Helga Zepp-LaRouche hyllades i Kina för Nya Sidenvägen

I månadsskiftet augusti /september besökte ordföranden för det internationella Schillerinstitutet Helga Zepp-LaRouche Kina under två veckor för att delta i flera konferenser, träffa många personer för politiska samtal och ge flera intervjuer i viktiga kinesiska medier.

Som avslutning på besöket talade Zepp-LaRouche den 5 september på en konferens i Beijing som handlade om Nya Sidenvägen och hölls av tidskriften Investeringar i Kina. Hennes föredrag om den globala strategiska betydelsen av Nya sidenvägen presenterades av professor Bao Shixi, som betonade att hela idén om denna kommer från henne och hennes man Lyndon LaRouche. Investeringar i Kina utges av Kinas Nationella utvecklings- och reformkommission, som är den viktigaste plankommissionen och är direkt underställd regeringen. De flesta av konferensdeltagarna kom från olika institutioner som ansvarar för att realisera utvecklingsperspektiven för den Nya sidenvägens ekonomiska utvecklingskorridor. Zepp-LaRouches föredrag lyfte samtalen till en hög nivå och var något som många återkom till i diskussionerna. Hon betonade att Nya sidenvägen är detta århundrades nya fredsordning.

Denna konferens var höjdpunkten på hennes Kinabesök, som var det andra i år. På resan hade hon också deltagit i en annan Sidenvägskonferens i staden Lanzhou en knutpunkt långt in i Kina för den gamla medeltida Sidenvägen. Hon intervjuades på bästa sändningstid e den engelskspråkiga kinesiska TV bolaget CCTV med anledning av segern över fascismen i Andra världskriget. Hon gav också en längre intervju i det engelskspråkiga programmet Radio China International sitt arbete i årtionden för den Nya sidenvägen.

Läs mer om Helga Zepp-LaRouches förra besök i Kina: http://larouchepac.com/node/31762

Läs mer om besöket på engelska: http://www.larouchepub.com/hzl/2014/4137learn_china_transformtn.html
och http://www.larouchepub.com/eiw/public/2014/eirv41n38-20140926/index.html#url

och http://larouchepac.com/node/31762

Läs mer om besöket på danska: http://schillerinstitut.dk/drupal/fra_hzl