Helga Zepp-LaRouche: Förverkliga hela mänsklighetens dröm!

Helga Zepp-LaRouche på Belt & Road Forum i Peking 2017.

Vi upplever just nu en epokgörande kamp om människans sanna identitet; Är människan, som förespråkarna för Green New Deal vill göra gällande, en parasit som tär på naturen, och vars antal därför bör hållas så lågt som möjligt? Eller är människan som art den hittills enda kända kreativa varelsen i universum, med en gränslös förmåga till självfulländning, av såväl sitt intellekt som skönheten hos sin karaktär, och med oändliga möjligheter att upptäcka nya principer som styr vårt fysiska universum?

Detta är ingen esoterisk fråga; det är den centrala axiomatiska tvistefrågan i den pågående strategiska maktkampen mellan det nyliberala systemets kollapsande gamla paradigm, inställt på geopolitisk konfrontation – och det uppåtsträvande nya paradigmet, en ekonomisk modell som tjänar det gemensamma bästa för alla människor i denna värld, där alla lever i en harmonisk strävan till gemensam utveckling.

Det gamla paradigmet är det brittisk-imperiala paradigmet, som grundar sig på en omättlig girighet och oligarkisk kontroll över världen. Det tar sig uttryck i det faktum att rikedomen i världen innehas av allt färre människor – en rapport visade att 2018 ägde 26 personer lika mycket som hela den fattigare hälften av mänskligheten – på bekostnad av de fattiga, som bara blir fattigare och allt fler till antalet. De svårigheter som detta paradigm förorsakar för vanliga män, kvinnor och barn är orsaken till brexit-omröstningen 2016, till Donald Trumps valseger genom rösterna från de "ömkliga figurerna", som Hillary Clinton cyniskt benämnde dem, till den nuvarande italienska regeringens valseger, och till de gula västarnas protester i Frankrike – protester som sprider sig till andra europeiska länder.

Ett nytt paradigm i USA?

President Trump har inte bara lovat att försvara befolkningens levnadsstandard genom att skapa produktiva arbetstillfällen för alla, utan också att sätta stopp för de ständiga krigen och ställa USA:s relationer till Ryssland och Kina på en positiv grund. Men Demokraterna och de nykonservativa inom det Republikanska partiet fortsätter att driva det av britterna initierade kuppförsöket, för att hindra att Trump gör verklighet av sina avsikter, och för att tvinga fram en konstant konfrontation med Ryssland och Kina och till och med i Venezuela dra in Trump i ett nytt gungfly av interventionistiska krig.

Vad angår Ryssland försöker Trump kanske fullfölja sina egna avsikter genom att dra sig ur INF-avtalet – och möjligen ersätta avtalet med en ny överenskommelse – men ryssarna reagerar på de vapenskramlande uttalandena från såväl andra regeringsmedlemmar som John Bolton, Michael Pompeo, Dan Coats och andra, som från den brittiske "krigsministern" Gavin Williamson, som hotar med att sätta in "hårda maktmedel", och påstår att "gränserna mellan fred och krig flyter ihop".

Som reaktion på denna strategiska omgivning förklarade president Vladimir Putin i sitt årliga tal inför Rysslands federala församling att Ryssland efter USA:s utträde ur INF-avtalet inte har för avsikt att stationera medeldistansrobotar i Europa, men att om USA gör det så "kommer detta att dramatiskt skärpa det internationella säkerhetsläget och utgöra ett allvarligt hot mot Ryssland, eftersom några av dessa robotar kan nå Moskva på bara 10-12 minuter ... Ryssland blir tvunget att utveckla och placera ut nya vapen, som inte bara kommer att kunna sättas in mot områden som vi direkt hotas från, utan också mot områden där ledningscentralerna för robotsystemen som hotar oss är belägna."

Putin betonade att Ryssland inte söker konfrontation, men trots det förstärker sin försvarsförmåga, för att säkerställa att "ingen ens ska komma på tanken att utpressa oss eller inleda en aggression mot oss". Med andra ord: Om denna spiral av ny kapprustning och möjlig konfrontation går över styr, så är det inte bara Europa som kommer att läggas i ruiner. Den ryske försvarsministern Shoigu sa om Putins tal att Rysslands nya vapensystem med den manövrerbara överljudsglidfarkosten Avangard, som kan komma upp i hastigheter på mer än Mach 20, är hundra gånger billigare än det amerikanska robotförsvaret, som bara når en hastighet på Mach 5 och därför anses förlegat av experterna.

