Helga Zepp-LaRouche Endorses Danish Candidates (in English)

Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche intervjuas av Michelle Rasmussen från danska Schillerinstitutets Vänner.

Läs mer om den danska valkampanjen här