EAPTV: Franklin Roosevelt & Winston Churchill

Detta är historien om kriget mellan det amerikanska och det brittiska systemet. Under andra världskriget representerades dessa två diametralt skilda synsätt av två individer: USA:s president Franklin D Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill.

(Ur filmen 1932.)