Folk och Försvar håller försvarsdebatten i korporativismens järngrepp

Konferensen i Sälen borde fördömas inte endast för den krigshets som där piskas upp varje år för att höja försvarsanslagen, utan för att den är helt odemokratisk. Hela konferensen är totalkontrollerad och riggad för att styra Sverige enligt det svenska militärindustriella komplexets intressen. Folk och försvar är en helt antiparlamentarisk organisation uppbyggd enligt den korporativistiska (fascistiska) modellen för att runda demokratiskt inflytande och ersätta den med en fejkad folkrepresentation bestående av folkrörelser. Svenska folkvalda parlamentariker och regeringsledamöter deltar i Sälen men deras roll är förminskad till att vara en korporation vid sidan av de andra "representanterna" för folket i mer eller mindre toppstyrda folkrörelser.

Folk och försvar är en rest av den korporativism som blev den svenska formen av 30-talsfascism efter Saltsjöbadsöverenskommelsen. Wallenberg och Socialdemokraternas korporativistiska allians cementerades hela efterkrigstiden genom en fullt utbyggd korporativism där Wallenberg tillsammans med sossarna kunde kontrollera tillräckligt med organisationer, representerande "alla parter", för att bemanna styrelser i hela myndighetssverige inkl. Sveriges radio och television och även ända till idag den helt korporativa Arbetsdomstolen. I denna domstol är det som många erfarit, inte någon anledning att resa besvär om man inte tillhör rätt fackförening eller arbetsgivarförening. Den på detta och andra sätt försvagade regeringen och Riksdagen kunde på detta sätt i åratal rundas och fortsätter att rundas i försvarspolitiken genom Folk och försvars korporativistiska sammansättning. Se: http://www2.folkochforsvar.se/index.php/styrelse.html och http://www2.folkochforsvar.se/index.php/medlemmar.html

Särskilt illa blir det om den svenska försvarsdebatten låses in på ett högfjällshotell dominerad av militär säkerhetskontroll. Här fortsätter den gamla symbiosen mellan militärledning, Wallenbergdominerad industri och Socialdemokraternas och andra av militären godkända folkrörelser från andra världskrigets krigstillstånd. Inte blir det bättre av det görs på ett av de typiska fjällhotell som byggdes upp för hemliga militära övningar med Natos underjordiska Gladioorganisation i Sverige.

Det är dags att släppa ut den svenska försvarsdebatten ur sin unkna kuvös till öppna möten där allmänheten kan delta i debatten.

Vad vi ser i Sälen är en kontrollapparat som med hänvisning till skydd av Sveriges militära säkerhet kan välja ut deltagare, debattörer och journalister till att totalitärt styra den svenska politiska debatten. Det är denna totalkontroll som förklarar hur debatten i Sälen kan bortse från bevisade fakta som att det inte var någon rysk hackning av Demokratiska partiets datorer och därmed inte rysk någon påverkan av USA-valet. De kan bortse från hur de CIA-anknutna bolagen Facebook och Google med sina algoritmer kan påverka val i de flesta av jordens länder mer än något troll kan drömma om. De kan bortse från att de västliga underrättelsetjänsterna deltog i en statskupp i Ukraina och nu är fullt aktiva med en statskupp mot även en amerikansk folkvald president. De kan bortse från att samma underrättelsetjänster stöder terrorister för att störta Syriens president och inte låtsas om att västvärlden militärt stöder den brutala folkutsvältningen för att knäcka Jemens motstånd mot utländsk påverkan på landets styrning.

Det svenska totalitära kontrollsystem som visar upp sig i Sälen går långt längre än försvarsdebatten eftersom samma debattörer och redaktörer som godkänts där, styr tidningarna i de flesta andra politiska frågor i Sverige. Skall de bli någon rättvisa, frihet och sanningssökande i den offentliga debatten är det dags för en revolution mot detta totalitära system där endast utvalda tillåts delta. Nu 70 år efter Andra världskrigets seger över fascismen måste Sverige rensa ut korporativismen och genomdriva ett demokratiskt styressätt.

Det korporativa systemet av låtsasdemokrati som fortfarande dominerar svensk politik, finns skisserad i boken "Sverige en synarkistisk modell" av Tore Fredin, i avsnittet under mellanrubriken "Bluffen med parlamentarism" http://www.larouche.se/artikel/sverige-en-synarkistisk-modell