Friedrich Schiller - frihetens skald: Ett urval filosofiska skrifter

Boken "Friedrich Schiller - frihetens skald: Ett urval filosofiska skrifter"
Utgivare: Schillerinstitutet, 1990, 128 sidor
Pris: 50 kr + porto

Ur innehållet:
Om det upphöjda
Om behag och värdighet (ett utdrag)
Teaterscenen betraktad som en moralisk inrättning
Förord till Körens användning i tragedin
Vad är och varför studerar man Universalhistoria
Lykurgos och Solons lagstiftning

"Ännu i denna stund är ingen av Tysklands många skalder så populär i Sverige som Schiller ... hans rena och ädla poetiska individualitet tilltalar varje sinne som är öppet för poesien."
Aftonbladet 1859

"Ingen har måhända haft ett så stort inflytande som han. Han är företrädesvis ungdomens skald, och på våra dagars ungdom såväl som på hela den ungdom som uppvuxit sedan seklets början har han inverkat oberäkneligt. Vem har ej stått med Posa inför tyrannen, och med Wilhelm Tell kämpat för sitt fosterlands frihet, och med Carl Moor rest sig mot usla och eländiga samhällsformer!"
Illustrerad Tidning 1859

Så hyllades Friedrich Schiller (1759-1805) på 100-årsdagen av sin födelse i två svenska tidningar. I dag har hans "Hymn till glädjen", i Beethovens tonsättning, blivit en symbol för frihetssträvandena i Östeuropa efter decennier av förtryck.

Schiller uttrycker helt enkelt det ädlaste hos mänskligheten – frihetspatos, patriotism, strävan efter det sköna och det goda – och den som läser de alster av hans estetiska och filosofiska författarskap som finns samlade i denna bok, kommer att bli positivt överraskad av hur mycket han har att säga oss i dag.

Beställ genom att betala 50 kr + porto 28 kr på Schillerinstitutets PG 58 00 49 - 5 eller BG 5144 - 1335 och skriv "Bokbeställning: Friedrich Schiller - frihetens skald" i meddelanderaden/talongen.

För frågor och kontakt använd denna länk

Läs mer om och av Friedrich Schiller på http://www.larouche.se/program/ny-klassisk-renassans/friedrich-schiller