amerikanska Schillerinstitutets tidskrift Fidelio hösten 1993

"Politikens passadvindar har blåst åt fel håll för länge. De blåser hårdare än de har gjort sedan det senaste stora europeiska krigets slut. Kan så envisa trender ändras så sent under resans gång?" frågar LaRouche retoriskt.

Det kan de, med en tillämpning av en verklig förståelse av historia som vetenskap.

Det är idéer som formar historien, idéer som skapas och förmedlas av individer, skriver LaRouche. Spännande är att läsa LaRouches egen skildring, för första gången så ingående, av hur han förändrade historiens gång med sin idé om ett försvar mot kärnvapen baserat på nya fysikaliska principer, en idé som president Reagan lanserade som sitt SDI-program, och som fick Sovjetunionen på fall, precis som LaRouche hade förutsett.

Efter att ha konstaterat att "ett verkligt studium av historien tyvärr är så gott som förbjudet i dagens 'politiskt korrekta' skolundervisning" ger LaRouche, med stöd av Friedrich Schillers uppfattning om "universalhistorien" och den klassiska tragedins principer, sin metodologiskt stränga definition av vad en verklig historievetenskap måste vara, en historievetenskap där den enskilda, suveräna individen är den kraft genom vilken hela mänskligheten verkar unikt på makrokosmos, för att förändra makrokosmos.

HISTORIA SOM VETENSKAP hör, tillsammans med bl.a. The Science of Christian Economy, till LaRouches fängelseskrifter. Efter en internationell kampanj frigavs LaRouche villkorligt i januari 1994. Han hade då suttit fem år som George Bushs politiska fånge. Den internationella kampanjen fortsätter, nu med målet att få LaRouche helt rentvådd från de politiskt motiverade anklagelserna.

Del 1. SDI: Ett exempel på historia
SDI i korthet
Därefter, fel vägval
Del 2. Vad är historia?
Den gyllene renässansen: Imago Dei
2.1 Tre kända matematiknivåer
2.2 Psykologi
Den indoeuropeiska kulturen
Astronomi och musik
Ondskans ansikte
Vardandet och det absoluta
Mikrokosmos och makrokosmos
Förvandla ont till gott
Del 3. Kinas roll i det 21:a århundradet
3.1 Den nu pågående globala sammanbrottskrisen
Venedig, Cusanus och Abraham Lincoln
Moral och ekonomi
3.2 Kina och det stora bäckenet
Folkens utbildning
Demokratins förbannelse
3.3 Tre angelägna uppgifter

Beställ genom att betala 100 kr + porto 66 kr på Ny Solidaritets BG 160-6268 och skriv "Bokbeställning: Historia som vetenskap" i meddelanderaden/talongen.

För frågor och kontakt använd denna länk

Två recensioner från Bibliotekstjänst: När "Historia som vetenskap" kom ut på svenska, var Bibliotekstjänsts första anmälan av boken så full av fel och allmänt inkompetent, att Ny Solidaritet klagade hos Bibliotekstjänsts granskningsnämnd. Nämnden höll med, och beslöt att låta en annan lektör recensera boken.

Så hör löd den första recensionen:

"Den sjuttiosexårige amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche är nog mest känd för att ha försökt bli president fem gånger. Han var också delaktig i spelet bakom det kärnvapensystem [sic], SDI, som Ronald Regan [sic] lanserade. Under 90-talet har LaRouche suttit i fängelse, dömd för ekonomiska brott. Hans anhängare anser honom vara politiskt dömd. Historia som vetenskap har skrivits under hans strafftid. 'Idéer formar historien' menar LaRouche och går därefter tillbaka till grekisk filosofi under antiken, tidiga matematiska teorier och politiska utvecklingsförlopp. Detta för att påvisa att ett samhälles fortlöpande framåtskridande beror på individens skapande förnuft och att det är själva förändringen som är det enda som består. Med denna utgångspunkt försöker författaren att sia om Kinas framtid. Vetenskap och maximal teknisk utveckling är svaren, menar han. Tyvärr bemöter han i boken aldrig sina motståndare med sakliga argument. De är debila, ateistiska och kättjefulla, själv drunknar han i den ärkekonservativa gyttjepöl som har kommit att innebära fem förlorade presidentvalskampanjer."

Och så här lyder den andra:

"Boken skrevs då LaRouche satt som 'politisk fånge' (enligt förlagsreklamen) i USA och behandlar inte vad historia som vetenskap är utan hur man med vetenskap och speciellt teknikens framsteg kan påverka historiens gång. All vetenskap börjar med mentala föreställningar och hypoteser och det är dessa som är mest avgörande för samhällsutvecklingen. Författaren behandlar ämnen som filosofi, geometri, fysik, astronomi, musik, psykologi, språk, och tar Kina som åskådningsexempel. Han åberopar, negativt och positivt, över 150 tänkare, vetenskapsmän och idériktningar, bland vilka han särskilt anknyter till Nicolaus Cusanus och Friedrich Schiller. Terminologin är egen och invecklad men fullt genomtränglig. Är han ett universalgeni eller en galning? Jag tror det första. Boken är i första hand skriven för statsöverhuvuden men kan med stor behållning läsas av alla icke jäktade samhällsintresserade. 44 sidor hänvisningsnoter finns men en överskådlig litteraturförteckning samt sak- och namnregister hade behövts. – Rolf Ejvegård."