Harvard Yard

En dokumentär från LaRouche PAC

Hög kvalitet --- Låg kvalitet

Detta är historien om mordet på den amerikanska intellektuella traditionen. Kanske är den begraven på Harvard-universitetet?

Förenta Staternas verkliga uppdrag, såsom det uttrycks i förordet till konstitutionen, är att utveckla individen och förbättra livet för envar. Med andra ord: att försvara det allmänna bästa. De amerikanska universiteten byggdes upp för att främja sanningen och således utgöra den första försvarslinjen mot det brittiska imperiet och dess förnedrande människosyn.

Idag är läget annorlunda. Dagens akademiker tror att matematiska formler besitter kraften att forma den fysiska verkligheten.

Ett tydligt exempel får man genom att jämföra Harvard-astronomen och "Kepler-experten" Owen Gingerichs syn på vetenskap, som återspeglas i den sinnesförslöande webbplatsen Kepler's Discovery, med LYM:s originella återupptäckt av Johannes Keplers upptäckt av gravitationsprincipen, som var och en själv kan gå igenom på WLYM - Animating Creativity. Efter lite arbete framgår det tydligt att Harvardstudenternas webbsida är ett rent plagiat av LYM:s arbete.

Hur kommer det sig då att dagens universitetsstudenter, som betalar en förmögenhet för att få bli indoktrinerade i Newtons svarta magi, inte klarar av att göra de upptäckter som medlemmarna i LaRouches ungdomsrörelse arbetar på, utan endast kan förlita sig på akademisk "peer review", kopior och pseudo-vetenskapligt fuskande? Börja denna undersökning med att ställa frågan: "What is the Harvard Yard?"