Glass-Steagall eller folkmord!


Ladda ned mp4

Dennis Small, medarbetare på det amerikanska veckomagasinet Executive Intelligence Review, visar hur den nuvarande hyperinflationistiska politiken leder till folkmord.
Hela videon kan ses här (på engelska):
Hyperinflation: A Graphic Presentation by Dennis Small

Läs det uttalande som Dennis Small här kommenterar där Lyndon LaRouche i sin webcast den 15 februari 2013 varnade för hyperinflationskollapsen

Artikeln om finanssystemet som en supernova av William Gross, VD för PIMCO, som nämns av Dennis Small