Helga Zepp-LaRouche nyårsbudskap 2018: Nya möjligheter för mänsklighetens framtid

Helga Zepp-LaRouche spelade in den följande nyårshälsningen den 31 december 2017 för LaRouche Political Action Committee. Den kan ses på https://larouchepac.com/20171231/new-year-greeting-helga-zepp-larouche

Kära världsmedborgare!

Låt mig först önska er ett gott och fredligt nytt år 2018. Jag vill ange som den viktigaste uppgiften under 2018 att vi måste lägga geopolitiken bakom oss. Geopolitiken har gett upphov till två världskrig under 1900-talet, och i de termonukleära vapnens tidsålder borde alla begripa att krig inte längre kan vara ett sätt att lösa konflikter. Geopolitiken bygger också på den förlegade kallakrigs- och nollsummespelsmentaliteten, d.v.s. tanken att om ett land vinner så måste de andra förlora. Det är den felaktiga tanken att det är legitimt att tillvarata ett lands eller en grupp länders intressen mot andra länders intressen.

Som tur är har Kina fört upp ett nytt sätt att se på relationerna mellan länder på den internationella dagordningen, nämligen ett vinn-vinn-samarbete som alla tjänar på. Kina har erbjudit USA och även de europeiska länderna att vara med i samarbetet. Reaktionerna på detta har varit blandade: Några har reagerat med entusiasm, eftersom de ser fördelarna med ett samarbete på bland annat infrastrukturområdet. Central- och Sydeuropa har till exempel reagerat mycket positivt, och många utvecklingsländer är med på båten. Sammanlagt är mer än 70 länder redan delaktiga i detta nya paradigm.

Men en del andra har reagerat med hysteri, och den tilltar nu, eftersom de ser hur Kina går framåt, och de vet att detta är en mer framgångsrik modell som är mera lockande för många länder runt om i världen. De påstår att den kinesiska modellen utgör ett hot mot de västliga demokratierna.

Men kanske är det någonting som Kina gör mera rätt än dessa västliga demokratier. Kina har faktiskt lyft upp 700 miljoner människor ur fattigdom, och har deklarerat att man också vill föra de resterande 42 miljonerna ut ur fattigdom till 2020. Kina har till och med utfäst sig att utrota fattigdomen i världen till år 2050.

Det skulle ju betyda att Europa måste avskaffa fattigdomen för 90 miljoner av sina medborgare som lever under sådana förhållanden, och USA har omkring 42 miljoner fattiga: Detta är absolut inom räckhåll om man samarbetar med den nya Sidenvägen.

En av de största utmaningarna om geopolitiken ska kunna övervinnas är utgången av striden i USA, där det nu pågår utfrågningar i kongressen om den otroliga historien om hur Obama-administrationen, Hillary Clintons valkampanj, det Demokratiska partiets ledning och cheferna för underrättelsetjänsterna från Obamas tid spelade under täcket med det brittiska underrättelseväsendet i ett klart försök att stjäla valet från Trump 2016. Om allt det här kommer ut, och Trump lyckas i sin strävan att återskapa någorlunda goda relationer med Ryssland och Kina, vilket var det som Russiagate skulle förhindra, då kan civilisationen verkligen gå in i en ny era.

Att alla länder samarbetar med den nya Sidenvägen är också det enda sättet som vi kan förhindra en finanskrasch 2018 som, om den skulle inträffa, skulle vara mycket värre än den 2008. Om det ska kunna förhindras måste vi göra slut på kasinoekonomin i väst, satsa på bankdelning enligt Glass-Steagall, införa ett kreditsystem, och sedan inleda ett samarbete med banker som AIIB, New Silk Road Fund och andra, för att sätta igång en återuppbyggnad av den reala ekonomin.

Det här är inte bara viktigt för USA och Europa, utan särskilt om vi ska återuppbygga Mellanöstern efter flera år av fruktansvärda krig – som var en produkt av en interventionistisk politik, regimbyten, färgrevolutioner – så behöver vi samarbeta med Kina och den nya Sidenvägen för att utsträcka den idén till Mellanöstern.

Det enda sättet att lösa flyktingkrisen på ett humant sätt, på ett mänskligt sätt, är om vi samarbetar med Kina om att få igång en ekonomisk utveckling i hela Afrika. Om vi gör det under året som kommer så har vi möjlighet till fantastiska genombrott för världsfreden, men också på vetenskapens och teknikens område där det till exempel finns riktiga genombrott när det gäller förverkligandet av fusionskraften inom räckhåll. Lyckas vi med det kan vi uppnå energisäkerhet och råvarusäkerhet.

Om vi kombinerar allt detta med en dialog mellan kulturerna där varje land representerar sina bästa traditioner, så att de andra får lära känna dem, då är jag säker på att detta kommer att leda till en större kärlek till mänskligheten.

Det finns alltså all anledning till optimism inför de kommande åren, eftersom lösningar faktiskt finns. Låt oss bara genomföra dem på ett beslutsamt sätt. Jag önskar er ett gott år.

Följ Helga Zepp-LaRouche varje vecka genom hennes webcast på engelska varje torsdag. Den senaste finner du på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/

http://www.larouche.se/nyheter/2017/10/04/varje-torsdag-kl-18-webcast-med-helga-zepp-larouche

Läs fler tal av Helga Zepp-LaRouche och andra på Schillerinstitutets konferens i Bad Soden: http://newparadigm.schillerinstitute.com/fulfilling-dream-mankind/