EAP-flygblad: Folkpartiet vill ha världskrig mot BRICS

Tryck fram som flygblad

Folkpartiets Jan Björklund stöder det brittiska imperiets politik att starta världskrig för att förhindra BRICS-ländernas ekonomiska utveckling. Det är kontentan av Jan Björklunds utspel på Svenska Dagbladets debattsida idag den 7.8 2014, tillsammans Carl Haglund, ledare för Svenska folkpartiet i Finland, för att gå med i Nato. Den 15 juli beslutade BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) på sitt möte i Fortaleza i Brasilien att starta den "Nya utvecklingsbanken" (NDB) och inleda ett valutasamarbete för att handla i sina egna valutor. BRICS sätter därmed upp globala strukturer för att finansiera utvecklingsprojekt i hela världen vid sidan av dagens finansinstitutioner som Världsbanken, Internationella valutafonden, Londons City och New York. Som EAP konstaterat borde BRICS-ländernas satsning på utvecklingsprojekt, som de föreslagna höghastighetstågen mellan alla afrikanska huvudstäder, vara en prioriterad samarbets-partner för svenska, europeiska och amerikanska industriföretag och arbetslösa ungdomar.

Det brittiska imperiet har svarat med att intensifiera sina ansträngningar att blockera denna framväxande ekonomiska utvecklingsallians med en krigspolitik, precis som man bemötte Tysklands och Rysslands ekonomiska tillväxt vid förra sekelskiftet med Första världskriget. Det brittiska imperiet befarar att förlora kontrollen över den globaliserade världsekonomin om BRICS-länderna fortsätter sin snabba ekonomiska utveckling samtidigt som Västvärlden stagnerar ekonomiskt.

Som alla kan se satsar Västvärlden inte på att återstarta sin ekonomiska utveckling med nya energiintensiva produktionsprocesser, projekt och sin befolkning i fullt produktivt arbete. Man satsar inte på bankdelning och reglerat kreditsystem utan pumpar bankernas spekulationsbubblor. Den brittiska politiken har varit att med hjälp av USA:s militära makt med krig försöka balansera makten över världen genom att sabotera Eurasiens utveckling, dvs. den klassiska brittiska geopolitiken att sätta starka länder i konflikt med varandra. De ödeläggande krigen sedan Kalla krigets slut har därför inte varit något misslyckande från det brittiska imperiets utgångspunkt. Situationen i Afghanistan, Irak, Libyen, Somalia, Södra Sudan, Palestina, Ukraina liksom delar av f.d. Jugoslavien är därmed brittiska imperiets kaosframgångar. Varje ödelagt land utnyttjas för att sprida konflikterna i riktning mot Indien, Kina och Ryssland för att blockera utvecklingen där, dvs. i BRICS-länderna.

Nu vill duon Björklund/Haglund dra in Norden i den brittiska geopolitiken genom en diskussion om att Sverige och Finland helt skall sluta vara alliansfria och gå med i Nato. De vill avbryta den avspänningspolitik som omfattat även Natoländerna Danmark och Norge under det kallaste Kalla kriget. Då när Västtyskland och Italien var översållat med amerikanska kärnvapenrobotar, var det Natos politik att inte ha några sådana baserade i Danmark och Norge. Norge norr om Bodö, fr.a. norska Finnmark, hade inga Natobaser. Anledningen var att det skulle öka spänningen alldeles oerhört. Natobaser i Finnmark, Finland och Sverige skulle göra det nästan omöjligt för Ryssland att kunna försvara S:t Petersburg och i synnerhet Murmanskområdet, där huvudstyrkan av Rysslands kärnvapenbärande ubåtar är baserade. Bara talet från partiledare om en svensk och finsk Natoanslutning är en ansvarslös provokation som kräver en kraftigt ökad rysk militär upprustning i området. Ett svenskt och finskt Natomedlemskap är en så radikal omläggning av säkerhetspolitiken att spänningen i Norden skulle bli som i Tyskland eller Korea under Kalla kriget.

Den sjuka utgångspunkten för den brittiska imperiepolitiken låtsas inte Björklund/Haglund om. De kanske inte ens känner till historien. I deras plädering för Natomedlemskap tvingas de därför förlita sig på ett hycklande tal om att de "humanistiska värderingarna" i EU och Nato skulle vara så mycket bättre än Rysslands under president Putin. Men i Björklund/Haglunds "liberala samhällsmodell" ingår att man liberalt kan samarbeta med vem som helst för att uppnå sina (och brittiska imperiets) syften. I Ukraina tillät man liberalt en statskupp med hjälp av nazistiska stormtrupper, betalda av utlandet. Därefter att kuppmakarna bombar sin egen befolkning med fosforbomber och beväpnar nazistiska militära enheter för att ge sig på civila befolkningsgrupper de lovat att utrota. Liberalismen sträcker sig också till Syrien dit Natoländer och dess allierade i Qatar och Saudiarabien under tre år skickat Al Qaidas terrorister efter att de utrustats, tränats och underhållits i grannländerna. Världens värsta terrorister duger gott som Natos fotsoldater i Syrien, precis som de gjorde i Natos bombkrig mot det nu förstörda Libyen. Detta gäller även den blodsbesudlade grupp som numera kallar sig ISIS, som hedrats och tränats som "frihetsälskande rebeller" av Natoländer när de används mot Syrien men nu kallas "terrorister" i Irak.

Björklund/Haglunds argumentering för det brittiska imperiets sjuka sak tvingas bygga sin kampanj för Nato på denna typ av brittisk liberalism, som också tillåter lögnkampanjer för att provocera fram världskriget. Som när västerländskt styrda och utrustade terrorister iscensatte en gasattack i Damaskus. Endast ett uppror i brittiska parlamentet och amerikanska försvarsledningen förhindrade en direkt militär konfrontation mellan USA och Ryssland och genom ett oerhört statsmannamässigt diplomatiskt tillmötesgående från både Rysslands och Syriens ledning kunde avvecklingen av de syriska kemvapnen användas för att rädda ansiktet på president Obama och undvika världskrig.

Igen drogs lögnkampanjen, med Björklunds kollega Carl Bildt i främsta linjen tillsammans med Storbritanniens premiärminister David Cameron, igång på högvarv när det Malaysiska flygplanet MH17 sköts ned över Ukraina. Utan någon dokumentation släpptes hela den liberala krigspropagandan loss för att göra Ryssland till Natos fiende i ett nytt världskrig. Nu framgår det av mycket trovärdiga vittnesmål och bilder att det är skotthål i flygplanskroppen gjorda av Natos Kievjuntas flygplan.

Duon Björklund/Haglund är beredda att knyta Sveriges, Finlands, Norden och kanske hela världens öde till ett Nato som är genomsyrat av lögn, hyckleri och fasansfulla allianser. De använder sig av liknelsen att ett Nato-medlemskap är som en "brandförsäkring: den behöver nästan aldrig utnyttjas, men alla villaägare är ändå försäkringstagare därför att konsekvenserna av en brand kan bli så katastrofala." Nato-medlemskap är inte någon brandförsäkring. Det är i nuvarande globala finanskris som att erbjuda pyromanen att bo i villan.

Men första försvarslinjen idag mot svenskt Natomedlemskap och mot ett svenskt stöd till det brittiska imperiets världskrigspolitik, är att få in EAP i svenska Riksdagen för att bemöta det liberala hyckleriet och ljugandet och låta det verkliga sakläget diskuteras i svensk politik. Bli därför medlem i EAP och be dina vänner rösta på EAP i riksdagsvalet den 14 september!

Churchills orkestrering av det Kalla kriget för att hålla isär USA och Ryssland har beskrivits i två nya mycket intressanta artiklar i EIR av Stuart Rosenblatt "The British Empire’s Cold War vs. the U.S.-Russia Alliance"  som kan beställas från eap.nu

Debattartikeln av Björklund/Haglund finns på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vara-lander-hor-hemma-i-nato_3804616.svd

EAP:s samlingssida för Riksdagsvalet 2014 - KLICKA HÄR