Förbjud mördarspel på nätet!

Den tyska Medborgarrättsrörelsen Solidaritets ordförande Helga Zepp-LaRouche gjorde den 8 december 2007 följande uttalande.

Med anledning av att de skrämmande nyheterna om ungdomar som löper amok och skjuter ihjäl skolkamrater och lärare, om ungdomar som lärt upp sig till prickskyttar och dödar för dem okända människor, och om unga psykopatiska mördare som tar livet av folk med perversa filmer som förebild har ökat så dramatiskt den senaste tiden, måste lagar omgående stiftas som förbjuder och straffbelägger såväl produktion och spridning av våldsförhärligande dataspel som användning av nätet för spridning av våldsförhärligande material.

Nu har det tyska Sällskapet för vetenskaplig samtalspsykoterapi (Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychoterapie, GwG), som är den största föreningen i sitt slag i Europa, äntligen gått ut och krävt ett totalförbud mot den här typen av dataspel. I ett uttalande från Köln den 28 november säger en företrädare för GwG att "mördarspelen är som landminor för själen", och framhåller att spelaren får en belöning för varje person han torterar och dödar. GwG kräver att politikerna ingriper "innan en hel generation barn och ungdomar blir indragna i våldsspiralen". Det har tyvärr redan hänt.

Redan 1972, alltså för 35 år sedan (!) förklarade både den dåvarande amerikanske hälsovårdsministern och det amerikanska psykiatrikerförbundet att det fanns ett tydligt samband mellan våld i medierna och våld bland barn och ungdomar. Och i så gott som samtliga fall där ungdomar med stor träffskicklighet har skjutit ihjäl skolkamrater och lärare har ett beroende av våldsamma filmer och våldsförhärligande nätsajter kunnat påvisas. Tyvärr är det redan så att en stor del av två generationer barn och ungdomar skyddslösa utsätts för spridningen av denna hjärn- och själsdödande "underhållning".

De kommersiella mördarspelens föregångare utvecklades ursprungligen för den amerikanska arméns räkning, för att användas som mordsimulatorer med uppgift att träna bort soldaternas naturliga hämningar mot att döda. Det är exakt det som dataspelen gör: de gör dödandet till en betingad reflex. Användningen av mordsimulatorer i militär utbildning motsvarar den bestialiska idé om en yrkesarmé som Samuel Huntington beskriver i boken "The Soldier and the State", där det gäller att utbilda ungdomar till viljelösa soldater som aldrig ifrågasätter en given order.

Om en sådan idé är barbarisk för en armé, så är den en absolut katastrof för barn och ungdomar, som är känslomässigt mycket mera sårbara. Resultatet blir barn och ungdomar som är känslomässigt förkrympta, som bara kan uttrycka aggressioner och som har förlorat den känslighet och förmåga att känna medlidande som är människans signum. I värsta fall blir de autistiska eller till och med mördare.

EU-kommittén för "Mänskliga rättigheter i internet-samhället" har ett ansvar på detta område, men har inte utfärdat några riktlinjer om förbud och straffrättsliga påföljder ifråga om dessa våldsförhärligande dataspel och nätsajter. Om de ansvariga underlåter att skydda barn och ungdomar gör de själva sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi kräver ett omedelbart förbud mot mördarspelen och ett effektiv spärrande av de aktuella nätsajterna!