Helga Zepp-LaRouches diplomatmöte i Köpenhamn om EIR:s Nya Sidenvägsrapport och BRIKS

Schilllerinstitutets internationella kampanj för att förverkliga det projekt som bäst beskrivs i den nya EIR-rapporten "Nya sidenvägen blir Världslandbron" rullar vidare med enorma framgångar. Helga Zepp-LaRouche leder denna kampanj och var under sista veckan i januari huvudtalare på fyra möten, två av dem hölls i Köpenhamn den 30 och 31 januari. Helga Zepp-LaRouche var dessförinnan i Berlin respektive i Frankfurt för att presentera det perspektiv som kan leda mänskligheten ur den omedelbara faran för ett tredje världskrig och ur det fatala och tragiska tillstånd som bristen på resurser utgör för mänskligheten.

I Köpenhamn intervjuade TASS-korrespondenten Nikolai Morozov Helga Zepp-Larouche. Intervjun offentliggjordes den 3 februari med följande inledning: "Behovet av en ny ekonomisk världsordning och nya internationella relationer är den centrala idén i de tal som Helga Zepp-LaRouche, grundare och ordförande för Schilllerinstitutet, hållit under sin aktuella rundresa i flera europeiska huvudstäder. I Köpenhamn talade hon på en workshop för diplomater som hölls på det ryska centret för vetenskap och kultur." (se länken nedan för hela pressmeddelandet på danska, engelska och ryska.)

På diplomatträffen den 30 januari i Köpenhamn samlades representanter från tretton länder samt inbjudna gäster från danska företag och Schillerinstitutmedlemmar. Efter Helga Zepp-LaRouches kraftfulla tal bidrog tre av BRIKS-ländernas diplomater med synpunkter: Ryssland, Kina och Sydafrika. Under lördagen hölls ett Schillerinstitutmöte med fru Zepp-LaRouche och Tom Gillesberg (ordförande för Schillerinstitutets vänner i Danmark) med ett 60-tal deltagare.

I Tyskland hölls mötena i EIR:s regi. I Berlin satt en representant för Kinas Kulturinstitut med på podiet. I Frankfurt deltog representanter från Kina, Ryssland Egypten och Tchad i publiken tillsammans med tyska företagare som har anknytning till och intresse för BRIKS-länderna.

Helga Zepp-LaRouches och herr Van Niekerks (från den sydafrikanska ambassaden i Köpenhamn) tal på diplomatmötet i Köpenhamn kan du se här på engelska:

https://www.youtube.com/watch?v=ryca3NgAHQY

och här finns också power point bilderna: http://schillerinstitut.dk/si/2015/01/4818/

Här kan du se talen och diskussionen på det offentliga mötet: http://schillerinstitut.dk/si/2015/02/helga-zepp-larouche-i-koebenhavn-offentligt-moede-den-31-januar-2015/

Här kan du läsa TASS-pressmeddelandet på danska, engelska eller ryska:

http://schillerinstitut.dk/si/2015/02/tass-interviewer-zepp-larouche-i-koebenhavnom-at-undgaa-krig-og-briks-processen/

Se videon på svenska om Världslandbron: http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron