Helga Zepp-LaRouche till konferens i mexikanska kongressen: Det finns ingen enkel lösning på krisen

Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche höll följande inledande tal till en konferens organiserad av LaRouches ungdomsrörelse, på ämnet: NAWAPA-PLHINO - ett nytt sätt att se på infrastruktur. Bland de 180 deltagarna på konferensen, som organiserades i den mexikanska kongressens största sal, återfanns senatorer från regeringspartiet, professorer, andra kongressmän, skaparen av PLHINO, med flera. Medlemmar ur LYM:s forskarlag -- källaren -- var även de inbjudna att tala. Mer om konferensen är tillgängligt på www.larouchepac.com.

Helga Zepp-LaRouche:

Jag är väldigt glad att jag fått möjligheten att tala inför er idag, inte bara för att Mexiko är ett av mina absoluta favoritländer sedan många år tillbaka, men eftersom vi just nu befinner oss i en aldrig tidigare skådad historisk situation. Vi står just nu inför hela civilisationens sammanbrottskris. Det finns inget land, ingen kontinent, som inte faller samman, i en otrolig hastighet, just nu, så vi befinner oss i ett läge där mänsklighetens moraliska duglighet prövas.

Kommer vi att kunna ändra vårt beteende? Kommer vi att kunna bryta med den politiska ordning som nu hotar miljarder människors överlevnad runt om jorden?

Först och främst: Det här är inte någon finanskris, någon cyklisk utveckling som förr eller senare vänder uppåt igen. Det vi ser är istället ett globalt sammanbrott. Och att döma av diskussionerna i flera europeiska länder under de senaste dagarna, råder det inte något tvivel om att fler och fler inser det -- och de inser det eftersom de arbetar med jordbruk, eller är borgmästare, eller strateger, eller från vilken vinkel de nu ser kollapsen, och de bidrar alla med fler och fler detaljer om sammanbrottet. Om du fogar samman hela bilden, då råder det inget tvivel om att planeten som en helhet desintegrerar nu. Med det menar jag att hela kulturen bara kollapsar.

Det finns ingen enkel lösning på det här. Om du ser dig omkring: Det finns inte en enda regering som är kapapel att addressera en kris av den här dimensionen, eller som kan lägga fram en lösning för hela världen. Det här kanske låter tungt för er, men jag tror att vi måste börja se den här realiteten i vitögat, eftersom vi inte kan vidta de nödvändiga åtgärderna annars. Vad vi har att betrakta är, för första gången i historien, hela civilisationens tragedi. I vårt förflutna, har kulturer gått under -- mayakulturen, aztekerna, perserna, romarriket, bysantiska riket, men då hade vi samtidigt kulturella framsteg på andra håll på planeten. De visste ofta inte ens om att en annan del av civilisationen gick under. Den här gången finns det ingen del av planeten, inte Europa, inte USA, inte Latinamerika, eller Asien, eller Afrika -- där den här processen av desintegration inte pågår.

Så, nu på fredag kommer vi att ha det första G-20-mötet sedan finanskrisen bröt ut i juli 2007, där det kommer att vara annorlunda än de tidigare mötena, då de bara försökte dölja situationen och låtsas att allt var under kontroll. Den här gången kommer där att vara ett helt annat ljud i skällan, på grund av USA:s regerings beslut att, en dag efter valet, bryta fördämningarna helt, och trycka pengar. USA:s Federal Reserve beslöt inte bara att skapa 600 miljarder till, för att kunna köpa värdelösa papper; utan, enligt säkra källor, har de även beslutat att öppna dörren för bankerna att ta ut krediter obegränsat utan ränta, eftersom det råder fullständigt kaos på bolånemarkanden, eftersom miljontals av fall gått till domstol då banken tagit någons hus, men de som haft securities baserade på lånen har inte fått något, och det har inte tagits med i beräkningarna, så nu vet ingen vem som har rätt till alla dessa fastigheter. Det hela hänger i luften.

Därför har Federal Reserve, för att undvika ett kaotiskt sammanbrott av banksystemet, beslutat att ge krediter till alla som vill ha det. Det betyder naturligtvis att man trycker pengar -- även om det bara är elektroniskt i det här fallet -- men, i övrigt är det precis samma sak som hände i Weimar-republiken 1923. Den här gången är det inte begränsat till ett land, utan det är globalt, på grund av dollarns roll som världsvaluta, och eftersom andra centralbanker såsom Bank of Japan, Bank of England och ECB gör samma sak. Problemet är att de här pengarna som nu skapas inte stannar i USA -- då skulle de hamna i den produktiva sektorn, vilket inte vore så illa. Men de går till de internationella spekulativa marknaderna för naturresurser, jordbruksprodukter -- det är den allra destruktivaste biten i det hela, eftersom, som ni kan förställa er: Om jordbruksprodukter, majs, vete, spannmål ökar i pris med 40-50%, då handlar det inte om vinstens storlek för spekulanter, utan om miljontals förlorade människoliv.

Vi rör oss alltså i en riktning som inte kan tolereras.

Det andra stället pengarna hamnar är på de så kallade tillväxtländernas börser, och genom dollarns fall drivs valuta- och börskurserna i dessa länder uppåt, så att man får intrycket att världens samlade marknader går så bra att de verkar höga på nåt. Det är som ett febertillstånd av tillfällig lättnad och eufori. Det är mycket kortsiktigt.

Nu är det så att alla dessa så kallade tillväxtländer är rädda för att detta tillflöde av spekulativa tillgångar en dag kommer att ta slut, och de har färskt i minnet vad som hände under Asienkrisen 1997, då all den likviditet som pumpats in i dessa länder plötsligt, nästan ögonblickligen, drogs ut igen, deras valutor kollapsade med 80%, och vad som följde var en stor Asienkris som också den kostade miljoner människor livet.

Så, så ser det ut nu, ett internationellt bakslag, och USA är nu, två dagar innan det här G-20-mötet, ganska isolerade. Ett kinesiskt rating-institut har precis nedvärderat den amerikanska skulden. Det här är en strid, helt utan förlaga. För Kina har detta blivit en existentiell fråga, för om den amerikanska konsumtionsmarknaden kollapsar, då kollapsar den kinesiska exporten till USA, och om de samtidigt förlorat värdet på sin valutareserv, som består mestadels av dollar, då är den ekonomiska stabiliteten i Kina riktigt illa ute.

Det finns en annan liknande utveckling, som också saknar motstycke. Schäubles, den tyska finansministerns, kommentar om Bernankes beslut att trycka pengar -- han kallade det "hopplöst" och "korkat," och sa att det inte kommer att lösa något att man pumpar pengar, och lovade att göra en sak av det på G-20-mötet. Anledningen till att Schäuble säger nåt sånt -- för i normala fall skulle den nuvarande tyska regeringen vara väldigt pro-amerikansk och för en stark transatlantisk orientering -- är den tyska erfarenheten från 1923. Varje tysk har som barn hört historier från sina föräldrar eller mor- och farföräldrar om vad hyperinflation betyder i praktiken. Hyperinflation är det mest brutala angreppet på den vanliga medborgarens inkomst och besparingar. En tysk som hade sparat upp lite till pensionen, som trodde att de hade 10 000 reichsmark att leva på, och så, plötsligt, på mindre än ett halvår, när inflationen exploderade, mellan våren och november 1923, kostar en bit bröd 10 000 -- och så var de pengarna borta.

Så, eftersom den här erfarenheten sitter i ryggmärgen på tyskarna, kan jag föreställa mig att det kommer att bli mycket ståhej i Tyskland den närmaste tiden. Men, även de så kallade tillväxtländerna -- Brasilien, Indonesien, Thailand, Turkiet -- de protesterar allihop, och det kommer att bli ett intressant möte.

Så, vid sidan av den hyperinflationära explosionen, ser vi också faran för fascism globalt, eftersom EU-länderna och USA, liksom många andra länder runt om i världen, än så länge har regerat med hård åtstramningspolitik. Det var just det som orsakade fascismen på 1930-talet under den första stora depressionen. Det var detta som ledde till Hitler-, Mussolini-, Franco- och Pétain-regeringarna.

