Helga Zepp-LaRouche i Tassintervju: ”USA och Europa behöver Sidenvägssamarbetet mer än Asien gör”

Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche, som i Europa är känd för sitt förespråkande av den Nya Sidenvägen och i Kina kallas The Silk Road Lady, intervjuades den 31 maj av den ryska officiella nyhetsbyrån Tass. Tass inledde intervjun med konstaterandet: ”Ett växande antal länder och andra krafter i världen inser att sanktionspolitiken inte har någon framtid och att globalt samarbete är nödvändigt. Helga Zepp-LaRouche, som leder det USA-baserade internationella Schillerinstitutet, gav uttryck för den uppfattningen i en intervju med Tass.”

Tass: Hur ser du på det rådande internationella samarbetet?

Zepp-LaRouche: Det finns just nu två helt olika dynamiska förlopp på den här planeten. På den ena sidan har vi samverkan mellan president Putins mycket framgångsrika militära flanker, till exempel hans ingripande i Syrien, som har skapat möjligheten till fred, i kombination med hans olika diplomatiska insatser i Asien, och de parallella kinesiska initiativen för den Nya Sidenvägen.

Dessa ansträngningar innebär ett win-win-perspektiv för de drygt sjuttio länder som redan deltar.

På den andra sidan har vi en ytterst farlig konfrontationslinje som drivs av USA, Storbritannien, EU och Nato mot Ryssland och Kina, som har fört världen till en mängd kriser, farligare än när det kalla kriget var som värst.

Tass: På vilka områden är samarbetet mer aktivt, och var är det mindre aktivt?

Zepp-LaRouche: Samarbetet i frågan om Syrien mellan utrikesministrarna Lavrov och Kerry, och även samarbetet i Genève mellan Ryssland och USA, är väldigt positivt. Men så länge USA håller fast vid sin politik att avsätta regeringar i andra länder är läget fortsatt farligt. President Putin har visat sig vara en lysande strateg.

Det gör att man kan hysa hopp om att krigshökarna i Nato inte kommer att lyckas lura Ryssland in i en fälla, som ger dem en förevändning att gå till angrepp.

Tass: I vilka frågor behövs ett ökat samarbete mellan västländerna och Ryssland? Och varför?

Zepp-LaRouche: Verkligheten är att hela det transatlantiska området är bankrutt och på väg mot en ännu värre krasch än 2008. Det hävdade Japans premiärminister Abe mycket bestämt på G7-mötet nyligen, efter att han gjort ett mycket viktigt besök i Ryssland, men han avfärdades av president Obama, som sa att ”uppgången förstärks”, vilket är absurt med tanke på centralbankernas minusränta och debatten om ”helikopterpengar”.

Därför behöver västländerna, mer än Asien, ett ekonomiskt samarbete i stil med Kinas förslag ”En väg, ett bälte” eller Eurasiska ekonomiska unionens samarbete, som integrerar Eurasien från Vladivostok till Lissabon, men också bjuder in USA att bli en del av detta perspektiv. Det enda sättet att undvika en katastrof är om vi lyckas övervinna geopolitiken och införa ett nytt paradigm, grundat på ett partnerskap för global ekonomisk utveckling och mänsklighetens gemensamma mål.

Tass: Varför är västländerna så mycket emot ett samarbete med Ryssland, trots det uppenbara hotet om terrorism, internetbrottslighet och andra internationella utmaningar?

Zepp-LaRouche: Så gott som samtliga betydande konflikter har sin grund i att det anglo-amerikanska imperiet försöker bevara en unipolär värld, i ett läge då den de facto redan har upphört att existera. Allt fler krafter i världen inser att de måste fatta livsavgörande beslut, och att deras länder har mycket mer att vinna på att man sätter stopp för sanktionerna och konfrontationspolitiken mot Ryssland och Kina.

Det faktum att Ryssland och Kina har ingått ett mycket starkt strategiskt partnerskap, med Indien som tredje partner, har förändrat den strategiska balansen i världen. Fler och fler länder ser det som mera fördelaktigt att samarbeta för ömsesidig ekonomiskt utveckling än att leva under den militära konfrontationspolitikens ok. Vi står vid ett vägskäl i historien, och det som räknas i sådana tider är ledarskap av det slag vi sett hos president Putin.

Intervjun i original på ryska finns här: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3325807