Kuppförsöket mot Trump kan besegras

Det är alltså verkligen på tiden att stoppa kuppen mot Trump, framför allt i ljuset av det faktum att inte bara den amerikanska senaten intygar att det inte finns ett enda bevis för en komplott mellan Trump och Ryssland, utan att också medlemmar i gruppen Underrättelsetjänstveteraner för förnuft (VIPS) har lagt fram bevis för att det påstådda "ryska dataintrånget" i själva verket var ett insiderjobb. De har presenterat de tekniska bevisen för att den Demokratiska partiledningens e-post inte hackades, utan laddades ned på plats.

Det som vi nu ser är en "upprorisk konspiration", som militäranalytikern Pat Lang så riktigt benämnde det, ett försök "att störta, underkuva eller våldsamt rasera regeringen i USA". Han kräver att konspiratörerna måste ställas inför rätta, och att alla handlingar rörande Christopher Steeles beryktade dossier och de brittiska underrättelsetjänsternas samarbete med krafter i själva USA måste offentliggöras.

President Trump för under dessa omständigheter en mycket modig kamp, men nu behöver han stöd från alla patriotiska amerikaner, för att han ska kunna göra sig fri från den "upproriska konspirationens" bojor, den s.k. Rysslandsutredningen, vars syfte ända från början var att hindra honom från att förbättra relationerna med Ryssland och även med Kina.

Det som de förljugna medierna undanhåller för befolkningen, är att ett nytt paradigm håller på att växa fram i ett tempo och i en omfattning som de flesta människor, som är utsatta för den krigsliknande propagandakampanjen mot Kina, inte har den minsta aning om. President Xi Jinping, som Trump fortsätter att kalla en "mycket god vän", initierade med sitt Bälte & Väg-initiativ ett helt nytt system för de internationella förbindelserna mellan länder som gemensamt arbetar för en vinn-vinn-situation för allas bästa.

Medierna vill intala människorna att Kina stjäl amerikansk teknologi. Men Kina var det första landet i världen som genomförde en lyckad landning på månens baksida och till och med lyckades få en bomullsplanta att gro och växa där. Det betyder att Kina är det första landet som fört liv till en utomjordisk himlakropp! Detta är ett nytt kapitel i människans historia!

Tillsammans sikta mot stjärnorna

Den 11 december 2017 utfärdade Trump sitt första direktiv angående rymdpolitiken, där det slås fast att USA "ska leda människans återvändande till månen för långsiktig utforskning och användning, följt av bemannade färder till Mars och andra mål". Omedelbart efter Kinas lyckade landsättning av Chang'e-4 på månens baksida förklarade den kinesiska nationella rymdstyrelsen CNSA att Kina gärna samarbetar med det internationella samfundet och särskilt med USA om att flytta fram gränserna för rymdforskningen. Vid en just avslutad sammankomst i Folkets stora sal tackade Xi Jinping de 400 forskarna och ingenjörerna som arbetat med Chang'e-4-projektet och sa till dem att utforskningen av rymden tar aldrig slut, och alla stora projekt börjar med en dröm – drömmarna är vår energikälla.

USA står därmed verkligen vid ett vägskäl: Vägen till en konfrontation med Ryssland och Kina kan mycket snabbt leda till mänsklighetens utplåning. Det är ett mycket reellt hot. På den andra sidan utvecklar sig i rasande fart det nya paradigmet för alla länders strävan mot mänsklighetens gemensamma mål. Gemensam rymdforskning är kanske det vackraste och mest sublima området där mänskligheten kan och kommer att samarbeta för en gemensam framtid.

Rymdteleskopet Hubble har hittat bevis för att vårt universum består av minst två biljoner galaxer! Aha! Det betyder att de som propagerar för Green New Deal (ytterst sett Wall Street) inte bara är giriga, utan också helt fel ute! Vi bor inte i ett slutet system på planeten Jorden, utan vi ingår som en integrerad del i detta otroliga universum! Som Xi Jinping sa vid mötet med den nu aktuella månfärdens forskare och ingenjörer: "Ett enormt stort universum att utforska är hela mänsklighetens gemensamma dröm!"

Låt oss uppfylla denna vackra dröm!

zepp-larouche@eir.de