För oss kommer inte det här som någon överraskning, eftersom min man Lyndon LaRouche den 15 augusti 1971 kommenterade Nixons beslut att upphäva det gamla Bretton Woods-systemet med fasta växelkurser och skapandet av en eurodollarmarknad och okontrollerat pengaskapande i "skatteparadis". Han sa då att "om vi fortsätter på den här banan så kommer det att leda till en ny depression och fascism. Alternativet vore en ny ekonomisk världsordning."

Det är LaRoucherörelsens och Schillerinstitutets raison d'être. Hela den här internationella rörelsen vilar på det perspektivet och analysen som LaRouche gjorde: Att det monetära systemet kommer att leda till en ny depression och faran för en ny fascism. Den 25 juli 2007 gav LaRouche en webcast där han prognostiserade att världens finanssystem var slut, och att vi alla skulle få se olika aspekter [av kadavret] komma till ytan, och tre dagar senare bröt bolånekrisen ut i USA. Sedan dess har 40 månader gått -- det är en lång period -- och det enda som hänt under den här perioden är att de privata spekulanternas skulder, som de fått genom att spekulera fel, har förvandlats till offentlig skuld genom det ena räddningspaketet efter det andra, som de olika ländernas skattebetalare fått stå för.

Så, som en följd av det har vi nu många -- dussintals faktiskt -- nationer som i nuläget är insolventa, de är helt bankrutt. Problemet är vad som kallas "globalisering" -- vilket faktiskt bara är en förskönande omskrivning för "brittiska imperiet" -- om du förstår det brittiska imperiet, inte som Storbritannien utan som ett system av samlingar av de så kallade oberoende centralbankerna, hedgefonderna, investment- och finansbolag, PE-fonder, kartellerna, försäkrings- och securitiesbolag. Detta system har faktiskt, under de gångna 40 krismånaderna, skapat fler miljardärer och fler miljonärer, som nu är ännu rikare än vid krisens början. Å andra sidan hotas miljarder människors liv, genom omänsklig fattigdom och svält.

Jag kan bara finna ett ord att beskriva detta med, och det är satanistiskt, och ta inte det som en religiös beskrivning, utan förstå satanistiskt som det medvetna förintandet av varje institution och grund som mänsklighetens existens vilar på. I så fall är det som pågår satanistiskt. Och ställ dig frågan: För vad [offras institutionerna]? För en liten grupp bankirers och finansfamiljers privilegier! De använder den här lögnen med "av människan skapade klimatförändringar" och hela ekologibedrägeriet för att i princip instifta världsdiktatur, för att lägga världen under en regim av CO2-rättighetshandel, som är bedrägeri från början till slut. Det finns inget sådant problem att lösa. Med den här politiken försöker de att reducera världens befolkning från dagens 7 miljarder till 2 miljarder, eller mindre.

Och det här står för dörren, eftersom om den här hyperinflationen fortsätter att explodera lite till, då kommer miljarder människor att bli utan mat. För nu, till skillnad från krisen 2008 -- då det redan var en liknande jordbrukskris som idag, och då det bröt ut hungerprotester och upplopp i 40 länder -- finns, av olika anledningar, inte de reserver som fanns då. Bränderna i Ryssland, uteblivna skördar, men främst spekulation, och även den lika satanistiska produktionen av biobränsle -- som medvetet syftar till att förstöra jordbruksprodukter. En annan anledning är att Världsnaturfonden och liknande organisationer tar över fler och fler områden för att hindra att de anpassas till främjandet av mänskligt liv -- bara för att rädda någon uttorkad gammal mask eller insekt.

