Funderar du på ett valprogram?

Till EAP:s valprogram 2010 >>>

Se var vi står nu!

Den fråga som alla seriösa politiker måste ställa och besvara är: I vilken situation i historien befinner vi oss, nu inför valet?

Sedan sommaren 2007 har vi upplevt slutfasen av den finansiella och ekonomiska sammanbrottskris som den amerikanske ekonomen och politiske ledaren Lyndon LaRouche prognostiserade för många år sedan.

Regeringar och folkvalda politiker i USA och Europa tog inte hänsyn till LaRouches och EAP:s tidiga varningar och har dessutom sedan 2008 ägnat sig åt ett helt galet sätt att "lösa" krisen: stimulanspolitik och såkallade räddningspaket för bankerna. Centralbankerna i USA och Europa har ägnat sig åt ett katastrofalt sedeltryckande för att rädda gigantiska spelskulder i banker och finansbolag utan något slut i sikte.

Å andra sidan har den förfallna reala ekonomin och de allt fattigare skattebetalarna och medborgarna fått betala priset för bankräddningspolitiken. Och nu när krisen har övergått från att vara en bankkris till att bli en nationell skuldkris i USA och EU-länder som Grekland, Portugal, Spanien o.s.v., så kräver samma finansintressen i Londons City och Wall Street, som skapade krisen, att regeringar stramar åt och skär ner de offentliga utgifterna för sjukvård, pensioner, utbildning m.m., plus ett stopp för livsviktiga investeringar i infrastruktur, industri och jordbruk.

Denna åtstramningspolitik som hotar USA och hela EU med upplösning och sociala revolter, är en exakt kopia av den politik som förde Hitler till makten på 1930-talet, och gav oss som resultat ett andra världskrig. En upprepning av allt detta är faktiskt onödig, om man väljer EAP:s och LaRouches lösning för den här krisen.

EAP:s valprogram 2010

EAP:s lösning på krisen, som vi går till val på i riksdagsvalet 2010, är inspirerad av det som den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt lyckades med att göra i USA för att lösa krisen, under samma 1930-tal som fascistiska slutlösningar härjade i Europa.

De viktigaste punkterna i EAP:s valprogram är:

1. Återinför banklagen Glass-Steagall från 1933, eller motsvarande lagar och regleringar i Sverige, för att separera vanliga banker och vanlig bankverksamhet från finansbolag och spekulation.

2. Inför en produktionsinriktad nationell kreditpolitik.

3. Använd statliga nationella krediter och annat kapital till nya satsningar i infrastruktur, sjukvård, utbildning och vetenskaplig forskning. Med EAP:s program kan det skapas uppemot en miljon nya produktiva jobb.

4. Bryt med den vansinniga gröna ideologin, och det brittiska imperiets malthusianska och människofientliga folkmordspolitik som använder värnandet om miljön som en täckmantel.

5. Starta en ny och självständig svensk utrikespolitik med ett omedelbart tillbakadragande från opiumfällan i Afghanistan.

6. Tänk långsiktigt och delta i förverkligandet av mänsklighetens gemensamma mål, t.ex.: A. Världslandbron och utvecklingen av Afrika; B. Kolonisering av Mars och hela solsystemet.

7. Skapa en högre och ädlare kulturell gemenskap med fokus på klassisk kultur och utbildning.