Om vi då ser till den kultur som hänger samman med globaliseringen, om man nu kan kalla det för kultur, se på den satanistiska popkulturen. Jag behöver inte gå igenom alla olika typer, från gothic till olika varianter av punk. Enligt mitt sätt att se det, är de alla ett angrepp på tankeförmågans kreativa aspekt. Lägg därtill våldsamma dataspel, pornografins perversioner, så ser man -- ta till exempel, i Tyskland har vi nu 8-åringar i skolorna som sitter och skickar hårdporrvideos till varandra på sina mobiltelefoner. Ett barn i den åldern har absolut inget sätt att försvara sin tankeförmåga, som kommer att skadas och kanske förstöras, kanske för livet, när de utsätts för det. Jag kan förklara skillnaden mot när jag växte upp: då fanns det fortfarande mycket klassisk kultur, mycket kreativ lek -- det var som en annan värld. Och jag tror att vi måste förklara krig mot den här kulturen, för om vi inte gör det kommer mänskligheten att störta in i en bestialisk tid. Vi är redan på god väg.

Nu är det så att vi har lösningen på det här. Min man, Mr LaRouche, har beskrivit det många gånger. Det skulle vara väldigt enkelt, om vi hade en förnuftig regering i USA, och det betyder definitivt att det måste ske utan Obama -- men det sker omvälvande saker i USA som kan ändra på det väldigt fort. Sedan skiljer man finansbolag från banker med Glass-Steagall, precis som Franklin Roosevelt gjorde på 1930-talet för att få USA ur depressionen: Glass-Steagall och New Deal. Sedan, i traditionen av infrastrukturprojektet TVA - Tennessee Valley Authority -- som genomfördes fullt ut av Roosevelt, bygger vi NAWAPA- och PLHINO-projekten.

Om USA ger en tydlig signal att den återuppbyggnaden är på dagordningen, då vet jag, helt säkert, att den ryska regeringen kommer att inleda ett samarbete med USA för att bygga den 10 mil långa tunneln mellan Alaska och Sibirien. Det kan mycket väl hända att Putin sätter det på dagordningen under G-20-mötet; de har tidigare sagt att de skulle göra det. Och i så fall, om Beringsundstunneln byggs, så kan man omedelbart öppna upp Rysslands Fjärran Östern, där du kan hitta alla naturresurser och alla element i Mendelejevs periodiska system. De ligger förvisso naturligtvis under permafrosten, och det skapar därmed nya teknologiska utmaningar att förädla dessa naturresurser. Man behöver städer, städer som är täckta med tak. Man måste skapa villkor så att de som jobbar där har det anständigt. Men detta projekt skulle garantera tillgången på naturresurser inte bara för Ryssland, utan för merparten av planeten för de kommande hundra åren. Så det här är en av de uppgifter som mänskligheten definitivt måste arbeta på.

Det skulle omedelbart integreras med byggandet av den Eurasiska Landbron. Det är en idé som vi har strävat efter i mer än 20 år: Att binda samman industri- och befolkningscentra i Europa med de i Asien, vilket inkluderar ett underbart vattenprojekt som återfyller Aralsjön genom floderna från Sibirien som för vatten söderöver till Aralsjön -- ett projekt liknande NAWAPA-PLHINO. Omedelbart kunde man låta den eurasiska landbron bre ut sig till Afrika, genom Egypten, genom en bro från Sicilien till Tunisien, och genom Gibraltar sund. Då är Transaqua-projektet på bordet igen. Idén att ta överflödigt vatten från Kongoflodens område och föra det norrut genom ett system av kanaler och floder till Tchadsjön, som har sjunkit ihop till 10% av sin tidigare storlek, och det skulle möjliggöra fullständig utveckling av Saharaöknen. Den skulle blomstra.

Så, vi har planen. Alla dessa projekten är färdiga att sjösättas. De ligger i skrivbordslådorna hos ingenjörer, så vad ska vi göra? Om regeringarna inte gör det, vem ska göra det? Nåja, vi ger inte upp kampen. Jag säger, under de här omständigheterna, behöver vi en motståndsrörelse, en internationell allians för utveckling. En internationell allians för en ny ekonomisk världsordning. Det är bara möjligt om vi ändrar den nuvarande kulturen, som dömer mänskligheten till tragisk undergång. Och vi måste bygga rörelser i varje land som återknyter till det landets bästa tradidtion och dess höjdpunkter i dess kulturella utveckling.

Så, i Mexiko betyder det Lopez Portillo, som var den senaste ledaren som iscensatte en modig kamp för utveckling 1982. Och om du vet hur stora delar av det politiska etablissemanget ser på Lopez Portillo, då vet du vad och vem som är Mexikos problem idag. Lopez Portillo var nämligen en fantastisk ledare med en stor vision, som tillsammans med min man Lyndon LaRouche utvecklade den här idén "Operation Juarez", en plan för ekonomisk integration av hela Latinamerika. Och om den genomförs, vilket var vad Lopez Portillo började med under den sista tiden av sitt presidentskap, fast då ville Argentina och Brasilien inte visa solidaritet, så den genomfördes inte, men nu tror jag att Brasiliens och Argentinas folk är redo att erkänna att de och Mexiko sitter i samma båt. Vi måste knyta an till Operation Juarez och Lopez Portillo-traditionen i Mexiko.

I USA måste vi knyta an till Franklin Roosevelt, Abraham Lincoln och den amerikanska revolutionens tradition. Om Amerika kan göra det, då kan det vinna sin själ åter.

I Frankrike måste det uppenbarligen vara de Gaulle och motståndsrörelsens tradition, i motstånd mot nationalsocialisterna under nazitiden, och mot det brittiska imperiet. Fransmännen måste hålla sin "Perfidious Albion"-fana högt, den var välkänd förr. Och det är raka motsatsen till dagens försök att åter bilda en "entente cordiale" mellan Frankrike och Storbritannien -- Sarkozys och den nuvarande brittiska regeringens politik.

I Tyskland, som också förstörs just nu av den sinnesrubbade stegringen av anti-kärnkraftskampanjen och demonstrationer mot Stuttgarts nya tågstation: Tyskland är ett dårhus för tillfället, men jag har tillförsikt att vi kan återuppliva traditionen från vår stora tänkare, skaparen av den moderna vetenskapen, Nicolaus Cusanus, som utvecklade den mycket vackra idén att det finns en samklang mellan lagbundenheten i makrokosmos, det vill säga skapelseordningen och fysikens lagar, och mikrokosmos -- den kreativa tankeförmågans lagbundenhet. [Det är sant] eftersom om den här samklangen inte fanns, skulle vi inte kunna förstå universum, och [människans] idéer kunde inte utveckla universum. Nicolaus hade också den vackra idén att harmoni i makrokosmos bara är möjligt om alla mikrokosmer tillåts utvecklas, vilket betyder att du bara kan ha fred och samklang på jorden om allt nationer utvecklas och den andres utveckling ses som ett grundläggande egenintresse.

Nicolaus Cusanus sa även att vi måste göra den politiska och ekonomiska ordningen koherent med skapelsen, och jag tror att det är precis det som vi måste åstadkomma: Den politiska och ekonomiska ordningen måste stämma överens med universums verkliga lagar. Cusanus' drivkraft var kärleken till mänskligheten, en passionerad kärlek för ländernas gemenskap.

Denna tradition fördes vidare av Leibniz, som vid 1600-talets slut sa att han trodde att "om den stund kommer då hela världen styrs av nyttotänkande, utilitarism, då kommer det att leda till en världsrevolution".

Jag skulle säga att den stunden är kommen. Alla internationella institutioner styrs av utilitarism, och fungerar således inte, eftersom utilitarismen står i direkt konflikt med den mänskliga civilisationens intresse. Därför kommer den här ordningen att sprängas i bitar. Frågan är: kommer det att ske fredligt, som en amerikansk revolution, eller kommer det att bli en jakobinsk skräck, som i den franska revolutionens kaos. Men, Leibniz var också övertygad om att vi befinner oss i den bästa av alla möjliga världar, och det är en av mina allra djupaste övertygelser. Jag, liksom Leibniz, tror att varje större ond handling orsakar en reaktion i den mänskliga själen, som framkallar ett ännu större gott.

Så, som ni vet, är Friedrich Schiller, som jag uppkallat Schillerinstitutet efter, min favoritpoet. Och anledningen till att han är den viktigaste poeten i Tyskland, enligt mitt sätt att se på saken, är att han hade en människobild som var att varje människa har potentialen att bli en skön själ. Idén är att för den sköna själen är frihet och nödvändighet, plikt och lidelse, en och samma sak. Om du gör det nödvändiga frivilligt och din plikt med lidelse, då finns det ingen motsättning. Du har inte en konflikt mellan dina känslor och vad ditt förnuft har att säga dig.

Schiller sa att du kan utbilda dina känslor så att du kan följa dem blint, eftersom dina känslor aldrig skulle säga dig något annat än vad förnuftet kräver. Och Schiller var också väldigt tydlig med att den enda personen som befinner sig i ett sådant tillstånd är geniet, eftersom bara den person som vördar sin egen kreativitet som den viktigaste aspekten av sin identitet, är en fri person i den meningen.

Således måste vi bygga en allians, en global motståndsrörelse mot fascistfaran. En allians av nationsbyggare som älskar sina länder så att de utvecklar de program som möjliggör levebrödet för nuvarande och kommande generationer. Och det är uppenbarligen bara möjligt om vi befriar tillräckligt många individer i varje land, så att de vet vad den egna kretiviteten betyder.

Lyn har ofta skrivit att nyckeln till kreativitet är fantasins kraft, och att den kommer från klassiska studier, klassisk poesi, drama, klassisk musik. Om du gör det, så kommer du att generera en kraft inom dig som gör det möjligt för dig att ha en föreställning om hur världen måste bli om den ska kunna överleva. Jag tror att nyckeln till det är universalutbildning, där varje barn har tillgång till vad den amerikanska oavhängighetsförklaringen kallade "rätten till att sträva efter lycka", om man förstår lycka som rätten att ha ett meningsfullt liv, att bli en sannerligen kreativ vetenskapsman, en sannerligen kreativ konstnär.

Och vi kommer att behöva slåss för en situation där mänsklighetens sanna identitet kommer att bli efter varandra följande faser av upptäckter och fulländande av vetskapen av universums lagar. Det tarvar individer som är helt självbestämmande, som har förmågan att förkasta tidsandan, zeitgeisten, och som odlar en lidelse för sanningen i sitt inre, en lidelse för vetenskap, för det sköna, för konstnärligt skapande.

Jag tror att om man gör det i alla länder samtidigt, då är jag helt säker att det kommer en tid då man tittar tillbaka på vår tid som om den infekterats med något dödligt virus. Viruset är girighet, människohat, självförälskelse, egoism och jakten på pengar. Om den internationella motståndsrörelsen är framgångsrik, så kommer folk att se att denna dödliga infektion inte var dödlig, att motgiftet upptäcktes, och att det kan betraktas som en barnsjukdom som mässling eller röda hund, och att så snart vaccinet utvecklats, så har du kommit över sjukdomen. Oligarkism, girighet, monetarism och så vidare, de kommer alla att ses som barnsjukdomar, som inte längre kommer att drabba oss.

Jag tror att frågan om vi kommer att röra oss mot ett fullständigt sammanbrott av hela civilisationen, och fullständigt kaos, eller om vi inom kort kan påbörja återuppbyggnadsprogram som NAWAPA, PLHINO, Beringssundstunneln, Landbron, Transaqua och liknade projekt för Afrika, hurtillvida det kommer att gå åt det ena eller andra hållet, det är ett prov på mänsklighetens moraliska duglighet att överleva. Och jag är väldigt optimistisk, jag tror att vi kan göra det.

Jag citerar ofta inledningen till Schillers historiska skrifter om Nederländernas befrielse från Habsburgarna, där han inleder med att säga: Jag berättar dessa historier så att läsaren kan ha en känsla av lycka beträffande sig själv, och inse att till och med den värsta tyrannens makt kan besegras om folk har en plan och samlas för att slåss för den.

Nu har vi en plan, låt oss samlas och slåss för den.

Låt oss bygga en internationell rörelse för utveckling, som kommer att avgöra den här striden för mänskligheten. Låt oss inom oss väcka fantasins kraft för hur mänskligheten kan bli när vi förverkligar, var och en av oss, vår fulla potential. Och låt oss följa de stora tänkarnas, poeternas, vetenskapsmännens och kompositörernas exempel och föra den facklan vidare till kommande generationer.

Tack.